Eerste Hart Hulp

De Eerste Hart Hulp (EHH) is onderdeel van de Spoedeisende Hulp. Deze voorziening is bedoeld voor patiënten uit de regio met hartklachten en speciaal ingericht en van extra apparatuur voorzien. Bepaalde hartpatiënten krijgen een rechtstreeks inbelnummer van de EHH. De EHH biedt hartpatiënten hoogwaardige en gespecialiseerde zorg en zorgt voor een diagnose binnen 24 uur. Daarna volgt ontslag of opname.


Free Call Card

Aan bepaalde patiënten die onder behandeling staan, verstrekt de cardioloog een zogenoemde ‘Free Call Card’ met een rechtstreeks telefoonnummer. Dit betreft veelal patiënten met hartritmestoornissen. Indien nodig kunnen zij dan direct terecht bij de EHH. In geval van klachten kan de patiënt dit telefoonnummer bellen voor overleg; maar patiënten met deze telefoonkaart mogen in geval van klachten ook rechtstreeks naar de EHH komen. En dit zonder tussenkomst van de huisarts, die zelf natuurlijk altijd en 24 uur per dag patiënten naar de EHH kan verwijzen.

                       

Speciale bedden

Wanneer een patiënt met een hartritmestoornis belt, vindt vervolgens telefonisch overleg plaats met de cardioloog. Soms is het probleem met een aanpassing van de medicatie te verhelpen en anders kan de patiënt direct terecht op de nieuwe Eerste Hart Hulp. Daar is een viertal, speciale bedden beschikbaar, voorzien van extra apparatuur.

 

Meteen behandelen

Op de Eerste Hart Hulp kan dan meteen de behandeling starten. Valt de diagnose mee, dan kan de patiënt meteen weer naar huis. De patiënt kan er ook korte tijd verblijven, of er volgt een definitieve opname. In dat geval verhuist de patiënt wel naar de afdeling Hartbewaking van het Maasziekenhuis.

 

Specialismen