Incontinentie

Kindergeneeskunde

Kinderen zijn geen 'kleine volwassenen'. Hun ziektepatronen zijn dan ook niet 1 op 1 te vergelijken met die van volwassenen. De kinderarts behandelt kinderen van 0-18 jaar voor de meeste uiteenlopende aandoeningen en problemen die specifiek zijn voor kinderen en jongeren. Daarnaast speelt bij kinderen de groei en ontwikkeling een belangrijke rol.Lees meer over Kindergeneeskunde

Urologie

Urologie is het medisch specialisme dat zich toelegt op het onderzoeken en behandelen van aandoeningen aan de urinewegen van de man en de vrouw, en de geslachtorganen van de man.Lees meer over Urologie