Maasziekenhuis Pantein Gang verpleegafdeling
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Ziekte van Dupuytren
Patiëntenfolder

Ziekte van Dupuytren

Deze folder informeert u over de ziekte van Dupuytren en de operatieve behandeling van deze aandoening. U leest hoe de operatie verloopt, hoe u zich goed kunt voorbereiden op de operatie en het herstel na de operatie.

Ziekte van Dupuytren

De ziekte van Dupuytren is een aandoening van het bindweefsel. Door een toename van het bindweefsel ontstaan er verdikkingen en verkortingen, meestal in de handpalm. Deze bindweefselstrengen kunnen samentrekken waardoor de vingers krom gaan staan. Dit kan in de hele handpalm en in alle vingers voorkomen.

De oorzaak van de ziekte van Dupuytren is niet bekend. Erfelijkheid speelt een rol en de ziekte komt vaker voor bij mensen met suikerziekte en epilepsie.

De ziekte is niet te genezen. Alleen de symptomen zijn te behandelen door middel van een operatie, bijvoorbeeld als er sprake is van:

 • Pijn op de plek van de knobbels en bindweefselstrengen.
 • Intrekkingen van de huid en een kromme stand van de vingers.
 • Beperkingen in het dagelijks leven, omdat u de vingers minder goed kunt gebruiken.

Dagbehandeling

De operatie vindt in principe plaats in dagbehandeling. Dit betekent dat u dezelfde dag weer naar huis gaat. In sommige gevallen blijft u een nachtje slapen.

Voorbereiding op de opname

Welke verdoving?

Een goede verdoving bij een operatie is belangrijk. Een operatieve behandeling van de ziekte van Dupuytren vindt plaats onder algehele narcose of onder regionale verdoving. Bij een regionale verdoving worden alleen uw arm en hand verdoofd. Over de wijze van verdoving kunt u meer lezen in de folder ‘Anesthesiologie’ van het Maasziekenhuis. Tijdens het pre-operatief spreekuur ter voorbereiding op de operatie kunt u de verdoving met de anesthesioloog bespreken.

Voorbereiding op de operatie

De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip vóór de operatie u nuchter moet blijven.

Wij raden u ook aan gedurende 24 uur vóór uw opname geen alcohol te gebruiken en niet te roken, ook niet gedurende de dag van de operatie.

Voor de operatie moet uw huid schoon zijn. Wij verzoeken u voor u naar het ziekenhuis komt te douchen of te baden, uw nagels kort te knippen, eventuele nagellak te verwijderen en geen crème of make-up te gebruiken. Tijdens de ingreep mag u geen lenzen, piercings of sieraden dragen. U kunt wel een bril meenemen, die u tijdens de opname kunt dragen.

Heeft u de dag voor de ingreep griep of koorts? Neemt u dan contact op met het Opnamebureau op telefoonnummer 0485-84 57 10. U hoort dan of het nodig is om een nieuwe afspraak te maken.

Volgt u verder de instructies en voorbereidingen op, zoals afgesproken met uw behandeld arts, de anesthesioloog en de informatieverpleegkundige (zie ook de folder ‘Anesthesiologie’). In de folder ‘Wegwijzer bij dagopname’ kunt u meer lezen over de opname en de voorbereiding hierop.

Medicijnen

De anesthesioloog vertelt u tijdens het pre-operatief spreekuur welke medicijnen u mag gebruiken en met welke u tijdelijk dient te stoppen.

Vervoer naar huis na de opname

Na de operatie mag u niet zelf auto rijden. Daarom is het belangrijk dat u vóór de opname het vervoer naar huis alvast regelt.

Opname en verblijf in het ziekenhuis

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

 • Een geldig legitimatiebewijs, bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek.

Dag van opname

In het ziekenhuis meldt u zich op de afgesproken dag en tijdstip bij de balie van de verpleegafdeling. Een verpleegkundige wijst u uw kamer en bed. Zij/hij voert met u het opnamegesprek en bereidt u verder voor op de operatie. Ook beantwoordt zij/hij mogelijke vragen van u.

De operatie

Tijdens de operatie verwijdert de chirurg de bindweefselstrengen die de dwangstand van de vingers veroorzaken. Dit gebeurt met zogenaamde ‘zigzag-sneden’.

Het doel van de operatie is om de normale functie van de hand weer zo goed mogelijk te herstellen. Als de gewrichten van de vingers lang gebogen zijn geweest, is het vaak niet meer mogelijk om weer een volledige strekfunctie terug te krijgen.

De operatie verhelpt de klachten van de ziekte van Dupuytren, de aandoening zelf verdwijnt niet. Het is mogelijk dat de vingers na de correctie toch weer krom trekken.

Na de operatie

Na de operatie is uw hand verbonden met een drukverband. U mag direct na de operatie beginnen met oefenen. Dit betekent dat u uw vingers zoveel mogelijk moet bewegen. Hierdoor voorkomt u dat de vingers stijf worden. Als het verband te strak zit, mag u het wat losser maken.

Als u weer uit bed komt, krijgt u een draagdoek (mitella) voor de arm. Het is de bedoeling dat u de hand zoveel mogelijk hoog houdt.

Mogelijke complicaties

Bij elke operatie bestaat er een kans op complicaties zoals een infectie of nabloeding. Deze kans is echter klein. Het specifieke risico van deze operatie is het ontstaan van schade aan zenuw en/of de pees, waardoor het gevoel en de beweeglijkheid van de vinger verstoord kan raken.

Na de opname

Adviezen voor thuis

 • Als u pijn heeft, mag u 2 tabletten paracetamol van 500 mg innemen. Dit mag u maximaal 4 keer per dag doen.
 • Het drukverband mag na 2 dagen verwijderd worden. Dit mag u zelf thuis doen. Daarna mag u gewoon handen wassen en douchen. Eventueel kunt u de wond afdekken met een pleister of gaas.
 • U mag uw hand niet weken in (bad)water en geen gebruik maken van de sauna, totdat de wond genezen is en de hechtingen verwijderd zijn.
 • De eerste 3 tot 4 weken na de operatie mag u uw handen en vingers niet zwaar belasten, dus geen zware dingen tillen.
 • Blijft u de vingers goed bewegen, ook als de wond nog niet helemaal dicht is. Soms is fysiotherapie of een speciale handentherapie wenselijk om de beweeglijkheid van de vingers te bevorderen. Dit voorkomt stijfheid. Uw arts informeert u hierover als dit voor u van toepassing is.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

In de volgende gevallen neemt u contact op met de polikliniek Chirurgie:

 • Bij koorts, meer dan 38,5 °C;
 • Bij extreme pijn;
 • Bij een nabloeding;
 • Bij roodheid van de wond, zwelling, wondinfectie.

Wanneer zich thuis de volgende problemen voordoen, neemt u dan contact op met polikliniek Chirurgie, telefoonnummer 0485-84 53 35. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Controleafspraak

Na 10 tot 14 dagen heeft u een afspraak op de polikliniek Chirurgie voor het verwijderen van de hechtingen en controle van de wond. Deze afspraak krijgt u mee als u na de operatie naar huis gaat.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stelt u deze dan aan uw behandelend arts of neem contact op met de polikliniek Chirurgie op telefoonnummer 0485-84 53 35.

 

Specialismen