Liesbreukoperatie

Bij u is een liesbreuk geconstateerd en u heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u daaraan geopereerd zult worden. In deze folder leest u meer over de liesbreukoperatie, de voorbereiding hierop, de operatie zelf en de nabehandeling.

Download folder

Liesbreukoperatie (pdf, 125 kB)

Aandoeningen

Specialismen