Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Haptoglobine
Vademecum

Haptoglobine

Naam Haptoglobine
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

LH buis 6 ml [lichtgroene dop]

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

Heparine plasma

Minimale hoeveelheid monster

0,1 ml

Opslagcondities

2-8°C [KK9]

Waar wordt analyse gedaan

CWZ KCL

Analyse frequentie

Dagelijks

Referentiewaarde

zie website CWZ

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab

Formulier CWZ KCL

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

Bode ⇨ Kist CWZ KCL

Periodiek gecontroleerd

05-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht