Maasziekenhuis Pantein Hal boven
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Trommelvliesbuisjes bij kinderen
Patiëntenfolder

Trommelvliesbuisjes bij kinderen

Binnenkort komt u met uw kind naar het Maasziekenhuis Pantein voor het plaatsen van trommelvliesbuisjes. Uw kind wordt niet opgenomen, maar komt voor een poliklinische dagbehandeling. Om uw kind voor te bereiden op de operatie en de narcose is het belangrijk dat u zelf goed op de hoogte bent van de gang van zaken in het ziekenhuis. Van de KNO-arts en de anesthesioloog krijgt u informatie over de behandeling en de voorbereiding hierop. Deze informatie kunt u nog eens rustig nalezen in deze folder.

Voor de leesbaarheid van de folder is deze geschreven in de ‘hij-vorm’. Uiteraard kunt u in alle gevallen in plaats van ‘hij’ ook ‘zij’ lezen.

Wat is een trommelvliesbuisje?

Trommelvliesbuisjes zijn hele kleine buisjes die de KNO-arts in de trommelvliezen plaatst om slijmvorming achter het trommelvlies te behandelen. Slecht horen bij kinderen wordt vaak veroorzaakt door vocht in het middenoor. Door buisjes te plaatsen, komt er een opening in het middenoor en kan er weer lucht in de trommelholte komen. Er ontstaat dan geen vocht meer.

Hoe ontstaat vocht in de oren?

Vocht ontstaat door een onderdruk in de trommelholte. Deze onderdruk wordt weer veroorzaakt door een afsluiting van de buis van Eustachius. Het vocht in het middenoor remt de trillingen van het trommelvlies, zodat het geluid niet goed opgevangen en doorgegeven kan worden via de gehoorbeentjesketen naar het binnenoor (slakkenhuis).

Voorbereiding op de behandeling

Het Pre-operatief spreekuur

Ter voorbereiding op de operatie heeft u samen met uw kind een afspraak op het Pre-operatief spreekuur (POS). Hier hebben u en uw kind eerst een gesprek met de apothekersassistente en vervolgens met de anesthesioloog.

Bij het maken van de afspraak heeft u van de assistente van het POS een vragenlijst anesthesie meegekregen. Wij verzoeken u zoveel mogelijk vragen van deze vragenlijst in te vullen en deze mee te nemen naar de afspraak op het POS. Vergeet ook niet eventuele medicijnen van uw kind goed op te schrijven. Dat wil zeggen de naam van het medicijn, de sterkte en de wijze van gebruik.

Als u samen met uw kind een afspraak heeft op het Pre-operatief spreekuur, verzoeken wij u vriendelijk op tijd aanwezig te zijn. U vindt het POS op de tweede verdieping van het Maasziekenhuis, route 201. Kinderen onder de 16 jaar moeten onder ouderbegeleiding naar de afspraak komen.

De afspraak op het Pre-operatief Spreekuur bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Vragenlijst inleveren
  De spreekuurassistente neemt met u de vragenlijst door die u thuis heeft ingevuld en zorgt ervoor dat de vragenlijst in ons systeem wordt ingevoerd.
 2. Gesprek over het gebruik van medicijnen voor de operatie
  De apothekersassistente bespreekt met u welke medicijnen uw kind gebruikt, eventueel welke zelfzorggeneesmiddelen. Ook vraagt zij naar mogelijke allergieën.
 3. Gesprek met de anesthesioloog
  Elk kind heeft voor een operatie een afspraak bij de anesthesioloog. Eventueel voert de anesthesioloog een lichamelijk onderzoek uit bij uw kind en hij bespreekt met u welke vorm van anesthesie uw kind krijgt. U kunt eventuele voorkeuren voor anesthesie aan hem kenbaar maken. Onder het kopje 'Anesthesie bij kinderen' op leest u welke mogelijkheden er zijn. De anesthesioloog zal zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen, maar de uiteindelijke beslissing over de wijze van anesthesie ligt bij de anesthesioloog.

Het is mogelijk dat de anesthesioloog die u op het spreekuur heeft gesproken, niet dezelfde anesthesioloog is die uw kind voor de operatie onder narcose brengt.

Wat is anesthesie?

Anesthesie betekent letterlijk gevoelloosheid. Hiermee wordt bedoeld dat de pijn en het ongemak die met een operatie of onderzoek gepaard gaan, worden weggenomen. De toediening van anesthesie heeft de volgende reacties op het lichaam, die noodzakelijk zijn om te kunnen opereren:

 • het verminderen van het bewustzijn;
 • het onderdrukken van pijnprikkels;
 • het ontspannen van de spieren;
 • het regelen van ongewenste en onbewuste reflexen.

