Legitimeren in het ziekenhuis

Voor alle patiënten die naar het ziekenhuis komen geldt een wettelijke identificatieplicht. Dit betekent dat u bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs moet kunnen laten zien. Dit kan zijn een:
•    paspoort
•    identiteitskaart
•    rijbewijs
•    vreemdelingendocument

In deze documenten staat het Burger Service Nummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer. Dit nummer wordt gebruikt om persoonsverwisseling en identiteitsfraude te voorkomen en het maakt het declareren van de zorgkosten eenvoudiger.

Kinderen
Ook kinderen moeten zich kunnen identificeren. Kinderen ouder dan 14 jaar moeten een eigen legitimatiebewijs bij zich hebben. Kinderen die jonger zijn dan 14 jaar kunnen ook nog in het paspoort van de ouder staan ingeschreven. In dat geval wordt de identiteit van het kind vastgesteld met het legitimatiebewijs van de ouder.

 

Sinds 26 juni 2012 is het echter niet meer mogelijk kinderen te laten bijschrijven in het paspoort van de ouder. Dat betekent dat kinderen jonger dan 14 jaar, die niet staan bijgeschreven in het paspoort van de ouder, een eigen legitimatiebewijs moeten hebben.