1. Home
  2. Afspraak maken of wijzigen
  3. Legitimeren in het ziekenhuis
Legitimatie volwassenen en kinderen

Legitimeren in het ziekenhuis

Voor alle patiënten die naar het ziekenhuis komen, jong en oud, geldt een wettelijke identificatieplicht. Dit betekent dat u bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs moet kunnen laten zien. Deze verplichting geldt ook kinderen. Dit geldt vanaf de geboorte. Bekijk ook deze informatie: identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Een geldig legitimatiebewijs 

Een geldig legitimatiebewijs is een:
  • paspoort
  • identiteitskaart
  • rijbewijs
  • vreemdelingendocument

In deze documenten staat het Burger Service Nummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer. Dit nummer wordt gebruikt om persoonsverwisseling en identiteitsfraude te voorkomen. Ook is dit nummer belangrijk voor het declareren van uw zorgkosten.