Maasziekenhuis Pantein Gebouw avond
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Uitstulping van de stoma
Patiëntenfolder

Uitstulping van de stoma

In overleg met uw chirurg wordt u binnenkort geopereerd aan de uitstulping van de stoma. De medische term voor deze aandoening is stoma prolaps. In deze folder vindt u uitleg over de opname, de voorbereiding die u voor uw opname krijgt en de ingreep.

Wat is een uitstulping van de stoma?

Bij een uitstulping van de stoma komt er een stukje van het darmslijmvlies via de stomaopening naar buiten. De grootte van de uitstulping kan verschillen in grootte. Een uitstulping van ongeveer 2 tot 4 cm van het darmslijmvlies is normaal en kan meerdere malen per dag optreden. Dit wordt veroorzaakt door de voortstuwende beweging van de darm. Een dagelijks verschil in de grootte is geen reden tot bezorgdheid.

In de meeste gevallen is een uitstulping van de stoma ongevaarlijk. Als het slijmvlies ingeklemd raakt, gezwollen is en niet meer terug te duwen is in de buik, is een behandeling nodig.

In sommige gevallen is een uitstulping van de stoma zeer hinderlijk en geeft problemen met de stomazorg. Als de uitstulping groter wordt is deze vaak ook niet meer terug te duwen. Een operatie kan dan een oplossing zijn.

Voorbereiding op de operatie

Afspraak bij de chirurg

Nadat u bent doorverwezen naar het Maasziekenhuis wordt u eerst op de polikliniek gezien door de chirurg. Hij bespreekt met u op welke wijze de operatie wordt uitgevoerd en wat u kunt verwachten.

Inschrijven voor opname

Na het gesprek met de chirurg gaat u naar het opnamebureau om u in te schrijven voor de opname. Via het opnamebureau krijgt u later een definitieve bevestiging van de operatiedatum.

Pre-Operatief Spreekuur

Ter voorbereiding op de opname heeft u een afspraak op het Pre-Operatief Spreekuur (POS). Hier heeft u eerst een gesprek met de apothekersassistente, vervolgens met de stomaverpleegkundige en daarna met de anesthesioloog. Er wordt geprobeerd deze afspraken op dezelfde dag in te plannen.

Apothekersassistente

De apothekersassistente controleert tijdens het gesprek uw medicijngebruik.

De stomaverpleegkundige

Van de stomaverpleegkundigeverpleegkundige krijgt u informatie over de operatie. Tevens geeft zij instructies om de opname zo goed mogelijk te laten verlopen.

De anesthesioloog

De operatie vindt plaats onder algehele verdoving (ook wel narcose of anesthesie genoemd). De anesthesioloog legt uit wat dit precies inhoudt. Als dat nodig is, vraagt hij/zij aanvullend onderzoek.

Medicijnen

Als u bloedverdunners gebruikt, overlegt uw behandelend arts met u of u deze kunt blijven gebruiken of moet stoppen. Heeft u hierover vragen, stel ze dan aan uw behandelend arts.

Opname en verblijf in het ziekenhuis

Dag van opname

U meldt zich bij de balie van de verpleegafdeling. Een verpleegkundige brengt u naar uw kamer en bereidt u verder voor op de operatie. Wij verzoeken u uw eigen medicijnen van thuis mee te nemen.

Voorkomen van trombose

Om trombose te voorkomen krijgt u tijdens de opname elke avond een injectie met een middel om bloedstolling (trombose) te voorkomen. Dit middel heet Fragmin®. Voor de operatie wordt de Fragmin voor de eerste keer toegediend.

Naar de operatiekamer

De verpleegkundigen van de afdeling brengen u in uw bed naar de operatieafdeling. Daar ziet u de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker. U wordt aangesloten op de bewakingsapparatuur. U krijgt plakkers op uw borst voor het meten van uw hartslag en een klemmetje op de vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Vervolgens krijgt u in uw arm een infuusnaald. Via deze naald wordt de verdoving toegediend. De operatie vindt plaats onder algehele verdoving.

De operatie

De operatie is in principe pijnloos en hoeft niet onder narcose plaats te vinden. De operatie duurt gemiddeld 45 minuten.
Via de stoma brengt de chirurg een speciaal apparaat in waarbij er op vier plekken nietjes worden geplaatst aan de binnenzijde van de stoma. Hierdoor kan de stoma niet meer naar buiten uitstulpen.

