Maasziekenhuis Pantein Buiten
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Wegwijzer bij (dag)opname kinderen
Patiëntenfolder

Wegwijzer bij (dag)opname kinderen

Uw kind wordt over enige tijd opgenomen voor een behandeling in Maasziekenhuis Pantein. Een verblijf in het ziekenhuis is voor kinderen vaak een ingrijpende ervaring. De medewerkers in het Maasziekenhuis proberen de periode dat uw kind in het ziekenhuis moet doorbrengen, zo prettig mogelijk te laten verlopen.

In deze folder kunt u meer lezen over behandeling in Maasziekenhuis Pantein. U kunt nalezen waar u moet zijn, waar u rekening mee moet houden en wat uw kind mee moet nemen. Het is belangrijk dat u weet dat de voorbereidingen kunnen verschillen per behandeling. In deze folder is geen informatie opgenomen over specifieke onderzoeken en behandelingen. Die krijgt u vooraf of tijdens de opname van de behandelend arts en andere zorgverleners.

Voorbereiding op de opname

Identificatieplicht, ook voor kinderen

Bij elk bezoek aan het ziekenhuis moet u, als patiënt, een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien. Dit kan een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Dit geldt ook voor kinderen vanaf hun geboorte.

In deze documenten staat het Burger Service Nummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer. Dit nummer wordt gebruikt om persoonsverwisseling en identiteitsfraude te voorkomen en het maakt het declareren van de zorgkosten eenvoudiger.

Opnamedatum

U heeft uw kind ingeschreven voor opname in Maasziekenhuis Pantein. U ontvangt een e-mail of brief met informatie over de geplande operatiedatum. Voor een aantal ingrepen krijgt u direct de operatiedatum van de medewerkers van het Opnamebureau mee.

Om te horen hoe laat u met uw kind op de dag van opname verwacht wordt in het ziekenhuis, kunt u de dag hiervoor tussen 14.00 en 16.00 uur bellen met het Opnamebureau op telefoonnummer 0485-84 57 10. Is de dag voor de opname een zondag of een feestdag, belt u dan op de laatste werkdag hiervoor. Bijvoorbeeld: wordt u op een maandag geopereerd, dan belt u op vrijdag.

Is uw kind ziek of verhinderd?

Er zijn verschillende redenen om de operatie van uw kind uit te stellen:

 • Uw kind is ziek en/of heeft meer dan 38°C koorts.
 • In de directe omgeving (thuis, op school) komen infectieziekten voor, zoals waterpokken, kinkhoest, roodvonk of krentenbaard.
 • Uw kind heeft ontstoken wondjes in het gezicht of op het lichaam.

Neemt u in deze gevallen contact op met het Opnamebureau, telefoonnummer 0485-84 57 10. Ook als u verhinderd bent, kunt u dit doorgeven bij het Opnamebureau.

Helaas kan het soms voorkomen dat, door onverwachte omstandigheden zoals een spoedopname, de opname van uw kind niet door kan gaan. Uiteraard nemen wij u dan zo snel mogelijk contact met u op.

In een buitenlands ziekenhuis gelegen?

Wij proberen het optreden van infecties bij patiënten zoveel mogelijk te voorkomen. Verbleef uw kind minder dan twee maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis, dan bestaat de kans dat uw kind de ziekenhuisbacterie MRSA bij zich draagt. Ook als uw kind op een erf of bedrijf woont met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of uw kind heeft een (bij)baan op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vlees-kuikens, dan kan uw kind drager zijn van de MRSA-bacterie. Meestal merkt uw kind hier niets van. Gezonde mensen worden van deze bacterie niet ziek, maar deze bacterie kan een bedreiging vormen voor andere patiënten. Vertel het daarom aan de arts of verpleegkundige als een van de bovenstaande situaties van toepassing is. Uw kind wordt dan, indien mogelijk, nog ruim voor de opnamedatum, onderzocht op aanwezigheid van de MRSA. Is de bacterie aanwezig, dan kan uw kind hiervoor behandeld worden.

Hygiëne bij hoesten en niezen

Tijdens hoesten en niezen kunnen bacteriën en virussen worden overgedragen van de ene op de andere persoon. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat u, als patiënt of bezoeker van het Maasziekenhuis, zichzelf en anderen beschermt:

 • Hoest en nies met een afgewend gezicht.
 • Hoest en nies in een papieren zakdoek of elleboogplooi.
 • Gooi de zakdoek na één keer gebruik weg.
 • Was de handen met water en zeep na het hoesten en niezen, na toiletgebruik en voor het eten.
 • Kom niet met de (gewassen) handen aan een wond.

