Maasziekenhuis Pantein Buiten
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Keelamandelen verwijderen bij kinderen
Patiëntenfolder

Keelamandelen verwijderen bij kinderen

Bij uw kind worden de keelamandelen verwijderd. Deze behandeling vindt plaats onder narcose. Voor kinderen, en ook voor u zelf, kan dit een spannende gebeurtenis zijn. Een goede voorbereiding op de ingreep is daarom belangrijk. Het lezen van deze folder kan daarbij helpen.

In overleg met de KNO-arts heeft u besloten tot het verwijderen van de keelamandelen bij uw kind. Als uw kind jonger dan twaalf jaar is, heeft de arts daarvoor uw toestemming nodig. Is uw kind twaalf jaar of ouder, dan is behalve uw toestemming ook de toestemming van uw kind zelf nodig. Vanaf zestien jaar mag uw kind zelfstandig over een medische behandeling beslissen. Toestemming kunt u alleen geven nadat de arts u geïnformeerd heeft over onder andere de aandoening, mogelijke onderzoeken en behandeling(en), de gevolgen, de mogelijke risico’s en vooruitzichten en eventuele alternatieven. De arts heeft u al het nodige verteld over de operatie. In deze folder kunt u deze informatie nog eens rustig nalezen.

Voor de leesbaarheid van de folder is deze geschreven in de ‘hij-vorm’. Uiteraard kunt u in alle gevallen in plaats van ‘hij’ ook ‘zij’ lezen.

Wat zijn keelamandelen?

Ieder mens heeft twee keelamandelen die het lichaam beschermen tegen infecties van de luchtwegen. Als de keelamandelen regelmatig ontstoken zijn en uw kind vaak moeite heeft met ademhalen of vaak keelontsteking heeft, dan overweegt de KNO-arts de amandelen te verwijderen.

Voorbereiding op de opname

Om uw kind te kunnen voorbereiden op de operatie en de narcose is het belangrijk dat u zelf goed op de hoogte bent van de gang van zaken in het ziekenhuis. Van de behandelend arts, de anesthesioloog en de (informatie)verpleegkundige krijgt u informatie over de opname en de voorbereiding hierop. Veel van deze informatie kunt u nog eens rustig nalezen in deze folder en de folders ‘Anesthesie bij kinderen’ en ‘Wegwijzer dagopname bij kinderen’. Hierin vindt u onder andere informatie over:

 • Ouderparticipatie
 • Hoe bereid ik mijn kind voor op de opname?
 • Wat neem ik mee naar het ziekenhuis?
 • Hoe laat en waar melden we ons op de dag van opname?
 • Er mogen maximaal 2 begeleiders per kind mee komen.

Belangrijk: volg de instructies nauwkeurig op!

Ter voorbereiding op de operatie volgt u de instructies zoals u die heeft gekregen van de behandelend arts, de anesthesioloog en de informatie-verpleegkundige.

U heeft instructies gekregen voor:

 • Medicijngebruik
 • Voeding

Alle instructies die voor uw kind van toepassing zijn, kunt u teruglezen in de folder ‘Anesthesie bij kinderen’.

Dag van opname

Kinderafdeling C4

Op de afgesproken dag en tijd gaat u zich samen met uw kind naar de kinderafdeling C4 op de 4e verdieping van het Maasziekenhuis. U wordt ontvangen door een verpleegkundige van de afdeling. De verpleegkundige vult met u digitaal de gegevens in. Ook vraagt zij of u de voedingsinstructies heeft nageleefd.
Er mogen maximaal 2 begeleiders per kind meekomen. Verder bezoek alleen in overleg met verpleegkundige.

De medisch pedagogisch zorgverlener brengt u en uw kind naar de kamer waar uw kind de bovenkleding uit doet. Uw kind krijgt een speciaal jasje aan. Er zijn afsluitbare kastjes op de afdeling waarin u uw jas en waardevolle spullen kunt opbergen.

In de operatiekamer

Samen gaat u naar de operatiekamer waar uw kind op de operatietafel plaatsneemt. De medisch pedagogisch zorgverlener is aanwezig om u en uw kind te begeleiden. Als uw kind slaapt, verlaat u de operatiekamer en neemt u plaats in de wachtruimte. Als uw kind na de operatie weer teruggaat naar de verkoeverkamer, mag u weer naar uw kind toe.

In de folder ‘Anesthesie bij kinderen’ kunt u meer lezen over de gang van zaken op de operatiekamer.

Na de ingreep

Na de operatie gaat uw kind naar de verkoeverkamer. Uw kind krijgt hier de eerste slokjes water en een zetpil. Als uw kind goed wakker is, komt de verpleegkundige u en uw kind ophalen om naar de verpleegafdeling te gaan. U kunt bij uw kind blijven totdat hij naar huis mag.

Terug op de verpleegafdeling is het belangrijk dat uw kind regelmatig drinkt. Dit vermindert de keelpijn en helpt bloedingen voorkomen. Begin met water en geef limonade of waterijs. Als uw kind wondvocht in de mond krijgt, spoor hem of haar dan aan om het uit te spugen in plaats van door te slikken.

