Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Hemochromatose
Vademecum

Hemochromatose

Informatie over Hemochromatose
Titel Beschrijving
Naam Hemochromatose
Synoniemen HFE-gen,HLA-type-H,DNA-Hemochromatose,C282Y,H63D
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

EDTA buis 3 ml [paarse dop]

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

EDTA volbloed

Opslagcondities

Kamertemperatuur (KT)

Waar wordt analyse gedaan

CWZ KCL

Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M054

Scope code : CH.KCA.05

Analyse frequentie

1 x per 2 weken

(doorlooptijd = ±21 dagen)

Referentiewaarde

zie website CWZ

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Formulier CWZ KCL

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

Bode ⇨ kist CWZ KCL

Periodiek gecontroleerd

05-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht