Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Haptoglobine
Vademecum

Haptoglobine

Informatie over Haptoglobine
Titel Beschrijving
Naam Haptoglobine
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

LH buis 6 ml [lichtgroene dop]

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

Heparine plasma

Minimale hoeveelheid monster

0,1 ml

Opslagcondities

2-8°C [KK9]

Waar wordt analyse gedaan

CWZ KCL

Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M054

Scope code : CH.KCA.04

Analyse frequentie

Dagelijks

Referentiewaarde

zie website CWZ

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Formulier CWZ KCL

Verzendcondities

Geen bijzonderheden

Verzenden via

Bode ⇨ Kist CWZ KCL

Periodiek gecontroleerd

05-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht