Semen fertiliteit

naam analyse

Semen fertiliteitsonderzoek

synoniemen

 
afnamemogelijkheden Uitsluitend op poli bloedafname MZH inleveren na afspraak
afnamemateriaal steriel potje
afnamecondities Monster dient binnen 1 uur na zaadlozing ingeleverd te zijn. Voor verdere richtlijnen: zie folder
monstertype semen
minimale hoeveelheid monster  
opslagcondities nvt
opmerkingen Richtlijnen: zie folder
waar wordt analyse gedaan MZH laboratorium
Analysefrequentie binnen laboratorium MZH alléén op afspraak
Referentiewaarde Referentiewaarden MZH

Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl

Informatie voor medewerkers laboratorium

Te gebruiken formulier extern lab nvt
Verzendcondities nvt
Verzenden via

nvt