Maasziekenhuis Bij Nacht
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Wegwijzer afdeling B1
Patiëntenfolder

Wegwijzer afdeling B1

Op de afdeling B1 vindt behandeling met chemotherapie plaats. Naast deze behandeling worden hier ook andere kortdurende verrichtingen uitgevoerd zoals puncties, bloedtransfusies en andere intraveneuze behandelingen met medicijnen.

De afdeling is geopend op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Wie komt u tegen?

Tijdens uw verblijf krijgt u te maken met verschillende medewerkers, onder andere verpleegkundigen, behandelend artsen, roomservicemede-werkers, stoel- en handmasseuses en vrijwilligers.

Medisch specialist

Tijdens uw opname heeft de medisch specialist in uw behandeling een centrale rol. De medisch specialist overlegt met u welke onderzoeken en behandelingen nodig zijn. Wanneer bepaalde zaken niet duidelijk zijn, vraag dan om aanvullende informatie. Het is namelijk belangrijk dat u goed op de hoogte bent van het verloop van de behandeling en wat u te wachten staat.

Als dat nodig is, overlegt de medisch specialist ook met andere deskundigen over uw behandeling. Uitslagen van onderzoeken en behandelingen worden met u besproken.

Verpleegkundige

Op de afdeling werkt een team van oncologieverpleegkundigen. Dit team is verantwoordelijk voor alle aspecten van de verpleegkundige zorg, zoals voorbereiden op een onderzoek, informatie geven, toedienen van medicatie en afstemmen van de zorg met artsen en andere zorgverleners.

Casemanager oncologie

De casemanagers oncologie geven informatie en begeleiding aan mensen met kanker en hun naasten. Deze zorg wordt zowel in het ziekenhuis, op de polikliniek als thuis geboden en loopt zo lang u dit wenst. Meer informatie kunt u vinden in de folder Casemanager oncologie.

Diëtist

De diëtist draagt zorg voor een juist dieet- en voedingsadvies. Als u om medische redenen een dieet nodig heeft, overlegt de specialist of verpleegkundige met u en verwijst u eventueel door naar de diëtist.

Vrijwilligers

Op onze afdeling zijn ook vrijwilligers aanwezig, bijvoorbeeld voor het geven van handmassages, als gastvrouw of als secretariële ondersteuning.

Andere medewerkers

Soms is het voor de behandeling nodig dat u gezien wordt door een andere zorgverlener. Dit is bijvoorbeeld een andere specialist of een psycholoog.

Goed om te weten

Roomservice

Iedere dag staat er een roomservicemedewerker voor u klaar die u:

 • wegwijs maakt op de afdeling;
 • voorziet in eten en drinken;
 • de schoonmaak regelt op uw kamer.

U kunt aan de roomservice medewerker doorgeven wat u wilt eten en drinken. Het is altijd mogelijk vegetarische of aangepaste maaltijden, bijvoorbeeld op grond van religieuze overwegingen, te bestellen. Dit kunt u ook met de roomservice medewerker overleggen.

Degene die u vergezelt, kan in het restaurant of het Grand Café op de begane grond een lunch of warme maaltijd halen.

Warmte pakking

U kunt vragen om een warmtepakking (hotpack). Deze kunt u bijvoorbeeld op uw schouders leggen voor een weldadige warmte.

Stoelmassage

Twee keer per week kunt u gebruik maken van een stoelmassage. Op een speciale massagestoel behandelt de masseuse het hoofd, de nek, schouders, armen en de rug. Daarbij worden alle lichamelijke functies gestimuleerd, stroomt energie weer door en wordt stress verminderd.

Naast stoelmassage worden er ook hand en beenmassages gegeven.

Handmassage

Op werkdagen in de ochtend zijn er vrijwilligers op de afdeling die u een handmassage kunnen geven. Een handmassage vermindert stress en spanning en biedt een moment van rust en ontspanning. Via de verpleegkundige kunt u zich hiervoor aanmelden.

Workshops

Verschillende keren per jaar worden vanuit de afdeling workshops georganiseerd. Beide workshops, ‘Look Good… Feel Better’ en ‘Kleur & Stijl’, zijn gericht op uiterlijke verzorging. Want ook tijdens ziekte en behandeling geldt dat als je er goed uitziet, je je ook beter voelt en meer zelfvertrouwen hebt.

