Enkelbreuk

Enkelfracturen treffen dikwijls gelijktijdig binnen- en buitenenkel in combinatie met bandletsels. De symptomen zijn zwelling en pijn en soms een belangrijke uitwendige, merkbare verplaatsing.

Chirurgie

Het specialisme chirurgie (ofwel: heelkunde) legt zich toe op het behandelen van patiënten met een ziekte of verwonding die een operatieve ingreep vereisen.Lees meer over Chirurgie