1. Home
  2. Afdelingsinformatie
  3. Afdeling C4

Afdeling C4

Afdeling C4 is de kinderafdeling van Maasziekenhuis Pantein. De afdeling heeft een couveusesuite voor pasgeborenen. Daarnaast zijn er eenpersoonskamers en tweepersoonskamers. Kinderen van dezelfde leeftijd worden zoveel mogelijk bij elkaar gelegd. Jongens en meisjes liggen samen op een kamer.
Bij een spoedopname is de volgorde van handelingen afhankelijk van de toestand van het kind en zult u zich als ouders snel moeten voegen in de ongewone situatie. Het is duidelijk dat u en uw kind zich niet hebben kunnen voorbereiden. De arts zal in het belang van uw kind handelen en u daarna uitleg geven. Bepaalde handelingen zoals bloedafname of röntgenfoto’s maken, moeten soms direct worden uitgevoerd. Sommige kinderen ervaren dit als bedreigend. Wij vragen u daarom zoveel mogelijk bij uw kind te blijven tot de situatie weer enigszins in evenwicht is.

Aanwezigheid en logeermogelijkheden van een ouder

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers dicht bij hun kind kunnen zijn. U kunt gebruik maken van verschillende voorzieningen tijdens uw verblijf op de afdeling.
U mag de hele dag bij uw kind blijven en één ouder mag blijven slapen. Dit wordt rooming-in genoemd. Als u bij uw kind blijft slapen, kunt u hem of haar stap voor stap begeleiden. Dat geldt zeker als het gaat om een spoedopname. Juist dan is er vaak geen tijd voor voorbereiding. Als u graag bij uw kind wilt blijven slapen, bespreek dit dan met de verpleegkundige. Bespreek ook wat de verpleegkundige van u kan verwachten en vertel hen ook wat uw eigen wensen zijn.

Meehelpen (ouderparticipatie)

Op de verpleegafdeling verzorgen ouders hun kind zoveel mogelijk zelf. Het is prettig voor uw kind als u het zelf wast, verschoont of eten geeft. Daarnaast krijgen ouders de gelegenheid te helpen bij de verpleging van het kind, bijvoorbeeld om bepaalde vaardigheden aan te leren die thuis kunnen worden toegepast. Dit gebeurt onder toezicht van een verpleegkundige. Pas als u zich zeker voelt, voert u bepaalde taken zelf uit. Deze vorm van ouderparticipatie draagt er aan bij dat een kind zich veilig voelt. Bovendien kan een kind vaak eerder naar huis als zijn ouders er blijk van geven de zorg alleen aan te kunnen. Omdat ouders hun kind goed kennen, zijn zij vaak de eersten die merken als er iets niet in orde is. Aarzel niet de verpleegkundigen in te lichten als u denkt dat uw kind pijn heeft of naar uw idee vreemd reageert.

Opname couveusesuite of couveusekamer

Heeft uw kindje na de bevalling nog extra zorg nodig? Dan wordt het opgenomen op een couveusesuite van Maasziekenhuis Pantein. Graag informeren wij u over de kraamzorg op de couveusesuite en de mogelijkheden om bij uw kindje te verblijven.

Meer informatie