Maasziekenhuis Pantein Hal met trap
 1. Home
 2. Folders & video's
 3. Slokdarmechocardiografie
Patiëntenfolder

Slokdarmechocardiografie

Echo-onderzoek van uw hart via de slokdarm In overleg met uw arts heeft u een afspraak gemaakt voor een slokdarmechocardiogram. Dit onderzoek wordt uitgevoerd als een normaal echocardiogram
onvoldoende informatie oplevert, bijvoorbeeld bij onduidelijke beelden. In deze folder vindt u informatie over het onderzoek, de voorbereiding en de nazorg.

Voor het onderzoek

Voorbereiding

 • U mag op de avond voor het onderzoek, vanaf 24.00 uur niets meer eten en drinken en
  niet roken. Het is belangrijk dat u nuchter bent.
 • U kunt het beste gemakkelijke kleding dragen. Geen nauwsluitende kleding.
 • De medicijnen die u gewoonlijk inneemt, kunt u gewoon blijven innemen met een kleine
  hoeveelheid water.
 • Neem uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee naar het
  onderzoek.
 • Heeft u diabetes mellitus en gebruikt u medicijnen? Dan kan het zijn dat de medicijnen
  iets aangepast moeten worden. Dit komt doordat u vóór het onderzoek minder eet. Uw
  cardioloog of eventueel internist overlegt dit van tevoren met u.

Melden

U gaat met de trap of lift naar de functieafdeling op de eerste verdieping, route 111. Hier kunt u zich melden aan de balie voordat u plaatsneemt in de wachtruimte.

Het onderzoek

Een echocardiogram brengt de bouw en werking van het hart en eventueel de grote lichaamsslagader (aorta) in beeld. Dit gebeurt met voor de mens onhoorbare geluidsgolven. Door een apparaatje (de zogenaamde transducer) tegen de borst te houden, verschijnen de beelden van een echocardiogram op een monitor.  

Om een beter beeld te krijgen van het hart, kan het nodig zijn om het hart ook van de achterkant te bekijken. Omdat de slokdarm zich vlak achter het hart bevindt, is het mogelijk om met een 'scoop' vanuit de slokdarm afbeeldingen van het hart te maken (=slokdarmecho). Een scoop is een soepele en bestuurbare slang, die via de mond in de slokdarm wordt
geschoven. Aan het eind van deze dunne slang zit een klein apparaatje dat naar het hart kijkt.

Verdoving

In principe krijgt u geen verdoving voor dit onderzoek. Als het inbrengen van de echoscoop moeilijk gaan, dan kan de cardioloog uw keel met een spray verdoven. Deze verdoving heeft een wat bittere smaak en het lijkt alsof u een dikke keel krijgt. Als de verdoving is uitgewerkt, verdwijnt dit gevoel vanzelf.

Het verloop van het onderzoek

De cardioloog vraagt u om op uw linkerzij op de onderzoekstafel te gaan liggen. De cardioloog en één of twee echolaboranten zijn bij u en leggen u precies uit wat er verder gaat gebeuren.

Het is belangrijk dat u zich voor en tijdens het onderzoek zoveel mogelijk ontspant. Hoe meer u zich kunt ontspannen, hoe gemakkelijker het onderzoek zal verlopen. De meeste mensen ervaren geen pijn tijdens het onderzoek, maar vaak vinden ze het wel enigszins onaangenaam.

Om niet per ongeluk op de scoop te bijten of kauwen, krijgt u een plastic ring tussen uw tanden of kaken voordat de cardioloog de echoscoop inbrengt. Als u een kunstgebit heeft, dan kunt u dit vóór het onderzoek uit doen.

Het inbrengen van de echoscoop gaat meestal gemakkelijk. De cardioloog brengt de scoop, met een diameter van 1 cm, via uw mond in de slokdarm. U kunt rustig blijven ademen, bij voorkeur door de neus. De scoop sluit de luchtwegen niet af. Wanneer de top van de slang een paar centimeter in de mond is, vraagt de cardioloog u om slikbewegingen te maken. De
echoscoop glijdt dan vanzelf de slokdarm binnen.

De afbeeldingen die de scoop van uw hart maakt, worden vastgelegd. Na het onderzoek analyseert de cardioloog deze beelden. Doordat de slang in uw slokdarm zit, produceert u speeksel. Dit speeksel kunt u uit uw mond laten lopen en wordt met een doekje opgevangen. U hoeft zich daarvoor niet te schamen. Bij dit onderzoek is dat normaal.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek zelf duurt ongeveer 10 tot 20 minuten.

Na het onderzoek

Nazorg

U kunt na het onderzoek meestal direct naar huis.

Als u een verdoving heeft gehad, dan mag u de eerste twee uur niet eten, drinken en roken.

Als u een kalmeringsmiddel heeft gekregen, dan bespreekt de cardioloog met u wanneer u weer mag eten, drinken en roken.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u of direct na het onderzoek van de cardioloog die het onderzoek heeft verricht, of er wordt voor u een afspraak gemaakt bij uw behandelend cardioloog op de polikliniek.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijdstip verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Cardiologie om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek neemt u dan gerust contact op met de polikliniek Cardiologie op telefoonnummer 0485–84 53 40.

CAR015 versie 4 jan2020

Specialismen