Na de operatie

Na de operatie ligt u op de uitslaapkamer. Daar wordt regelmatig gecontroleerd of u al wakker bent en hoe het met u gaat. Ook wordt regelmatig uw bloeddruk gemeten. Als u goed wakker bent en er zijn geen bijzonderheden, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar uw kamer. Als u op de afdeling komt heeft u een infuus in uw arm. Deze wordt verwijderd als u weer voldoende kunt eten en drinken. Tegen eventuele pijn heeft de anesthesioloog pijnstillers voorgeschreven. Afhankelijk van hoe het met u gaat kunt u dezelfde dag of een dag na de operatie weer naar huis.

De stomaverpleegkundige bezoekt u op de afdeling. Zij bekijkt samen met u of de stoma materialen eventueel moeten worden aangepast na de operatie.

Mogelijke complicaties en bijwerkingen

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding en ontsteking van de wond.

Na de opname naar huis

U kunt na de operatie naar huis, wanneer:

 • uw stoma weer normaal functioneert;
 • u voldoende normale voeding kunt verdragen;
 • u geen koorts heeft en de pijn onder controle is;
 • het stomaslijmvlies een normale kleur heeft en niet nabloedt;
 • u weer mobiel bent zoals voor de operatie.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

In de volgende gevallen neemt u contact op met het ziekenhuis:

 • Als u thuis meer pijn krijgt;
 • Bij hoge koorts ( meer dan 38.5 graden);
 • Bij misselijkheid of braken;
 • Als u twee dagen achter elkaar geen ontlasting hebt gehad;
 • Als de kleur van het stomaslijmvlies donkerrood verkleurd is.

Wanneer zich bovenstaande problemen voordoen, neemt u dan contact op met de poli Chirurgie op telefoonnummer 0485-84 53 35. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Controle

Na ongeveer zes tot acht weken heeft u een controleafspraak bij de chirurg. U krijgt deze afspraak mee bij uw ontslag.

De stomaverpleegkundige neemt één week na de operatie telefonisch contact met u op.

Adviezen voor thuis

 • De stoma is na de ingreep tijdelijk gezwollen.
 • Tijdelijk is aanpassing van het stomamateriaal nodig, soms is ook een grotere maat stomamateriaal nodig. De stomaverpleegkundige kan u hierbij adviseren.
 • De stoma uitgang is door zwelling tijdelijk nauwer. Ben hierdoor extra voorzichtig met voedingsmiddelen die niet goed verteren.
 • De stoma kan de eerste twee weken pijnlijk zijn, met name tijdens darmkrampen.
 • Het is raadzaam om paracetamol in huis te hebben.
 • Het is belangrijk om goed te kauwen en rustig te eten. Drink eventueel tijdens het eten om verstopping te voorkomen. Soms is het nodig om het eten tijdelijk te pureren.
 • Het is belangrijk dat de ontlasting soepel blijft. Daarom adviseren wij om voldoende te drinken en vezelrijke voeding te gebruiken.
 • De eerste dagen na de ingreep is het verstandig geen zware lichamelijke activiteiten te verrichten (doe het rustig aan).
 • Voorkom dat u harde ontlasting krijgt. Als dat bij u ondanks bovenstaande maatregelen toch gebeurt is het belangrijk om te overleggen met de stomaverpleegkundige. Zij kan eventueel laxerende medicatie voorschrijven.

Medicatie

In geval van pijnklachten mag u zo nodig 4 keer per dag 2 tabletten van 500 mg paracetamol gebruiken.

Voorkomen van een uitstulping

Om te voorkomen dat er na de operatie weer een uitstulping ontstaat adviseren wij u rekening te houden met onderstaande leefregels:

 • Til geen zware dingen. Voorkom dat je buikspieren onder onnodige spanning komen te staan.
 • Demp hoestprikkels. Geef bij veel hoesten steeds tegendruk aan de stoma, bijvoorbeeld met een kussen.
 • Probeer bij overgewicht af te vallen.
 • Maak je buikspieren sterker. Een fysiotherapeut kan hierbij helpen.
 • Draag een elastische steunbroek of stomasteunband.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan de stomaverpleegkundige, via telefoonnummer 0485-846146 of stomapoli@pantein.nl

 

December 2020 – Versie 1
CHI081

Specialismen