1. Home
  2. Afspraak maken of wijzigen
  3. Legitimeren in het ziekenhuis
Legitimatie volwassenen en kinderen

Legitimeren in het ziekenhuis

Voor alle patiënten die naar het ziekenhuis komen, jong en oud, geldt een wettelijke identificatieplicht. Dit betekent dat u bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs moet kunnen laten zien. 

Ook voor kinderen vanaf de geboorte

In de zorg geldt de identificatieplicht ook voor kinderen vanaf de geboorte. Heeft u voor uw pasgeboren baby nog geen eigen legitimatiebewijs en is uw baby jonger dan 28 dagen? Dan kunt u de Persoonlijst Basisregistratie Personen laten zien. Deze heeft u gekregen bij of na de inschrijving van uw kind bij de gemeente. Is uw kind ouder dan 28 dagen? Dan heeft uw kind een eigen legitimatiebewijs nodig. Neem als ouder ook altijd uw eigen identiteitsbewijs mee.

Een geldig legitimatiebewijs 

Een geldig legitimatiebewijs is een:
  • paspoort
  • identiteitskaart
  • rijbewijs
  • vreemdelingendocument

In deze documenten staat het Burger Service Nummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer. Dit nummer wordt gebruikt om persoonsverwisseling en identiteitsfraude te voorkomen. Ook is dit nummer belangrijk voor het declareren van de zorgkosten. Zonder legitimatiebewijs kan het ziekenhuis de kosten van uw behandeling niet indienen bij uw zorgverzekeraar. U moet de rekening dan zelf betalen en u krijgt de rekening thuis gestuurd.

Bekijk ook deze informatie: identificatieplicht in de zorg