Ook worden er creatieve workshops gehouden. Denk hierbij aan schilderen, sieraden maken en andere creatieve activiteiten. Voor meer informatie kunt u bij de verpleegkundige terecht.

Bezoek

Op afdeling B1 mag u de hele dag bezoek ontvangen.

Maasmedia

U kunt gebruik maken van het multimediasysteem Maasmedia. Het Maasziekenhuis stelt hiervoor een tablet beschikbaar. De tablet kunt u gebruiken om eten en drinken te bestellen, om televisie te kijken, radio te luisteren en om gebruik te maken van internet. Op Maasmedia vindt u ook informatie over het ziekenhuis en informatiefolders en video's. U kunt gratis gebruik maken van Maasmedia.

Patiëntveiligheid

In het kader van de patiëntveiligheid worden regelmatig de patiëntengegevens gecontroleerd. Dit betekent dat er tijdens uw opname geregeld naar uw naam en geboortedatum wordt gevraagd, bijvoorbeeld bij het verstrekken van de medicijnen.

Waardevolle bezittingen en aansprakelijkheid

Het ziekenhuis is een openbaar gebouw waar mensen in- en uitlopen. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Hieronder vallen ook trouwringen, kleding, telefoon, brillen en eventuele prothesen. Wij raden u dringend aan geen kostbaarheden mee te nemen naar het ziekenhuis.

In een buitenlands ziekenhuis gelegen?

In het Maasziekenhuis Pantein proberen wij het optreden van infecties bij patiënten zoveel mogelijk te voorkomen. Verbleef u minder dan twee maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis, dan bestaat de kans dat u de ziekenhuisbacterie MRSA bij zich draagt. Ook als u beroepsmatig in contact komt met varkens en/of vleeskalveren of woonachtig bent op een varkens en/of vleeskalverenbedrijf, kunt u drager zijn van de MRSA-bacterie.

Meestal merkt u hier niets van. Gezonde mensen worden van deze bacterie niet ziek, maar deze bacterie kan een bedreiging vormen voor andere patiënten. Vertel het daarom aan de arts of verpleegkundige als een van de bovenstaande situaties van toepassing is. U wordt dan, indien mogelijk, nog ruim voor de opnamedatum, onderzocht op aanwezigheid van de MRSA. Is de bacterie aanwezig, dan kunt u hiervoor behandeld worden.

Hygiëne bij hoesten en niezen

Tijdens hoesten en niezen kunnen bacteriën en virussen worden overgedragen van de ene op de andere persoon. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat u, als patiënt of bezoeker van het Maasziekenhuis, zichzelf en anderen beschermt:

 • Hoest en nies met een afgewend gezicht;
 • Hoest en nies in een papieren zakdoek of elleboogplooi;
 • Gooi de zakdoek na één keer gebruik weg;
 • Was de handen met water en zeep na het hoesten en niezen, na toiletgebruik en voor het eten;
 • Kom niet met de (gewassen) handen aan een wond.

Roken

Maasziekenhuis Pantein is een rookvrij ziekenhuis. Roken mag alleen buiten op de daarvoor aangewezen rookplek.

Uw rechten en plichten

Het is belangrijk te weten dat u als patiënt een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Klachtrecht. Hier kunt u meer over lezen in de folder Rechten en plichten van patiënten.

Mijn Pantein: inzage in uw dossier

Als patiënt van het Maasziekenhuis Pantein heeft u toegang tot MijnPantein. U kunt hier onder andere informatie uit uw medisch dossier, uitslagen, een medicatieoverzicht en brieven van uw specialist aan uw huisarts vinden. MijnPantein biedt een veilige omgeving waarin u 24 uur per dag toegang heeft tot uw gegevens. Kijk voor meer informatie en toegang op MijnPantein.

Meer informatie

Voor of tijdens uw opname heeft u informatie gekregen over uw aandoening en de behandeling daarvan. Wellicht heeft u behoefte aan aanvullende informatie. U kunt hiernaar vragen bij de verpleegkundigen op uw afdeling.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de specialist of de verpleegkundige. De afdeling B1 is tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 0485-84 55 27.

Maart 2022 – Versie 7
ALG006

Specialismen