Wat doet een anesthesioloog?

Een anesthesioloog is een arts die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van de anesthesie. De anesthesioloog zorgt er niet alleen voor dat uw kind in slaap wordt gebracht. Hij is ook verantwoordelijk voor het bewaken van vitale lichaamsfuncties zoals de ademhaling en de bloedsomloop. Uw kind wordt continu bewaakt gedurende de gehele periode op de operatiekamer en de uitslaapkamer. De anesthesioloog zorgt er voor dat uw kind pas wakker wordt als de behandeling voorbij is. Voor sommige kinderen is dit belangrijk om te weten, omdat ze bang zijn dat ze wakker worden tijdens de operatie.

Anesthesie bij kinderen

Bij kinderen worden medische ingrepen vaak verricht onder algehele anesthesie, ook wel narcose genoemd. Dit betekent dat uw kind in slaap wordt gebracht en niets merkt van de ingreep.

Kinderen worden meestal met een ‘kapje’ in slaap gemaakt. Het is ook mogelijk om het kind met een prikje (infuus) onder narcose te brengen. Bij de infuusmethode wordt de huid van het kind plaatselijk verdoofd met een verdovingspleister, een half uur voordat het infuus wordt aangebracht. In de operatiekamer geeft de anesthesioloog via het infuus de narcose.

Ouderparticipatie

Voor kinderen is een behandeling in het ziekenhuis een ingrijpende gebeurtenis. Vanzelfsprekend wilt u uw kind zo goed mogelijk ondersteunen en hem hierop voorbereiden. In het Maasziekenhuis mag bij het plaatsen van trommelvliesbuisjes maximaal 1 ouder/begeleider per kind mee komen. Deze ouder/begeleider mag mee naar de operatiekamer en aanwezig blijven tot het moment dat uw kind in slaap is gebracht. Dit geldt voor kinderen van 0 t/m 18 jaar.

De mogelijkheid om uw kind te vergezellen naar de operatiekamer betekent niet dat u ook verplicht bent dit te doen. Als u zich niet op uw gemak voelt, bent u uw kind ook niet tot steun. U hoeft zich niet schuldig te voelen wanneer u, om welke reden dan ook, het prettiger vindt niet mee te gaan. Er is altijd kundig personeel aanwezig om uw kind gerust te stellen en te troosten, zowel bij de inleiding van de narcose als bij het ontwaken in de uitslaapkamer.

Voor uw kind en het verloop van de ingreep is het belangrijk dat u als ouder goed voorbereid bent wanneer u naar de operatieafdeling komt. Wij adviseren u om de ouder/verzorger die op de operatiedag bij het kind zal zijn, ook het voorbereidingsgesprek met de anesthesioloog op het Pre-operatief Spreekuur (POS) te laten voeren. Op de operatiekamer gelden een aantal regels waar u zich aan moet houden. Op pagina 12 leest u welke regels dit zijn.

Het is begrijpelijk dat niet alleen uw kind, maar ook u als ouder het moeilijk kan hebben met een ziekenhuisopname. Laat uw onrust echter zo min mogelijk merken aan uw kind. Benoem geen persoonlijke (negatieve) ervaringen met betrekking tot de operatie in het bijzijn van uw kind en andere kinderen. Als u vertrouwen weet uit te stralen, kan dat het gevoel van zekerheid en geborgenheid van uw kind vergroten. Overigens is het goed voor uw kind te weten dat er best gehuild mag worden. Dat zal niemand gek vinden.

De dag van de behandeling

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitsbewijs) van uw kind.
 • Een extra set kleding.
 • Eventueel een knuffel.

Kinderafdeling C4

Op de afgesproken dag en tijd gaat u zich samen met uw kind naar de  kinderafdeling C4 op de 4e verdieping van het Maasziekenhuis. U wordt ontvangen door een verpleegkundige van de afdeling. De verpleegkundige vult met u de benodigde gegevens in. Ook vraagt zij of u de voedingsinstructies heeft nageleefd.

Er mag maximaal 1 begeleider per kind mee komen. Verder bezoek alleen in overleg met de verpleegkundige.

De medisch pedagogisch zorgverlener brengt u en uw kind naar de kamer waar uw kind de bovenkleding uit doet. Er zijn afsluitbare kastjes op de afdeling waarin u uw waardevolle spullen kunt opbergen.