Naar huis

Als alles goed gaat, mag uw kind vier tot vijf uur na de ingreep weer naar huis. Meestal zal dit aan het eind van de middag zijn. De KNO-arts komt altijd visite lopen voor ontslag. Voordat uw kind naar huis gaat heeft de verpleegkundige nog een ontslaggesprek met u en uw kind. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de telefonische controle en wordt de nazorg besproken.

Vervoer naar huis

U mag samen met uw kind met de auto weer naar huis gaan. Het is belangrijk dat hierbij twee volwassenen aanwezig zijn. Sommige kinderen kunnen onderweg niet lekker worden of vragen veel aandacht. Het is goed dat er dan buiten de bestuurder iemand voor het kind kan zorgen.

Adviezen voor thuis

 • Ga de eerste nacht tweemaal even bij uw kind kijken en controleer of er geen bloed uit de mond komt. Eventueel kunt u uw kind ook laten drinken.
 • De eerste dag kan uw kind nog wat slaperig en moe zijn. Ook oorpijn is gedurende de eerste dagen een normaal verschijnsel. Voldoende rust is voor uw kind belangrijk.
 • Ook al klaagt uw kind niet over pijn, wij adviseren de eerste dagen na de operatie op vaste tijdstippen een zetpil paracetamol te geven. Hierdoor is er altijd wat pijnstillende stof in het bloed van uw kind aanwezig, waardoor hij zich prettiger voelt. Zetpillen paracetamol kunt u kopen bij apotheek of drogist. Hiernaast krijgt u ook andere medicijnen tegen de pijn mee (diclofenac zetpillen). U geeft dit medicijn naast de paracetamol. De verpleegkundige geeft u hier uitleg over.
 • Zolang uw kind aangeeft dat het pijn heeft, mag u pijnstillers blijven geven. Meestal duurt dit zeven tot tien dagen. Daarna kunt u de pijnstilling verminderen en stoppen.
 • Baden en douchen kan zonder bezwaar, maar niet te heet.
 • Uw kind mag één week na de ingreep weer naar school.
 • Uw kind mag één week niet zwemmen, sporten of gymmen.
 • Het is verstandig uw kind de eerste twee dagen na de ingreep binnen te houden. Laat u hierbij leiden door wat uw kind zelf aangeeft.
 • Een lichte temperatuursverhoging is niet verontrustend. Bij een aanhoudende temperatuur van 38,5°C of hoger, die niet reageert op paracetamol, moet u contact opnemen met het ziekenhuis.
 • Wonden in de mond genezen altijd met wit, stinkend beslag. Dit is normaal.

Eten en drinken

Het is belangrijk dat uw kind goed drinkt. Vooral koude dranken en waterijs zijn geschikt. Geef uw kind (vooral de eerste week) niets heets te drinken of te eten. Pijn in de oren tijdens het drinken vermindert als uw kind de oren dicht houdt. Probeer het drinken met behulp van een rietje of zuigfles te vermijden. Zuigen kan een bloeding veroorzaken. Ook het gebruik van een speen is om die reden af te raden.

Laat uw kind op de operatiedag veel koud drinken, bijvoorbeeld water, limonade zonder prik, (koude) thee en appelsap. Ook mag uw kind vla, yoghurt en pap (niet te heet) hebben.

De eerste dag ná de operatiedag mag uw kind zacht of gemalen voedsel en brood zonder korst hebben.
De tweede en de derde dag na de operatiedag mag uw kind alles weer eten.

Mogelijke complicaties

Elke ingreep geeft kans op complicaties. De belangrijkste complicatie bij het verwijderen van de keelamandelen is een nabloeding. De kans hierop is relatief klein: van iedere 100 kinderen die deze ingreep ondergaan, krijgen er 1 tot 2 hiermee te maken.

Gebeurt dit thuis, geef uw kind dan waterijsjes, laat hem sabbelen op ijsklontjes of gorgelen met ijskoud water. Helpt dit niet, neem dan contact op met de polikliniek KNO of buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

In de volgende gevallen dient u met de behandelend arts contact op te nemen:

 • Een nabloeding die niet stopt met waterijs of gorgelen met ijskoud water.
 • Aanhoudende temperatuur van 38,5°C of hoger, die niet reageert op paracetamol.

Wanneer zich thuis bovenstaande problemen voordoen, neemt u dan contact op met de polikliniek KNO op telefoonnummer 0485-84 53 85. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Telefonische afspraak

Heeft u nog geen telefonische afspraak? Neemt u dan zelf contact op met de polikliniek KNO. Doet u dit bij voorkeur zo spoedig mogelijk als uw kind weer thuis is. Het telefoonnummer is 0485-84 53 85.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, aarzelt u dan niet deze te stellen aan de KNO-arts of verpleegkundige. Meer informatie vindt u ook in de folders ‘Anesthesie bij kinderen’ en ‘Wegwijzer opname bij kinderen’.

Bij vragen of problemen na de ingreep, kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek KNO op telefoonnummer 0485-84 53 85 of buiten kantooruren via de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Algemene informatie kunt u ook krijgen bij:
Stichting Kind & Ziekenhuis
Postbus 197
3500 AD Utrecht
Telefoonnummer: 030-291 67 36
E-mail: info@kindenziekenhuis.nl 
Website: www.kindenziekenhuis.nl