Maasziekenhuis Pantein atrium
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Bekkenbreuk
Patiëntenfolder

Bekkenbreuk

U bent in het ziekenhuis opgenomen met een bekkenbreuk. In deze folder leest u meer over het onderzoek en de behandeling.

Het bekken

Het bekken bestaat uit meerdere botdelen die gezamenlijk een ring vormen, de bekkenring.

Onderzoeken

Er worden röntgenfoto’s van het bekken gemaakt en eventueel een CT-scan om de exacte plaats en stand van de breuk vast te stellen.

Behandeling

De behandeling van een bekkenbreuk is van vele factoren afhankelijk. De verplaatsing van de delen van de breuk is hierbij van groot belang.

Bij breuken met weinig of geen verplaatsing kan veelal voor een niet operatieve behandeling worden gekozen. Dit kan soms een periode van bedrust zijn. Ook kan het zijn dat u enige weken niet op het been mag staan aan de kant waar het bekken gebroken is.

Vaak is er sprake van een breuk in één bekkenhelft. In dat geval mag u meestal al snel door middel van fysiotherapie gaan bewegen op geleide van pijn.

Als de breuk teveel verplaatst is of instabiel is, wordt deze in het algemeen geopereerd. Met platen en schroeven worden de botdelen dan weer recht aan elkaar gezet.

Complicaties

Na een bekkenbreuk tot in het heupgewricht bestaat de kans op slijtage van de heup, ook als u geopereerd bent aan de breuk. Na de operatie is er kans op infectie van de wond of op een bloeding. Een breuk in het bekken zorgt ervoor dat u tijdelijk minder mobiel bent en dat geeft weer een verhoogde kans op een  trombosebeen (een dik, pijnlijk, vaak wat blauw/rood verkleurd been).

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

In de volgende gevallen dient u met de polikliniek Chirurgie contact op te nemen:

  • Bij hoge koorts, bij een temperatuur van 38,5℃ of hoger.
  • Bij extreme pijn.
  • Bij forse zwelling rond de wond of forse zwelling van uw been of pijn in uw kuit.
  • Bij lekkage van veel wondvocht of vocht met een vieze kleur/geur.

Als zich thuis bovenstaande problemen voordoen, neemt u dan contact op met de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer 0485-84 53 35. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Herstel

De tijdsduur voor de genezing van bekkenbreuken is meestal 12 weken, met uitzondering van zeer eenvoudige, niet verplaatste breuken waarvan de genezing in 6 weken voltooid kan zijn.

Medicatie

  • Uw arts heeft Fragmin of een andere bloedverdunner voorgeschreven. Leest u hiervoor de gebruiksaanwijzing op het instructieformulier.
  • Bij pijn mag u 4 keer per dag 2 tabletten van 500mg paracetamol gebruiken, tenzij anders is voorgeschreven. Vaak zijn in het begin nog wel zwaardere pijnstillers nodig.

Controle afspraak

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor poliklinische controle. Uw arts bespreekt met u of u belast of onbelast mag bewegen.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de poli Chirurgie op telefoonnummer 0485-84 53 35. Buiten kantooruren is de Spoedeisende Hulp bereikbaar op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Specialismen