Regels op de operatiekamer

Als u uw kind begeleidt naar de operatiekamer, zijn de volgende afspraken met u van belang:

 • Het is niet toegestaan een fototoestel of videocamera mee te nemen naar de operatiekamer.
 • Als om hygiënische redenen aanwezigheid van een ouder niet gewenst is (bijvoorbeeld in verband met infectiegevaar bij bepaalde ziektes of huidaandoeningen), dient u deze beslissing in het belang van uw kind op te volgen.

De operatie

In de operatiekamer

Samen gaat u naar de operatiekamer. Hier ontmoet u de anesthesioloog die verantwoordelijk is voor de anesthesie tijdens de operatie. Uw kind neemt plaats op de operatietafel of eventueel bij u op schoot.

De anesthesioloog treft enkele voorbereidingen voordat hij met de toediening van de anesthesie begint. Zo kan uw kind plakkers op de borst krijgen waarmee de hartslag zal worden bewaakt. Voor de controle van het zuurstofgehalte in het bloed wordt een klein metertje met een knijper over één van de vingers geschoven. De anesthesioloog vertelt wat er gaat gebeuren.

Zodra het prikje is toegediend of het kind de lucht in het kapje inademt, wordt uw kind slaperig. Als uw kind in slaap valt, kan hij onwillekeurige bewegingen met armen, benen of ogen maken. Op het moment dat de anesthesioloog aangeeft dat uw kind diep genoeg slaapt, verlaat u de operatiekamer. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte. Als uw kind na de operatie naar de verkoeverkamer gaat, mag u naar uw kind toe.

De operatie

De KNO-arts maakt een klein sneetje in het trommelvlies en zuigt het vocht zo veel mogelijk uit het middenoor. Daarna plaatst hij een buisje in het trommelvlies. Vaak horen kinderen al direct na de operatie beter.

Na de operatie

Na de operatie gaat uw kind naar de uitslaapkamer, waar hij korte tijd verblijft ter observatie. Ons uitgangspunt is dat u aanwezig bent op het moment dat uw kind wakker wordt. Als uw kind goed wakker is mag u terug naar de afdeling. Op de kamer mag hij zijn kleren aan doen en volgt er een kort ontslaggesprek waarin u wordt geïnformeerd over de adviezen voor thuis. Aansluitend krijgt u nog een kopje koffie of thee en uw kind krijgt een ijsje aangeboden. Omdat uw kind last kan hebben van misselijkheid adviseren wij u niet te snel naar huis te gaan.

Pijnbestrijding

De anesthesioloog zorgt voor de pijnbestrijding voor uw kind tijdens het verblijf in de uitslaapkamer. Eventueel mag u thuis ook paracetamol geven.

Adviezen voor thuis

 • Uw kind mag thuis weer alles eten en drinken.
 • Twee weken geen water in de oren.
 • Twee weken niet zwemmen of zoals afgesproken met de KNO-arts.
 • Er kan de eerste dagen nog wat (bloederig) vocht uit de oren komen, dit is normaal.
 • Een loopoor mag tot ongeveer 3 dagen duren. Als dit langer aanhoudt, neemt u dan contact op met de polikliniek KNO, telefoonnummer 0485-84 53 85.
 • Vakantie per vliegtuig is geen probleem.
 • Het aanmeten van zogenaamde oordopjes is niet nodig.

Risico’s en complicaties

Ernstige complicaties door de anesthesie komen tegenwoordig bijna niet voor. Wel kan uw kind last hebben van vervelende nawerkingen zoals misselijkheid en overgeven.

Poliklinische controle

Heeft u nog geen afspraak voor het poliklinische controleonderzoek? Neemt u dan zelf contact op met de polikliniek KNO. Doet u dit bij voorkeur zo spoedig mogelijk als uw kind weer thuis is. Het telefoonnummer is 0485-84 53 85.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stelt u deze dan aan uw KNO arts, de anesthesioloog of de verpleegkundige. Bij vragen of problemen na de ingreep, kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek KNO op telefoonnummer 0485-84 53 85.

Algemene informatie kunt u ook krijgen bij:
Stichting Kind & Ziekenhuis
Postbus 197
3500 AD Utrecht
Telefoonnummer: 030-291 67 36
E-mail: info@kindenziekenhuis.nl 
Website: www.kindenziekenhuis.nl 

Graag willen wij u vragen na het ziekenhuisbezoek het evaluatieformulier in te vullen.

 

Informatie en instructies bij de voorbereiding van de operatie