Maasziekenhuis Pantein Hal boven
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. TIA dagpoli
Patiëntenfolder

TIA dagpoli

Uw behandelend arts heeft u verwezen naar de TIA dagpoli voor verder onderzoek nadat u mogelijk een TIA heeft gehad. Voor uw afspraak op de TIA dagpoli komt u één dag naar het Maasziekenhuis voor een aantal onderzoeken. Aan het einde van de dag bespreekt de neuroloog met u de uitslag en eventueel het behandelplan. In deze folder leest u wat de TIA dagpoli precies inhoudt en welke onderzoeken er plaatsvinden.

Wat is een TIA?

TIA betekent Transient Ischemic Attack oftewel een voorbijgaande beroerte. Bij een TIA zijn alle verschijnselen binnen 24 uur volledig over. Meestal zijn de verschijnselen echter al binnen enkele minuten verdwenen. Toch is het belangrijk om onderzoek te doen naar de oorzaak hiervan. Behandeling kan nieuwe TIA’s of een beroerte met ernstige gevolgen voorkomen. Soms vindt men helemaal geen oorzaak. Dan is het toch belangrijk om de kans op een nieuwe TIA of beroerte te verkleinen met bijvoorbeeld medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden.

Hoe ontstaat een TIA?

Hersencellen krijgen zuurstof en voeding via het bloed. Als de bloedtoevoer stopt, krijgen de hersencellen deze stoffen niet en dan treden er uitvalsverschijnselen op zoals:

 • Plotseling krachtsverlies aan een arm en/of been aan één kant van het lichaam.
 • Een scheve mond of een scheef gezicht.
 • Plotselinge blindheid of wazig zien aan één oog.
 • Plotselinge blindheid aan de rechter- of linkerkant van het gezichtsveld.
 • Plotseling niet meer uit de woorden komen en/of een gesprek niet meer begrijpen.

Er zijn verschillende oorzaken waardoor de bloedtoevoer naar de hersenen verminderd kan zijn. Twee van de meest voorkomende oorzaken zijn:

 • Aderverkalking (atherosclerose) in de slagaders van de hals waardoor het bloed naar de hersenen stroomt.
  Aderverkalking kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterol en roken. Doordat de aderverkalking naar binnen aangroeit, kunnen er bloedstolsels losschieten en door de bloedstroom worden meegevoerd. Deze kunnen ergens verderop in het bloedvat blijven steken en zo de bloedtoevoer naar het gebied daarachter afsluiten waardoor een TIA of een beroerte ontstaat.
 • Hartritmestoornissen
  Ook in het hart kan een bloedstolsel ontstaan. Dit komt voornamelijk voor bij mensen met een onregelmatig hartritme. Het bloedstolsel kan terechtkomen in de bloedvaten naar de hersenen waardoor de bloedtoevoer naar de hersenen wordt afgesloten.

Een dag op de TIA dagpoli

De dag begint ’s morgens met een eerste gesprek met de neuroloog. In dit gesprek vraagt de neuroloog naar de klachten die u heeft gehad, of u deze klachten al eens eerder heeft gehad en of er in uw familie ook dergelijke klachten voorkomen. De neuroloog zal ook een lichamelijk en een neurologisch onderzoek doen.

Vervolgens vinden er verschillende onderzoeken plaats om de mogelijke oorzaken van uw TIA vast te stellen. Aan het einde van de dag heeft u een tweede gesprek met de neuroloog om de uitslagen van de onderzoeken te bespreken. Afhankelijk van de uitslagen bespreekt de neuroloog met u een voorstel voor een behandeling.

Schematisch ziet uw dag op de TIA dagpoli er als volgt uit:
Afspraken Locatie en routenummer

Eerste gesprek met neuroloog

Poli Neurologie, 114

De poli-assistente van poli neurologie geeft u uitleg over:

 1. Nuchter bloedprikken
 2. Aanbrengen Holter voor 72-uurs hartritme registratie

Poli Neurologie, 114


Poli Bloedafname, 026

Functieafdeling, 111

CT-scan hersenen Afdeling Radiologie, 024
Duplex van de halsslagaders Functieafdeling, 111
Tweede gesprek met neuroloog waarin u de uitslag en uw behandelplan krijgt.
Poli Neurologie, 114

’s Morgens als u zich bij de balie meldt, ontvangt u een overzicht met daarop de exacte tijden van alle bovengenoemde onderzoeken.

Onderzoeken

Hieronder staan de onderzoeken die u krijgt.

Bloed prikken

Er wordt nuchter bloed geprikt. Dit betekent dat u van tevoren niet mag eten en drinken. Alléén een glaasje water of thee (zonder suiker) is toegestaan. Uw medicijnen mag u gewoon innemen. Uw bloed wordt onder andere onderzocht op het cholesterolgehalte en het suikergehalte.

Holteronderzoek

Op de poli Cardiologie wordt een Holter aangebracht voor 72-uurs hartritme registratie. Ongeveer twee weken na uw eerste bezoek zal de cardioloog de uitslag van deze registratie met u bespreken.

Duplex onderzoek van de halsslagaders

Op de afdeling Radiologie wordt een Duplex (geluidsonderzoek) van de halsslagaders gemaakt. Met dit onderzoek wordt een eventuele vernauwing van de halsslagader onderzocht.

CT-scan

Op de afdeling Radiologie wordt een CT-scan van de hersenen gemaakt. Met deze scan wordt nauwkeurig gekeken of de TIA blijvende schade aan uw hersenen heeft veroorzaakt.

Behandeling

Aan het einde van de dag bespreekt de neuroloog met u de uitslagen van de onderzoeken en een voorstel voor een behandeling. De meest voorkomende behandelingen zijn:

Medicatie

Er wordt veelal gestart met een bloedverdunner genaamd clopidogrel. Vaak is dit al voorgeschreven door de huisarts of specialist op de Spoedeisende Hulp.

In de meeste gevallen wordt een cholesterolverlager voorgeschreven. Bij een verhoogde bloeddruk krijgt u een bloeddrukverlagend medicijn. De verdere controles voor het cholesterol en de bloeddruk worden gedaan door de huisarts. De huisarts geeft u ook adviezen over leefstijl.

Operatie

Wanneer er sprake is van een ernstige vernauwing in de halsslagader kan er een operatie nodig zijn om deze slagaderverkalking te verwijderen. Mocht dat bij u het geval zijn dan krijgt u daar informatie over en een gesprek met de vaatchirurg die deze operatie verricht.

Als de klachten terugkomen

Wanneer u onverhoopt opnieuw klachten of uitvalsverschijnselen krijgt, kunt u contact opnemen met uw huisarts of het alarmnummer 112 (laten) bellen. Vooral als de uitvalsverschijnselen langer dan tien minuten aanhouden, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk op de Spoedeisende Hulp door een neuroloog geholpen wordt.

Meer informatie en vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stelt u deze dan aan uw behandelend arts of neemt u contact op met de poli Neurologie. De polikliniek is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 0485-84 53 90 of via e-mail neurologie@pantein.nl.

Specialismen