Toestemming voor het delen van medicatiegegevens

Wij vragen u om bij de thuisapotheek toestemming te geven om de medicatiegegevens van uw kind met ons te delen. Dit kunt u ook online regelen via www.volgjezorg.nl.

Als u (nog) geen toestemming heeft gegeven om de medicatiegegevens van uw kind te delen, verzoeken wij u bij iedere afspraak in het ziekenhuis een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind mee te nemen. U kunt een AMO laten uitprinten door uw thuisapotheek.

Preoperatief spreekuur

Als uw kind in het ziekenhuis moet worden opgenomen voor een operatieve ingreep, is het mogelijk dat uw kind wordt doorverwezen naar een kinderarts of andere medisch specialist voor verder lichamelijk onderzoek. Ook kan er aanvullend onderzoek (zoals laboratoriumonderzoek) aangevraagd worden. Het is namelijk belangrijk voor de anesthesioloog om bij het preoperatief spreekuur te weten wat de conditie van uw kind is, zodat de juiste verdoving gegeven kan worden. De anesthesioloog bespreekt met u en uw kind de mogelijkheden van verdoven. De anesthesioloog vraagt ook toestemming voor het toepassen van anesthesie bij uw kind.

Om goed voorbereid te zijn op dit gesprek verzoeken wij u om alle medicijnen die uw kind gebruikt, in originele verpakking, mee te nemen. Als u geen toestemming heeft gegeven om de medicatiegegevens van uw kind te delen, dan vragen wij u ook een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind mee te nemen. Dit kunt u opvragen bij uw eigen apotheek.

Leest u voorafgaand aan het bezoek ook de folder ‘Anesthesie bij kinderen’ door. Voor een aantal ingrepen staat er een bezoek aan de informatieverpleegkundige gepland. Dit kan ook een telefonisch gesprek zijn. Zij neemt met u en uw kind de praktische zaken rondom de opname door, van voorbereiding op de operatie tot eventuele leefregels. 

De afspraken voor het Pre-operatief spreekuur ontvangt u tijdig voorafgaand aan de geplande operatie. Wij streven er naar om de afspraken zoveel mogelijk direct achter elkaar te plannen.

Voorbereiding thuis

Om uw kind te kunnen voorbereiden op de operatie en de anesthesie, is het belangrijk dat u zelf goed op de hoogte bent van de gang van zaken.

Het is mogelijk om de informatieverpleegkundige vragen te stellen waar uw kind niet bij is. Hiervoor kunt u contact opnemen met de informatieverpleegkundige op telefoonnummer 0485–84 57 74.

Opname in een ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis. Het is goed uw kind hierop voor te bereiden. Jonge kinderen kunt u stap voor stap iets vertellen over wat er in het ziekenhuis gaat gebeuren. Oudere kinderen kunt u in een gesprek uitleggen waarom een operatie nodig is. Vertel uw kind wat het te wachten staat. Benoem de minder prettige dingen die gebeuren, zoals een prik of andere dingen die pijn kunnen doen, maar vertel ook dat mama of papa erbij blijft. Beantwoord de vragen van uw kind eerlijk. Meer algemene adviezen over de voorbereiding van uw kind vindt u op de website van de Vereniging Kind en Ziekenhuis.

Suggesties voor boekjes ter voorbereiding van uw kind:

 • Jaap Aap van M. van Bergen, Vereniging Kind en Ziekenhuis
 • De operatie van kleine olifant van J. Boone. De Toorts, 1997 (4-8 jaar)
 • Nijntje in het ziekenhuis van D. Bruna. De Harmonie (3-6 jaar)
 • Een bed op wieltjes van V. den Hollander. Van Holkema & Warendorf, 1999 (vanaf 4 jaar)

Het is begrijpelijk dat niet alleen uw kind, maar ook u als ouder het moeilijk kan hebben met een ziekenhuisopname. Laat uw onrust echter zo min mogelijk merken aan uw kind. Als u vertrouwen weet uit te stralen, kan dat het gevoel van zekerheid en geborgenheid van uw kind vergroten. Overigens is het goed voor uw kind te weten dat er best gehuild mag worden. Dat zal niemand gek vinden. In de folder Helpend taalgebruik leest u hoe met helpende woorden en positieve taal uw kind kunt helpen om zich prettiger te voelen.

