Maasziekenhuis Pantein Gang
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Fysiotherapie na een hartinfarct, dotter- of stent-behandeling
Patiëntenfolder

Fysiotherapie na een hartinfarct, dotter- of stent-behandeling

U bent in het Maasziekenhuis Pantein opgenomen na een hartinfarct, een dotter- of een stentbehandeling. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis en na ontslag uit het ziekenhuis wordt u onder andere begeleid door de fysiotherapeut. Samen met de fysiotherapeut gaat u werken aan uw herstel op het gebied van bewegen. In deze folder leest u informatie over het herstel, het belang van bewegen, adviezen over de opbouw van activiteiten en de begeleiding door de fysiotherapeut.