Maasziekenhuis Pantein Hal boven
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Enkelbreuk
Patiëntenfolder

Enkelbreuk

U bent in het Maasziekenhuis Pantein opgenomen met een enkelbreuk. In deze folder leest u alles over de operatie en de nabehandeling.

Enkelbreuk

Een enkelbreuk wordt meestal veroorzaakt door een val, een ongeluk of een plotselinge verkeerde draaibeweging met de voet. Ter controle wordt er een röntgenfoto gemaakt. Soms is het nodig een CT-scan of MRI te maken om beter inzicht te krijgen in de breukvlakken.

Welke behandelingen zijn mogelijk?

Eenvoudige enkelbreuken, waarbij de botfragmenten niet verplaatst zijn, kunnen met gips behandeld worden. Als er sprake is van een verplaatsing van de botfragmenten, dan is een operatie meestal noodzakelijk. Bij ernstige zwelling kan het soms nodig zijn om de operatie uit te stellen tot de zwelling verminderd is. Meer zwelling geeft meer kans op complicaties.

De operatie

De operatie kan plaatsvinden onder algehele anesthesie (narcose) of met een ruggenprik waarbij alleen het onderlichaam is verdoofd. De anesthesioloog bespreekt met u welke vorm van verdoving voor u het beste is.

Afhankelijk van het type van de breuk is een ander soort operatie nodig. Met een of twee sneden aan de binnen en/of buitenzijde van de enkel wordt de breuk benaderd. Met behulp van schroeven, een metalen plaatje of metaaldraad wordt de breuk weer aan elkaar gezet. Daarna wordt de wond gehecht. Meestal komt alsnog een beschermend gips om het onderbeen en de voet.

Na de operatie

De fysiotherapeut leert u met krukken te lopen. Meestal mag u de eerste weken nog niet op het geopereerde been staan.

Om trombose te voorkomen krijgt u, zolang u gips om het been heeft, bloedverdunnende medicijnen voorgeschreven. De duur van de opname is wisselend.

De eerste dag na de operatie kunt u gebruik maken van krukken van de fysiotherapie van het Maasziekenhuis. Daarna wordt van u verwacht dat u zelf voor krukken zorgt. U kunt krukken lenen in de automaat op de begane grond van het Maasziekenhuis. Krukken zijn ook te lenen bij Medicura. Het dichtstbijzijnde servicepunt vindt u in zorgcentrum Symfonie, Weijerstaete 1 in Boxmeer. Meer informatie over het lenen van artikelen vindt u op de website van Medicura.

Na de opname

Complicaties

Ondanks alle zorg die de chirurg besteedt aan de operatie, kunnen er soms toch nog complicaties optreden. De meest voorkomende zijn:

 • wondinfectie;
 • nabloeding;
 • trombose;
 • een (soms blijvend) verminderd gevoel op de voetrug;
 • in zeldzame gevallen een niet genezende breuk;
 • in zeldzame gevallen een dystrofie.

Adviezen voor thuis

Een enkelbreuk komt altijd onverwacht. Tijdens de opname zullen er een aantal zaken voor thuis geregeld moeten worden. Dit kan per woonsituatie erg verschillen en dit zal dan ook met u persoonlijk afgestemd worden.

Na de operatie is het vaak nodig dat u nog enige tijd met krukken loopt. Om het risico op vallen thuis zoveel mogelijk te beperken, adviseren wij u om losliggende kleedjes en dergelijke tijdelijk weg te halen.

Het verloop van uw herstel

Meestal wordt het gips ongeveer 6 weken na de operatie verwijderd en wordt er een röntgenfoto gemaakt. Afhankelijk van de uitslag van de röntgenfoto beslist de specialist of u de voet al volledig mag belasten of nog niet. In het begin is het enkelgewricht nog stijf. Nadat u eerst zelf enige tijd heeft geoefend, beoordeelt de specialist of aanvullende fysiotherapie nodig is.

Afhankelijk van de ernst van de breuk kan er zwelling, stijfheid en/of pijn blijven bestaan. Als er een belangrijke kraakbeenbeschadiging bij de breuk is opgetreden, bestaat er een kans op vervroegde slijtage van het enkelgewricht.

De ingebrachte metalen materialen blijven in principe voor langere tijd (een jaar) in uw enkel zitten. Alleen als u klachten krijgt, worden deze materialen in dagbehandeling uit uw enkel verwijderd.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

In de volgende gevallen neemt u contact op met het ziekenhuis:

 • Als de wond gaat lekken;
 • Als u niet meer op het been kunt staan, terwijl dit van tevoren nog goed mogelijk was;
 • Als de zwelling toeneemt en het been blauw verkleurt;
 • Bij koorts hoger dan 38,5 ℃.

Wanneer zich thuis bovenstaande problemen voordoen, neemt u dan contact op met de polikliniek Chirurgie op telefoonnummer 0485-84 53 35. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stelt u deze dan aan uw behandelend arts of neemt u contact op met de polikliniek Chirurgie op telefoonnummer 0485-84 53 35.

Specialismen