Maasziekenhuis Pantein atrium
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Echocardiografie met rechts echocontrast
Patiëntenfolder

Echocardiografie met rechts echocontrast

De specialist die u behandelt, heeft u doorverwezen voor een echocardiografie met rechts echocontrast. Via een echocardiografie wordt het hart zichtbaar gemaakt op een beeldscherm en kan de laborant verschillende metingen doen. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Dit onderzoek maakt deel uit van een serie onderzoeken omdat een echocardiografie geen totaalbeeld kan geven van de conditie van uw hart. Met het toedienen van contrast is vast te stellen of er eventueel een opening bestaat tussen de rechter- en linker boezem van het hart.

Voor het onderzoek

Voorbereiding

  • Wij verzoeken u 's morgens voor u naar het ziekenhuis komt te douchen of te baden.
  • Neem uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee naar het onderzoek.
  • Voor dit onderzoek kunt u gewoon eten, drinken en uw gebruikelijke medicatie nemen.

Het onderzoek

Verloop van het onderzoek

U wordt gevraagd uw bovenlichaam te ontkleden en op de onderzoektafel te gaan liggen. De laborant bevestigt drie draadjes/elektroden op uw bovenlichaam. Daarna gaat u op uw linkerzij liggen, met uw linkerarm onder uw hoofd. De laborant dimt het licht en beweegt met een klein apparaatje (een zogenaamde transducer) over uw borstkas. Om de toegankelijkheid voor geluidsgolven te verbeteren, wordt er gel gebruikt. Tijdens het onderzoek hoort u geluiden die de apparatuur maakt voor het verrichten van de metingen.

Sommige mensen vinden het lastig om een tijdje op de linkerzij te liggen. Deze houding is echter noodzakelijk om duidelijke beelden te krijgen. Zo nodig zoekt de laborant met u naar de meest comfortabele houding.

Na het opnemen van de meest gebruikelijke beelden wordt bij u een infuusnaald in uw linkerarm ingebracht. Er is een extra laborant aanwezig om het contrast te spuiten. Het contrast is een soort zoutoplossing die contrast geeft op de echobeelden. We vragen u om druk uit te oefenen op de buik zodat we kunnen beoordelen of de contrastvloeistof van de rechter- naar de linkerboezem oversteekt. Deze manier van opnemen wordt eventueel 2 à 3 keer herhaald.

Als de beelden digitaal zijn vastgelegd, verwijdert de laborant de draden gel en infuusnaald. Hierna kunt u zich weer aankleden.

De duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 50 minuten. Door verschillen in de lichaamsbouw kan het zijn dat het moeilijker is om het hart met echografie te onderzoeken. Daardoor kan het onderzoek soms iets langer duren. Als het onderzoek langer duurt, wil dat niet zeggen dat er iets met uw hart aan de hand is.

Na het onderzoek

De uitslag

De cardioloog beoordeelt de resultaten van de echocardiografie en stuurt een schriftelijk verslag naar de arts die u behandelt. Tijdens de eerstvolgende afspraak die u met deze arts heeft, krijgt u de uitslag van het onderzoek.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijdstip verhinderd, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Cardiologie om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek neem dan gerust contact op met de polikliniek Cardiologie op telefoonnummer 0485–84 53 40.

Specialismen