Maasziekenhuis Pantein Gebouw op afstand
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Wegwijzer bij opname
Patiëntenfolder

Wegwijzer bij opname

U bent of wordt over enige tijd opgenomen in het Maasziekenhuis Pantein. Voor de meeste mensen is een ziekenhuisopname geen vanzelfsprekende situatie. Uw vertrouwde thuissituatie verruilt u tijdelijk voor een voor u vreemde ziekenhuisomgeving. Dit roept bij u wellicht vragen op. Met deze folder geven wij alvast antwoord op vragen over de praktische gang van zaken in het ziekenhuis. Ook leest u hoe u zich het beste kunt voorbereiden op uw opname. In deze folder is geen informatie opgenomen over specifieke onderzoeken en behandelingen. Die krijgt u vooraf of tijdens uw opname van de behandelend arts en andere zorgverleners.

Wij raden u aan om deze folder mee te nemen naar het ziekenhuis, zodat u de informatie tijdens uw verblijf nog eens rustig na kunt lezen. Wanneer u nog vragen heeft over uw ziekte, een onderzoek of behandeling of over de dagelijkse gang van zaken, stelt u deze dan gerust aan uw behandelend arts of de afdelingsverpleegkundige.