Slaap-apneu-syndroom

Een apneu is een medische term voor een ademstilstand tijdens de slaap gedurende tenminste 10 seconden. Indien er meer dan 10 tot 15 apneus per uur optreden, spreekt men van een slaap-apneu-syndroom.


Lees meer over deze aandoening

Overige informatie

Longgeneeskunde

De longgeneeskunde onderzoekt en behandelt aandoeningen aan longen en luchtwegen.Lees meer over Longgeneeskunde