Maasziekenhuis Pantein Gang
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Vlekken en flitsen
Patiëntenfolder

Vlekken en flitsen

U heeft last van het zien van vlekjes en lichtflitsen. In deze folder kunt u meer lezen over het ontstaan hiervan en de mogelijke behandeling.

Het glasvocht (ook wel glasachtig lichaam genoemd) is een gelei die het binnenste gedeelte van het oog opvult. Normaal glasvocht laat lichtstralen ongehinderd door naar het netvlies, zodat we een helder beeld zien.

Troebelingen in het glasvocht geven echter een schaduw op het netvlies: dit kan gezien worden in de vorm van puntjes, 'vliegjes', cirkels, spinnenwebben of andere vormen.

Een kleine hoeveelheid troebelingen die in het gezichtsveld bewegen, wordt door veel mensen waargenomen. Dit komt meestal voor bij oudere mensen, maar ook bij jongeren. Niet onder alle omstandigheden vallen deze troebelingen op. Tegen een lichte achtergrond zijn de vlekjes vaak duidelijk zichtbaar. In het schemerdonker zijn ze niet meer zichtbaar.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaak van het plotseling zien van veel troebelingen is veroudering. Met name tussen de 60 en 70 jaar ontstaat er door het krimpen van het glasvocht verdichtingen (troebelingen) in het glasvocht. Mensen met bijziendheid hebben hier meer aanleg voor en krijgen dit op jongere leeftijd. Hoewel het hinderlijk kan zijn, is dit meestal een onschuldige aandoening.

Verloop

Meestal verdwijnen de troebelingen niet volledig, maar in de loop van de tijd worden de troebelingen wel kleiner en geven steeds minder hinder. Ook raakt u eraan gewend, zodat het minder opvalt.

Lichtflitsen

Het krimpen van het glasvocht gaat soms gepaard met lichtflitsen die men alleen in het donker kan zien: net of een TL-lamp aan en uit gaat. Ook dit gaat meestal na enkele weken (soms maanden) vanzelf over. Als dit gepaard gaat met veel zwarte vlekjes, dan is onderzoek door een oogarts op korte termijn noodzakelijk. Dit hoeft echter niet acuut. Bij plotseling ontstane troebelingen en lichtflitsen dient u op korte termijn contact op te nemen met de huisarts, die kan vaststellen of een spoedverwijzing naar de oogarts nodig is.

Lichtsensaties die men overdag ziet en die zich als gekartelde lijnen uitbreiden, meestal in beide ogen tegelijk en 10 tot 20 minuten duren, worden door een soort ‘oogmigraine' veroorzaakt. Soms wordt dit gevolgd door hoofdpijn. Dit is een vervelende maar onschuldige aandoening. Het heeft echter niets te maken met gaatjes in het netvlies of het loslaten van het netvlies.

Risico's

Het glasvocht is met het netvlies verkleefd. Als het glasvocht krimpt en loslaat van het netvlies, kan er soms een gaatje in het netvlies ontstaan. Dit kan gebeuren op plaatsen waar er voorheen al een zwakke plek in het netvlies aanwezig was of doordat de verkleving op die plaats erg stevig was. Hierbij kan soms een bloeding ontstaan: dit uit zich als het plotseling ontstaan van meerdere kleine troebelingen in het gezichtsveld. Het gaatje in het netvlies kan soms het begin zijn van een netvliesloslating, wat tot blijvend minder zien kan leiden.

Als u een deel van het beeld wazig gaat zien wat met knipperen niet weggaat en een steeds groter deel van het beeld beslaat, neem dan de eerstvolgende dag contact op met de huisarts of de polikliniek oogheelkunde.

Behandeling

De oogarts kan/zal de vlekjes of lichtflitsen niet voor u (kunnen) weghalen. Meestal treedt gewenning op. Zeer zelden is een operatie nodig om de storende troebelingen te verwijderen.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft of meer informatie wilt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw oogarts en om nadere uitleg te vragen. De polikliniek Oogheelkunde is bereikbaar via telefoonnummer 0485–84 53 70.

 

 

April 2020 – versie 3
OOG021

 

Specialismen