Maasziekenhuis Pantein Gebouw op afstand
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Besnijdenis bij kinderen
Patiëntenfolder

Besnijdenis bij kinderen

Uw zoon is naar het Maasziekenhuis verwezen voor een besnijdenis. Deze ingreep vindt plaats onder narcose. Een goede voorbereiding op de ingreep is belangrijk. In deze folder leest u hoe de operatie verloopt en hoe u en uw kind zich hierop kunnen voorbereiden.

Besnijdenis bij kinderen

Informatie voor ouders/verzorgers

Goed om vooraf te weten: wel of geen vergoeding van de kosten

Sommige godsdiensten en culturen schrijven besnijdenis van jongens voor. Dit kan dus een reden zijn om deze ingreep te laten doen. Ook kan een besnijdenis gewenst zijn om hygiënische redenen. In deze gevallen wordt de ingreep niet vergoed door de zorgverzekeraar. U kunt de ingreep dan laten uitvoeren in een besnijdeniskliniek in uw buurt.

Besnijdenis

Besnijdenis (ook wel circumcisie genoemd) is de operatieve behandeling van een vernauwing van de voorhuid van de penis. Een besnijdenis wordt toegepast als de vernauwing zodanig is dat de voorhuid niet meer over de eikel kan worden teruggeschoven. Hierdoor is een goede reiniging niet mogelijk.

De vernauwing is meestal aangeboren. Hierdoor kan het zijn dat plassen moeilijker gaat. In ernstige gevallen is plassen zelfs onmogelijk, omdat de voorhuid tijdens het plassen enorm uitzet en dat is erg pijnlijk. In minder ernstige gevallen is plassen wel mogelijk, maar is er een risico dat er een ontsteking van de eikel ontstaat, omdat het reinigen van de penis niet goed lukt.

Voorbereiding op de opname

Informatie ter voorbereiding op de opname

Om uw kind te kunnen voorbereiden op de operatie en de narcose is het belangrijk dat u zelf goed op de hoogte bent van de gang van zaken in het ziekenhuis. Van de uroloog, de anesthesioloog en de (informatie)verpleegkundige krijgt u informatie over de opname en de voorbereiding hierop. Veel van deze informatie kunt u nog eens rustig nalezen in deze folder en de folders ‘Anesthesie bij kinderen’ en ‘Wegwijzer opname bij kinderen’.

Hierin vindt u onder andere informatie over:

 • Ouderparticipatie
 • Hoe bereid ik mijn kind voor op de opname?
 • Wat neem ik mee naar het ziekenhuis?
 • Hoe laat en waar melden we ons op de dag van opname?

Ter voorbereiding op de behandeling, volgt u de instructies zoals u die heeft gekregen van de uroloog, de anesthesioloog en de informatieverpleegkundige.

Medicijnen

Als uw zoon dagelijks medicijnen gebruikt, moet hij die normaal door gebruiken, tenzij u wordt verteld dat het medicijngebruik moet worden gestaakt.

Eten en drinken voor de operatie

De operatie vindt plaats onder narcose. Daarom moet uw kind nuchter zijn. Dat betekent dat hij voor de operatie niets mag eten en drinken. Hij mag tot 6 uur vóór de operatie nog iets eten. Daarna niets meer. Tot 2 uur voor de operatie mag uw kind nog heldere dranken zonder prik drinken, zoals water, appelsap of aanmaaklimonade. Hij mag géén melkproducten en géén roosvicee. Tussen 2 uur voor de operatie en de operatie zelf mag hij niets meer drinken.

Als u niet weet hoe laat uw zoon wordt geopereerd, houdt u dan het tijdstip van opname aan. Heeft de anesthesioloog andere afspraken met u gemaakt? Dan gelden deze (andere) afspraken van de anesthesioloog. Deze afspraken vindt u ook terug in de folder ‘Anesthesie bij kinderen’.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • Wij vragen u om bij uw thuisapotheek toestemming te geven om uw medicatiegegevens met ons te delen. Wanneer u geen toestemming heeft gegeven, verzoeken wij u bij iedere afspraak in het ziekenhuis een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen. U kunt een AMO laten uitprinten door uw apotheek.

Opname en verblijf in het ziekenhuis

De opnamedag

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich samen met uw kind bij de balie van de verpleegafdeling C4, waar u door een verpleegkundige wordt ontvangen. Samen gaat u naar de kamer, waar een bed voor uw kind klaar staat. Hij kan een pyjama of T-shirt aandoen. De verpleegkundige voert de controles uit, zoals het tellen van de hartslag aan de pols. Hierna mag uw kind op de kamer spelen totdat hij aan de beurt is om geopereerd te worden.

In de operatiekamer

In de folder ‘Anesthesie bij kinderen’ kunt u meer lezen over de gang van zaken op de operatieafdeling.

De ingreep

Als er alleen sprake is van een vernauwing, dan kan bij kinderen eventueel een gedeeltelijke verwijdering van de voorhuid met verwijdingsplastiek worden verricht. Hierbij blijft de eikel nog bedekt met voorhuid. Dit is een deels cosmetische operatie waarvan het uiteindelijke resultaat niet met zekerheid kan worden voorspeld.

