Legitimeren in het ziekenhuis

Voor alle patiënten die naar het ziekenhuis komen geldt een wettelijke identificatieplicht. Dit betekent dat u bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs moet kunnen laten zien. Dit kan zijn een:
•    paspoort
•    identiteitskaart
•    rijbewijs
•    vreemdelingendocument

In deze documenten staat het Burger Service Nummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer. Dit nummer wordt gebruikt om persoonsverwisseling en identiteitsfraude te voorkomen en het maakt het declareren van de zorgkosten eenvoudiger.

Eigen identiteitsbewijs voor kinderen
Iedereen die zorg nodig heeft, moet zich kunnen legitimeren. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.