Maasziekenhuis Pantein Gebouw avond
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Verpleegkundig spreekuur na een beroerte
Patiëntenfolder

Verpleegkundig spreekuur na een beroerte

U heeft een beroerte (herseninfarct, hersenbloeding of TIA) gehad en u bent daarvoor behandeld in het Maasziekenhuis. Als u na de opname weer thuis bent, kunt u allerlei vragen hebben. De CVA-verpleegkundige van het Maasziekenhuis is er dan voor u tijdens het verpleegkundig spreekuur. In deze folder leest u wat de CVA-verpleegkundige voor u kan betekenen.

Het verpleegkundig spreekuur

Vaak merkt u pas als u weer thuis bent hoeveel invloed de beroerte heeft op uw leven. Zo kunnen u en de mensen in uw naaste omgeving geconfronteerd worden met de lichamelijke en emotionele gevolgen die zijn ontstaan na de beroerte. Ook kunnen er veranderingen zijn in uw gedrag en karakter zijn die vragen oproepen. Bijvoorbeeld, hoe kan ik met deze situatie omgaan?

Tijdens het verpleegkundig spreekuur kunt u al uw vragen stellen en de problemen waar u tegenaan loopt, bespreken met de CVA-verpleegkundige.

Hoe verloopt uw afspraak?

U gaat met de CVA-verpleegkundige in gesprek over de beroerte die u heeft gehad en over de invloed die de beroerte heeft op uw dagelijks leven. Daarnaast kunt u ook praktische zaken bespreken zoals het huishouden, vervoer, bewegen, werk en het gebruik en nut van medicatie. Ook veranderingen in uw sociale leven en in de relatie met uw partner kunnen onderwerp van gesprek zijn. Als dat nodig is, kan de CVA-verpleegkundige u doorverwijzen naar andere hulpverleners of hulpverlenende instantie.
Het spreekuur is ook bedoeld voor uw partner of iemand anders uit uw naaste omgeving.

Risicofactoren

Tijdens het spreekuur bespreekt de CVA-verpleegkundige ook de risicofactoren op het krijgen van een beroerte. Zoals een verhoogd cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, roken, suikerziekte en overgewicht. Deze meeste risicofactoren zijn te beïnvloeden door aanpassingen in de leefstijl en/of te behandelen met medicijnen. Met leefstijl wordt bedoeld de dagelijkse gewoonten, zoals eten en drinken, bewegen, roken en alcoholgebruik.

Wanneer vindt de afspraak plaats?

Ongeveer 2 tot 4 weken na het ontslag uit het ziekenhuis heeft u de afspraak met de CVA-verpleegkundige. Als u wordt behandeld in een zorgcentrum of revalidatiecentrum, dan vindt de afspraak na 3 maanden plaats. De eerste afspraak met de CVA-verpleegkundige duurt ongeveer een uur.

Waardevol spreekuur

Ook als u niet direct een probleem ervaart of een vraag heeft, dan is het toch de moeite waard om het spreekuur te bezoeken. De ervaring leert dat veel mensen het prettig vinden om na te praten over wat er gebeurd is en om praktische tips en adviezen te krijgen.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijdstip verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Neurologie op telefoonnummer 0845-84 53 90 om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie en vragen

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de CVA-verpleegkundigen.

  • Jacqueline Arts, aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag.
  • Bija Bouwers, aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag.
  • Annemieke van Dijk, aanwezig op dinsdag.

U kunt de CVA-verpleegkundigen bereiken via polikliniek Neurologie op telefoonnummer 0485-84 53 90. U kunt ook een email sturen naar cvanazorg@pantein.nl

Meer informatie over een beroerte kunt u ook vinden op:

 

Oktober 2022 – versie 3
NEU020

 

Specialismen