Maasziekenhuis Pantein atrium
  1. Home
  2. Folders & video's
  3. Pre-operatief spreekuur geriatrie
Patiëntenfolder

Pre-operatief spreekuur geriatrie

Binnenkort ondergaat u mogelijk een operatie. Op oudere leeftijd is het risico op een trager herstel en complicaties na een operatie verhoogd. Veel ouderen zijn bekend met chronische ziekten, zoals hart en vaatziekten, longproblemen, suikerziekte, geheugenproblemen en/of lichamelijke beperkingen. Deze ouderen noemen we verhoogd kwetsbaar. Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare, oudere patiënten risicovol, vanwege de verhoogde kans op complicaties, zoals een infectie, ondervoeding, acute verwardheid (delier), doorligplekken (decubitus), bijwerkingen van medicatie of een val. Veel van deze complicaties leiden tot algehele achteruitgang en een verminderde zelfredzaamheid. Daarom is het belangrijk dat uw gezondheid vooraf goed in kaart wordt gebracht. In deze folder leest u wat het onderzoek inhoudt en hoe u zich daarop kunt voorbereiden.