Contactpersoon

De informatie over de gezondheid van uw kind is persoonlijk. Deze informatie wordt alleen aan u of een door u aangewezen contactpersoon gegeven. Wij verzoeken u om de naam en het telefoonnummer van één contactpersoon door te geven aan de (informatie)verpleegkundige.

Wijziging gegevens

Het is belangrijk dat wij de juiste persoonsgegevens van uw kind hebben. Heeft uw kind een nieuw paspoort of identiteitsbewijs? Bent u verhuisd of zijn er andere persoonsgegevens veranderd? Geeft u dit dan door bij de registratiebalie in het ziekenhuis (route 023). U kunt ook bellen met de registratiebalie. Het telefoonnummer is 0485-84 50 00.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

 • Een geldig legitimatiebewijs van uw kind.
 • De medicijnen die uw kind gebruikt in de originele verpakking en een Actueel Medicatie Overzicht van uw kind. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek als u (nog) geen toestemming heeft gegeven voor het delen van de medicatiegegevens van uw kind.
 • Dieetvoorschriften, als uw kind die heeft.
 • Favoriete (schone) knuffel en speelgoed.
 • Makkelijke kleding en schoenen.
 • Enkele pyjama’s (ter verschoning), ondergoed, extra paar sokken, pantoffels.
 • Eventueel een schoon T-shirt voor uzelf.
 • Fopspeen, flesje of beker.
 • Plastic tas om wasgoed in mee te nemen.
 • Deze folder en folder(s) over de ingreep of behandeling.

De dag van opname

Instructies

Ter voorbereiding op de operatie, volgt u de instructies zoals u die heeft gekregen van de behandelend arts, de anesthesioloog en de informatie-verpleegkundige (zie ook de folder anesthesie bij kinderen).

Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich samen met uw kind in het Maasziekenhuis. In de opnamebrief staat vermeld bij welke afdeling u zich kunt melden. Wij verzoeken u geen broertjes en zusjes mee te nemen in verband met de rust voor uw kind en andere patiënten op de afdeling.

Opnamegesprek

Op de afdeling neemt u plaats in de wachtkamer. Een verpleegkundige haalt u hier op en brengt u naar de kamer van uw kind. De gang van zaken op de afdeling wordt besproken. Daarnaast informeert de verpleegkundige naar veranderingen die zijn opgetreden na uw gesprek met de informatieverpleegkundige. Ook controleert zij of u de afspraken met de specialist en anesthesioloog bent nagekomen, zoals het opvolgen van de voedingsinstructies, het opnemen van de temperatuur en medicijngebruik.

Het is erg belangrijk dat u de voedingsinstructies voor uw kind nauwkeurig opvolgt, zoals u die van de anesthesioloog heeft gekregen (zie de folder ‘Anesthesie bij kinderen’). Het niet naleven van de voedingsinstructies kan gevolgen hebben voor de operatie. Het kan er zelfs toe leiden dat de operatie uitgesteld moet worden.
Daarna bereidt de verpleegkundige u en uw kind voor op het onderzoek of de ingreep. Eventueel krijgt uw kind alvast medicijnen toegediend als voorbereiding op de verdoving.

Patiëntveiligheid

Direct bij opname krijgt uw kind een polsbandje en wordt er een kaartje aan de achterkant van het bed bevestigd. Hierop staan naam en geboortedatum. Het polsbandje maakt onder alle omstandigheden duidelijk wie uw kind is, zodat er geen vergissingen kunnen ontstaan. Tijdens de opname mag het polsbandje niet worden verwijderd. Dit mag pas na ontslag uit het ziekenhuis.

In het kader van de patiëntveiligheid worden regelmatig de patiëntengegevens gecontroleerd. Dit betekent dat er tijdens de opname geregeld naar de naam en geboortedatum van uw kind wordt gevraagd, bijvoorbeeld tijdens het uitreiken van de medicijnen.

In verband met de gladde vloeren in het ziekenhuis en het risico om te vallen, is het verplicht om altijd schoenen te dragen. Lopen op blote voeten of op sokken is in het ziekenhuis niet toegestaan.

Verblijf op de verpleegafdeling

Verpleging en behandeling

Tijdens het verblijf krijgen u en uw kind te maken met verschillende medewerkers. Onder andere verpleegkundigen en leerlingverpleegkundigen, medisch pedagogisch zorgverleners, vrijwilligers, behandelend artsen en facilitair medewerkers.

Het Maasziekenhuis streeft naar patiëntgerichte zorg. Dit betekent dat uw kind per dienst een vaste verpleegkundige krijgt toegewezen. Op het planbord kun u zien wie dat op dat moment is. Deze verpleegkundige is verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg en is ook het aanspreekpunt voor u en uw kind.

