Maasziekenhuis Pantein Hal
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Zorg na overlijden - informatie voor nabestaanden
Patiëntenfolder

Zorg na overlijden - informatie voor nabestaanden

Als een naaste uit uw familie- of vriendenkring is overleden, begint een periode van afscheid nemen. Ondanks het verdriet dat een overlijden met zich meebrengt, moet er juist in deze periode ook veel geregeld worden. In deze folder leest u over een aantal zaken die u als nabestaande moet regelen en welke zorg we vanuit het ziekenhuis geven rondom overlijden. Wij wensen u heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

Verzorging in het ziekenhuis

Na het overlijden van uw naaste wordt op de afdeling de eerste noodzakelijke zorg verricht, zoals het sluiten van de ogen en het verwijderen van infuus en/of katheter. Wanneer dat gebeurd is, kunt u in alle rust afscheid te nemen van uw naaste. Daarna wordt uw naaste met alle zorg naar het mortuarium overgebracht door de mortuariumbeheerder. In het mortuarium wordt ook begonnen met het koelen van uw naaste. De verpleegafdeling brengt de huisarts telefonisch op de hoogte van het overlijden.

In het mortuarium

Uw naaste verblijft enige tijd in het mortuarium van het ziekenhuis. De wenselijke laatste zorg zoals wassen, kleden en koelen kan door het mortuarium van het ziekenhuis worden uitgevoerd, maar ook door de uitvaartondernemer.

Als u niet wilt dat de gebruikelijke laatste zorg door de mortuariumbeheerder van het ziekenhuis wordt uitgevoerd, geeft u dit dan meteen na het overlijden van uw naaste door aan de verpleegkundige.

Wij adviseren u zo snel mogelijk een uitvaartondernemer in te schakelen. De uitvaartondernemer brengt uw naaste naar de door u gewenste plaats van opbaring.

Heeft u vragen over de gang van zaken rondom het overlijden, dan kunt u altijd terecht bij de behandelend arts of de verpleegkundige van de afdeling.

Persoonlijke wensen

Als er persoonlijke wensen zijn met betrekking tot make-up, kleding, sieraden en dergelijke, kunt u deze bespreken met de uitvaartondernemer.

Rituele bewassing

Rituele bewassing kan alleen plaatsvinden in overleg met de mortuariumbeheerder en als hiervoor in het mortuarium voldoende ruimte beschikbaar is. De kosten voor het beschikbaar stellen van de speciale wasruimte worden door de mortuariumbeheerder in rekening gebracht.

Kosten

De kosten voor het gebruik van het mortuarium en de wenselijke laatste zorg worden door de mortuariumbeheerder via de uitvaartondernemer bij u in rekening gebracht, tegen de daarvoor geldende tarieven.

Als er nog obductie moet worden verricht, worden tot het moment dat obductie heeft plaatsgevonden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. Dit geldt niet voor de kosten van de eventuele wenselijke laatste zorg.

Voor de duidelijkheid wijzen wij u erop dat de kosten van de wenselijke laatste zorg en de kosten verbonden aan het gebruik van het mortuarium géén onderdeel zijn van het tarief van het ziekenhuis en ook niet worden vergoed door de ziektekostenverzekering. Deze kosten zullen dus apart bij u in rekening worden gebracht.

Een overzicht van kosten van het verblijf/gebruik van het mortuarium vindt u op de pagina Mortuarium van deze website.

Overlijdenspapieren

De uitvaartondernemer kan veel van de te regelen formaliteiten van u overnemen, zoals:

  • Het afhalen van de overlijdenspapieren bij het mortuarium.
  • Het regelen van de vereiste formaliteiten bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Uitvaartondernemer

Het kan zijn dat er in de persoonlijke papieren van uw naaste een verzekeringspolis voor de uitvaart aanwezig zijn. Als uw naaste zo’n polis heeft, dan kunt u contact opnemen met de betreffende uitvaartverzekeraar of uitvaartverzorger. Als er geen verzekeringspolis is, dan bent u vrij in het kiezen van een uitvaartondernemer.

De verpleegkundige of de mortuariumbeheerder kan u niet adviseren in het maken van uw keuze voor de uitvaartondernemer. Zij moeten zich ten opzichte van uitvaartondernemers strikt neutraal opstellen.

Bijzondere situaties

Obductie

De behandelend arts of de arts die het overlijden heeft vastgesteld, kan u vragen of u toestemming geeft voor obductie. Bij een obductie onderzoekt een patholoog het lichaam van uw naaste. Hierbij worden de organen in de borst- en buikholte onderzocht. Als het nodig is dat ook andere lichaamsdelen of organen worden onderzocht, moet de arts daarvoor uw toestemming vragen. Na de obductie kan gewoon een opbaring plaatsvinden in een rouwkamer of woonhuis.

Twee tot drie maanden na de obductie kunt u een afspraak maken met de behandelend arts van uw naaste om de bevindingen van de obductie te bespreken.

Meer informatie over obductie

Orgaan- en weefseldonatie

Bij orgaan- en weefseldonatie wordt meestal gebruik gemaakt van de operatiekamer in het ziekenhuis. Het uitnemen van organen gebeurt door artsen van het ziekenhuis of van het transplantatiecentrum. Alle afspraken worden gecoördineerd door de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) en Eurotransplant Nederland.

Orgaandonatie vindt meestal plaats bij patiënten die klinisch dood zijn, maar nog niet van de apparatuur zijn afgesloten. Dit houdt in dat u vóór het afsluiten van de apparatuur wordt benaderd door de behandelend arts met de vraag of er donatie mag plaatsvinden.

Onder weefseldonatie valt de donatie van huid en cornea (hoornvlies op het oog), hartkleppen en botweefsel. Huid en cornea worden verwijderd in het mortuarium door speciaal opgeleide medewerkers van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Als uw naaste in aanmerking komt voor donatie, wordt aan de hand van een lijst met criteria bekeken of uw naaste kan fungeren als donor. Dit wordt bepaald door de arts in overleg met Eurotransplant.

Meer informatie over orgaan- en weefseldonatie

Ter beschikking stellen van de wetenschap

Als uw naaste zijn of haar lichaam ter beschikking van de wetenschap heeft gesteld, moet u als nabestaande een bevestiging van de betreffende universiteit laten zien. Bij ter beschikkingstelling van de wetenschap, kan er geen obductie of donatie plaatsvinden. Bij een gerechtelijke obductie komt deze terbeschikkingstelling te vervallen.

Niet-natuurlijke dood

Onder een niet-natuurlijke dood wordt verstaan dat iemand ten gevolge van een niet-natuurlijke oorzaak is overleden. Bijvoorbeeld een verkeersongeval of een misdrijf. In geval van een niet-natuurlijke dood stellen politie en justitie een onderzoek in naar de doodsoorzaak. Daardoor kan rouwbezoek pas plaatsvinden wanneer het lichaam van de overledene door de officier van justitie is vrijgegeven.

Persoonlijke bezittingen

Persoonlijke bezittingen van uw naaste kunt u na het overlijden het beste meteen meenemen naar huis. De mortuariumbeheerder is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke bezittingen die met uw naaste meegaan naar het mortuarium.

Rouwbegeleiding en meer informatie

www.steunbijverlies.nl 
www.rouw.nl 
www.rouwbehandeling.nl 

Website voor kinderen:
www.achterderegenboog.nl 

Belangrijke telefoonnummers

Maasziekenhuis Pantein (algemeen): 0485-84 50 00
Mortuariumbeheerder CMO: (085) 049 69 00