Bloedbuisjes
  1. Home
  2. Voor verwijzers
  3. Vademecum laboratoriumbepalingen
  4. Eiwit in 24 uurs urine kwantitatief
Vademecum

Eiwit in 24 uurs urine kwantitatief

Informatie over Eiwit in 24 uurs urine kwantitatief
Titel Beschrijving
Naam Eiwit in 24 uurs urine kwantitatief
Synoniemen Eiwit (kwantitatief)
Afnamemogelijkheden

Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH

Afnamemateriaal

Urinebokaal

Afnamecondities

Geen bijzonderheden

Monstertype

24-uurs urine

Minimale hoeveelheid monster

0,5 ml

Opslagcondities

Niet van toepassing

Waar wordt analyse gedaan

MZH laboratorium

Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M113

Scope code : CH.KCA.01

Analyse frequentie

Dagelijks

Referentiewaarde

Referentiewaarden MZH

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel Beschrijving
Te gebruiken formulier extern lab

Niet van toepassing

Verzendcondities

Niet van toepassing

Verzenden via

Niet van toepassing

Periodiek gecontroleerd

01-10-2020 [RV]

Terug naar het overzicht