Meehelpen (ouderparticipatie)

Op de verpleegafdeling verzorgen ouders hun kind zoveel mogelijk zelf. Het is prettig voor uw kind als u hem wast, verschoont of eten geeft. Daarnaast krijgen ouders soms de gelegenheid te helpen bij de verpleging van het kind, bijvoorbeeld om bepaalde vaardigheden aan te leren die thuis kunnen worden toegepast. Dit gebeurt onder toezicht van een verpleegkundige. Pas als u zich zeker voelt, voert u bepaalde taken zelf uit. Deze vorm van ouderparticipatie draagt ertoe bij dat een kind zich veilig voelt. Bovendien kan een kind vaak eerder naar huis als ouders er blijk van geven de zorg alleen aan te kunnen.

Omdat ouders hun kind goed kennen, zijn zij vaak de eersten die merken dat er iets niet in orde is. Aarzel niet de verpleegkundigen in te lichten als u denkt dat uw kind pijn heeft of naar uw idee vreemd reageert.

Ook voor ouders proberen wij het verblijf in het ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken. Er zijn voorzieningen zodat u zoveel mogelijk bij uw kind kunt zijn.

Overnachten

U kunt blijven overnachten bij uw kind; één ouder/verzorger kan blijven slapen. ’s Morgens krijgt u ontbijt geserveerd op de kamer. Hiervoor worden geen extra kosten gerekend.

Waardevolle bezittingen en aansprakelijkheid

Het ziekenhuis is een openbaar gebouw waar mensen in- en uitlopen. Tijdens het verblijf van uw kind kunt u gebruik maken van de kast op de kamer. Deze kast kunt u afsluiten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen. Hieronder vallen ook trouwringen, kleding, telefoon, brillen en eventuele prothesen. Laat waardevolle spullen daarom zo veel mogelijk thuis of berg deze goed op als u toch besluit om deze mee te nemen naar het ziekenhuis. Bij een spoedopname kunt u de waardevolle bezittingen van uw kind het beste mee naar huis nemen.

Bezoek tijdens opname

Bezoek ontvangen is vaak een ontspannende afleiding, maar voor uw kind dat net geopereerd is, is het ook inspannend en vermoeiend. Wij adviseren om het bezoek voor kinderen te beperken tot alleen de aanwezigheid van de ouders. Liever helemaal geen bezoek ontvangen? Geeft dit dan aan bij de verpleegkundige van de afdeling.

Geen bloemen

Op de kinderafdeling C4 zijn bloemen in principe niet toegestaan. Bloemen zijn alleen toegestaan op een eenpersoonskamer als de ouders, het kind en verpleegkundige hiervoor toestemming geven.

Maasmedia

Patiënten kunnen gebruik maken van het multimediasysteem Maasmedia. Het Maasziekenhuis stelt hiervoor een tablet beschikbaar. De tablet kunnen u en uw kind gebruiken om eten en drinken te bestellen, om televisie te kijken, radio te luisteren en om gebruik te maken van internet. Op Maasmedia vindt u ook informatie over het ziekenhuis en informatiefolders en video's. Tijdens de opname in het ziekenhuis kunt u gratis gebruik maken van Maasmedia.

Naar huis

Ontslaggesprek

Als de behandelend specialist en de anesthesioloog akkoord zijn volgt een ontslaggesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u een afspraak voor de poliklinische controle mee en wordt de nazorg besproken.

Vervoer naar huis

U mag uw kind met de auto weer mee naar huis nemen. Het vervoer naar huis regelt u zelf. Het is belangrijk dat hierbij twee volwassenen aanwezig zijn. Sommige kinderen kunnen onderweg niet lekker worden en het is goed dat er buiten de bestuurder iemand voor het kind kan zorgen.

Weer thuis

Een ziekenhuisopname en operatie zijn voor uw kind ingrijpende gebeurtenissen en kunnen spanningen geven. Na de ingreep zal het zijn opgekropte spanningen afreageren. Uw kind kan zich daardoor de eerste tijd anders gedragen. Sommige kinderen willen geen moment alleen gelaten worden, zijn prikkelbaar of erg in zichzelf gekeerd. Anderen gaan (weer) duimzuigen, bedplassen, stotteren, angstig dromen of zich agressief gedragen. Bij de meeste kinderen is dit een tijdelijk verschijnsel. Maar een klein aantal kinderen blijft van slag en raakt de herinneringen aan de opname moeilijk kwijt. In dit geval raden wij u aan om uw kind wat extra aandacht te geven en geduldig te zijn.

Een beetje verwennen kan geen kwaad. Praat regelmatig over het ziekenhuis en laat uw kind over zijn ervaringen praten. Soms kan ook het maken van een tekening of ziekenhuisje spelen helpen om de ervaringen goed te verwerken.

Goed om te weten

Parkeren

Op het parkeerterrein van het Maasziekenhuis geldt betaald parkeren.

Verlaat u binnen 20 minuten het parkeerterrein? Dan kunt u vrij uitrijden.

U kunt ook kiezen voor een dagkaart of een weekkaart. Hiermee kunt u meerdere keren per dag in- en uitrijden.

Roken

Maasziekenhuis Pantein is een rookvrij ziekenhuis. Roken mag alleen buiten op de daarvoor aangewezen rookplek.

Rechten en plichten

Het is belangrijk te weten dat uw kind als patiënt een aantal rechten en plichten heeft. In het dagelijkse leven zijn kinderen onder de 18 jaar minderjarig en zijn ouders de wettelijke vertegenwoordigers. In de gezondheidszorg hebben kinderen invloed op besluiten die genomen worden over hun behandeling. De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) verdeelt de kinderen in drie leeftijdsgroepen. Hieronder volgt een kort overzicht:

Leeftijdsgroep tot 12 jaar:

 • zowel het kind als de ouders hebben recht op informatie.
 • de ouders geven toestemming voor een onderzoek of behandeling.

Leeftijdsgroep van 12 tot 16 jaar:

 • zowel het kind als de ouders hebben recht op informatie.
 • zowel het kind als de ouders moeten toestemming geven voor een onderzoek of behandeling.
 • zowel het kind als de ouders mogen in het medisch dossier kijken.

Leeftijdsgroep vanaf 16 jaar:
Vanaf 16 jaar mag het kind zelf beslissen:

 • alleen hij heeft recht op informatie.
 • alleen hij beslist of hij een behandeling wil of niet.
 • alleen hij mag zijn medisch dossier inzien.

Voor meer informatie over de rondom de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), verwijzen wij u naar de folder Rechten en plichten van patiënten, ook verkrijgbaar op de verpleegafdeling.

MijnPantein: inzage in het medisch dossier van uw kind

Via MijnPantein is het medisch dossier van uw kind toegankelijk. Hier zijn onder andere uitslagen, een medicatieoverzicht en brieven van de specialist aan de huisarts te vinden.

MijnPantein biedt een veilige omgeving, die 24 uur per dag toegang geeft tot gegevens. Wie er toegang heeft tot MijnPantein, is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Meer informatie over MijnPantein

Cliëntenraad

In het Maasziekenhuis is een Cliëntenraad actief. De voornaamste taak van de Cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van patiënten in het ziekenhuis. Meer informatie over de Cliëntenraad 

Klachtenbehandeling

Als u niet tevreden bent over de zorgverleners of de zorg die uw kind ontvangt, kunt u dat het beste eerst met de betrokken zorgverleners zelf bespreken. Als u bij ontevredenheid bemiddeling wenst, kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar. Dit kunt u doen via de website.

De klachtenbemiddelaar bespreekt met u de klacht en de mogelijkheden voor een oplossing. Als uw klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kunt u uw klacht ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg. De klachtenbemiddelaar kan u hierover verder informeren.

Financiële gevolgen

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een eigen risico.

Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met een ziekenhuis waar u zich toch wilt laten behandelen, dan moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen.

Wilt u weten of uw behandeling wordt vergoed? Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan u ook vertellen wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd. Meer informatie over de kosten van ziekenhuiszorg 

Tot slot

De directie en medewerkers van Maasziekenhuis Pantein hopen dat uw verblijf in het ziekenhuis voorspoedig zal verlopen. Soms ontgaan ons echter zaken die u wel heeft opgemerkt. Wij stellen het erg op prijs wanneer u ons daarop wilt wijzen. Uw opmerkingen kunnen voor ons en voor toekomstige patiënten van belang zijn. Aarzelt u dan ook niet om deze te bespreken met de verpleegkundige van de afdeling. 

Algemene informatie kunt u ook krijgen bij:
Stichting Kind en Ziekenhuis,
Churchilllaan 11, 6e etage
3527 GV Utrecht,
Telefoonnummer: 030-291 67 36
Website: www.kindenziekenhuis.nl