Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Hemochromatose
Vademecum

Hemochromatose

Naam Hemochromatose
Synoniemen HFE-gen,HLA-type-H,DNA-Hemochromatose,C282Y,H63D
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

EDTA buis 3 ml [paarse dop]

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

EDTA volbloed

Opslagcondities

Kamertemperatuur (KT)

Waar wordt analyse gedaan

CWZ KCL

Analyse frequentie

1 x per 2 weken

(doorlooptijd = ±21 dagen)

Referentiewaarde

zie website CWZ

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab

Formulier CWZ KCL

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

Bode ⇨ kist CWZ KCL

Periodiek gecontroleerd

05-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht