Maasziekenhuis Pantein Hal
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Suikerziekte en oogklachten
Patiëntenfolder

Suikerziekte en oogklachten

Ten gevolge van suikerziekte (diabetes mellitus) kunnen er beschadigingen optreden binnen het oog. Zonder dat direct het zien wordt aangetast, kunnen er toch afwijkingen aanwezig zijn in het netvlies. Men noemt dit diabetische retinopathie. Wanneer deze schadelijke afwijkingen niet tijdig worden onderkend en behandeld, kan blindheid het gevolg zijn. In deze folder leest u meer hierover.

Diabetische retinopathie is een complicatie van suikerziekte waarbij er veranderingen optreden in de bloedvaten van het netvlies. Deze veranderingen kunnen zich voordoen in twee vormen.

  • De wand van de kleine bloedvaten is veranderd, waardoor er lekkage van vocht en bloed kan ontstaan (exsudatieve retinopathie).
  • Vervolgens kan er bloedvatnieuwvorming optreden (proliferatieve retinopathie). Deze nieuwe bloedvaatjes zijn erg broos en kunnen gemakkelijk bloedingen binnen het oog veroorzaken.

Controle

Het risico op het krijgen van een retinopathie neemt toe naarmate u langer suikerziekte heeft. Omdat het mogelijk is dat u al geruime tijd suikerziekte heeft zonder het te weten, is het verstandig ook de ogen te laten controleren zodra er suikerziekte is vastgesteld. Het algemene advies is deze controle jaarlijks te herhalen, ook als u geen oogklachten heeft. Er kunnen afwijkingen optreden in ogen die (nog) geen klachten geven, maar wel behandeld moeten worden om verdere beschadiging te voorkomen.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek krijgt u oogdruppels waardoor de pupil wijder wordt. De oogarts kan dan het netvlies goed bekijken. Door deze druppels kunt u tijdelijk minder zien. U mag daarom niet zelf autorijden. Zorgt u er dan ook voor dat er iemand met u mee gaat naar het ziekenhuis.

Als er afwijkingen worden gevonden, kan het noodzakelijk zijn foto’s te maken met contrastvloeistof (fluorescentie-angiografie). Met behulp van dit onderzoek kan de oogarts de mate en de ernst van de afwijkingen beter beoordelen.

Behandeling

Wanneer er afwijkingen in het netvlies worden vastgesteld, kan met een laserbehandeling in een groot aantal gevallen een verder achteruitgaan van het zien worden voorkomen of vertraagd.

Met een laserbehandeling is het mogelijk de lekkende bloedvaten dicht te lassen. Deze behandeling duurt in het algemeen ongeveer tien minuten. Soms moet de behandeling (laser) in meerdere etappes worden uitgevoerd.

Andere behandelingen

De belangrijkste behandeling van suikerziekte is het goed reguleren van uw bloedsuikers, gewicht en bloeddruk.

Als er door suikerziekte vochtophoping in het oog ontstaat, is het vaak nodig om met injecties medicatie in het oog te geven om de vochtophoping te remmen. Als dit voor u van toepassing is, krijgt u hierover uitgebreide informatie.

Als er een bloeding in de glasvochtruimte ontstaat, kan er een operatie worden gedaan. Voor deze operatie wordt u verwezen naar een ander ziekenhuis. Ook hierover wordt u uitgebreid geïnformeerd als dit voor u van toepassing is.

Conclusie

Helaas geeft suikerziekte nogal eens problemen met het zien. Door de steeds betere onderzoeks- en behandelingstechnieken is het tegenwoordig vaak mogelijk de retinopathie tot stilstand te brengen. Soms kan een achteruitgang van het zien niet volledig worden voorkomen. In veel gevallen is het wel mogelijk blindheid te voorkomen. Laat daarom bij suikerziekte uw ogen regelmatig onderzoeken.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde via telefoonnummer 0485–84 53 70.

 

April 2020 – versie 3
OOG026

 

Specialismen