Na chronische ontstekingen met vernauwing van de voorhuid wordt in het algemeen de voorhuid geheel verwijderd. Na het verwijderen van de voorhuid wordt de resterende huid onder de rand van de eikel vastgehecht. Deze hechtingen lossen meestal na 7 tot 14 dagen op en hoeven dus niet te worden verwijderd. De eikel blijft na de operatie onbedekt. Dit kan met name de eerste dagen gevoelig zijn en het kan enkele weken een plaatselijke irritatie veroorzaken.
Soms zijn verklevingen aanwezig tussen de voorhuid en de eikel. Deze worden tijdens de operatie losgemaakt. Hierdoor ziet de eikel er de eerste dagen na de operatie soms rood, gezwollen en geïrriteerd uit. Dit is niet verontrustend. Er ontstaat geleidelijk een nieuwe huidlaag. Na de operatie wordt de penis verbonden met een gaasje met vaseline of met vetgaas (unitulle).

De ingreep duurt ongeveer twintig minuten.

Na de ingreep

Uw zoon gaat na de ingreep naar de verkoeverkamer. Daar vindt de eerste opvang plaats en krijgt hij eventueel een pijnstiller. Als uw kind wakker begint te worden, mag u naar hem toe. Als uw kind goed wakker is, komt de verpleegkundige u en uw kind weer ophalen om weer naar de verpleegafdeling te gaan. U kunt daar blijven tot uw kind naar huis mag.

Na de operatie is het mogelijk dat uw zoon een infuus heeft. Via het infuusslangetje wordt vocht toegediend. Het infuus mag verwijderd worden als uw zoon zelf weer voldoende drinkt en niet misselijk is. De anesthesioloog bepaalt wanneer uw zoon mag starten met drinken. Eenmaal terug op de kamer wordt de wond gecontroleerd en het aantal hartslagen geteld aan de pols. Klaagt uw zoon over misselijkheid en/of pijn, meldt u dit dan bij de verpleegkundige. Het is de bedoeling dat uw zoon de eerste uren in bed blijft. Als hij zich na een tijdje weer goed voelt, dan mag hij uit bed en de eigen kleren weer aan doen.

Wanneer uw zoon drang voelt om te plassen, mag hij naar het toilet. De eerste keer gaat een verpleegkundige mee om het verband te verwijderen. Angst voor pijn tijdens het plassen kan een rol spelen als uw zoon zegt niet te kunnen plassen. Zijn penis ziet er na de operatie anders uit dan voorheen. Het is belangrijk om hem hierop voor te bereiden. Als uw zoon uit bed mag, kan hij spelen in de speelkamer van het ziekenhuis.

Ontslag

Na telefonisch overleg met de anesthesioloog en de uroloog of chirurg volgt een ontslaggesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u een afspraak voor de poliklinische controle en wordt de nazorg besproken. U mag uw zoon met de auto weer mee naar huis nemen. Het is belangrijk dat hierbij twee volwassenen aanwezig zijn. Sommige kinderen kunnen onderweg niet lekker worden of vragen veel aandacht. Het is goed dat er dan buiten de bestuurder iemand voor uw zoon kan zorgen.

Na de opname

Weer thuis

 • De eerste dag houdt u de wond droog. Smeer geen zalven of crèmes op de wond.
 • ’s Avonds kan uw zoon licht verteerbaar voedsel eten zoals pap, vla of beschuit. De dag na de opname kan hij normaal eten.
 • Na 24 uur mag uw zoon weer kort douchen. De eerste week mag uw zoon nog niet in bad. De wond is nog niet voldoende genezen.
 • Het gaasje of verbandje mag u na 24 uur verwijderen. Als het gaasje er eerder af valt, hoeft u er geen nieuwe om te doen. Als het gaasje vastzit aan de wond kunt u het onder de douche losweken. Het losweken mag ook eenmalig in bad gedaan worden.
 • Het is raadzaam om de penis zoveel mogelijk hoog te dragen om zwelling te voorkomen. Een strakke luier, onderbroek of zwembroek kan daarbij helpen.
 • De eerste dagen kan tijdens het plassen een branderig gevoel ontstaan. Bij doorplassen verdwijnt dit gewoonlijk weer.
 • Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan, die kunnen gaan schrijnen. De hechtingen lossen vanzelf op tussen de 7de en 14de dag.
 • De dag na de operatie kunt u uw kind weer zijn gang laten gaan. Als uw zoontje al naar school gaat, kunt u hem beter enkele dagen thuis houden.
 • Zwemmen mag pas als de wond genezen is. Dit is na ongeveer twee weken.
 • De eerste twee weken mag uw zoon niet sporten, ook niet fietsen.
 • Na zes weken komt u met uw zoon op de polikliniek voor controle.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Ook bij deze operatie zijn er de normale risico’s op complicaties zoals een nabloeding en wondinfectie.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

In de volgende gevallen neemt u contact op met de polikliniek Urologie:

 • Een nabloeding
 • Koorts
 • Heftige pijn
 • Roodheid

Als zich thuis bovenstaande problemen voordoen, neemt u dan contact op met de polikliniek Urologie, via telefoonnummer 0485-84 53 45. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling C4 Kind op telefoonnummer 0485-84 55 40.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, aarzelt u dan niet deze te stellen aan de uroloog of verpleegkundige. Meer informatie vindt u ook in de folders ‘Anesthesie bij kinderen’ en ‘Wegwijzer bij opname kinderen’.

Bij vragen of problemen na de ingreep, kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek Urologie, via telefoonnummer 0485-84 53 45.

Algemene informatie kunt u ook krijgen bij:
Stichting Kind & Ziekenhuis
Postbus 197
3500 AD Utrecht
Telefoonnummer: 085-020 12 65
E-mail: info@kindenziekenhuis.n
Website: www.kindenziekenhuis.nl 

Specialismen