Maasziekenhuis Pantein Gebouw op afstand
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Opname Eerste Hart Hulp
Patiëntenfolder

Opname Eerste Hart Hulp

U bent opgenomen op de Eerste Hart Hulp (EHH) van Maasziekenhuis Pantein. Dit is een afdeling grenzend aan de Spoedeisende Hulp, waar u wordt onderzocht op mogelijke hartklachten. Waarschijnlijk bent u doorverwezen via de huisarts, een polikliniek, ambulancedienst of Spoedeisende Hulp. Op de EHH wordt u opgenomen, geobserveerd en behandeld door gespecialiseerde verpleegkundigen. Verder wordt u onderzocht door een arts-assistent of cardioloog.

Onderzoeken

Bij binnenkomst wordt u aangesloten op een monitor. Daarnaast wordt nog aanvullend onderzoek gedaan, zoals:

 • Controle van de bloeddruk en andere metingen, zoals hartslag en temperatuur.
 • Bloedafname.
 • Hartfilmpje (ECG).
 • Röntgenfoto van hart en longen (als de arts dit nodig vindt).
 • Behandeling van ritmestoornissen.
 • De arts onderzoekt u lichamelijk en stelt u medische vragen.

Aanvullende gegevens

 • Het is belangrijk om te weten of u recent in een buitenlands ziekenhuis bent opgenomen en of u met kalveren, varkens of kuikens werkt. Dit in verband met de ziekenhuisbacterie MRSA.
 • De verpleegkundige noteert uw persoonlijke gegevens en stelt vragen over uw klachten, medicijngebruik, voorgeschiedenis en eventuele allergieën.
 • De arts of verpleegkundige vertelt u of u tijdens het verblijf op de EHH mag eten of drinken.

De uitslag

Het doel is om uw klachten snel te analyseren en zo snel mogelijk een diagnose te stellen. Afhankelijk van de situatie kan het soms enkele uren duren voordat alle onderzoeksgegevens bekend zijn. Daarna overlegt de arts met de cardioloog over het te volgen beleid. De arts bespreekt vervolgens de uitslagen en het behandelplan met u. Eventuele vervolgstappen zijn:

 • Er is verder onderzoek nodig, bijvoorbeeld een fietstest of een echo van het hart.
 • Er vindt een korte behandeling plaats op de EHH.
 • U mag naar huis.
 • U wordt opgenomen op de afdeling hartbewaking/CCU of op de verpleegafdeling Cardiologie.
 • Als blijkt dat de klachten niet van het hart afkomstig zijn, kan de cardioloog, indien nodig, een andere specialist vragen. Dit wordt per patiënt bekeken. Zo nodig volgt opname op een andere verpleegafdeling dan de hartbewaking of de afdeling Cardiologie. De verpleegkundige informeert u over de gang van zaken met betrekking tot de overplaatsing en geeft belangrijke informatie over de betreffende afdeling.

Bezoek

In het belang van de rust en het werkproces is het belangrijk dat er maximaal 1 persoon bij u blijft. Deze persoon mag uiteraard tijdens uw verblijf op de EHH ook naar huis gaan. De verpleegkundige kan hem/haar telefonisch inlichten als er meer duidelijkheid is over de uitslagen en het behandelplan.

Na de behandeling

Wanneer u naar huis mag, wordt er een poliklinische vervolgafspraak gemaakt. Deze krijgt u thuis gestuurd. Als dat nodig is, krijgt u een recept voor medicijnen mee of wordt deze meteen doorgestuurd naar apotheek Maasheggen in het Maasziekenhuis.

Adviezen voor thuis

Mocht u thuis opnieuw klachten krijgen, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Bent u bekend bij de hartfalenpolikliniek? Dan kunt u ook direct contact opnemen met uw hartfalenverpleegkundige. In acute gevallen belt u het alarmnummer 112.

Als de cardioloog het noodzakelijk vindt, krijgt u een ‘free call card’. Alléén patiënten met een free call card mogen rechtstreeks bellen naar de EHH.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met uw behandelend arts of de verantwoordelijke verpleegkundige.