Maasziekenhuis Pantein Hal
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Stembanden behandeling
Patiëntenfolder

Stembanden behandeling

In overleg met uw KNO-arts heeft u besloten tot een behandeling van de stembanden. Door u goed voor te bereiden op de ingreep kunt u bijdragen aan een vlot herstel. Het lezen van deze folder kan u daarbij helpen.

Voorbereiding

Het behandelen van de stembanden gebeurt onder algehele verdoving (narcose). Daarom moet u vanaf 12 uur ’s nachts nuchter blijven en mag u gedurende 24 uur vóór uw opname geen alcohol gebruiken en niet roken, ook niet gedurende de dag van de operatie. Gebruik zeven dagen voor de ingreep geen aspirine meer. Aspirine heeft namelijk als gevolg dat het bloed langzamer stolt.

Heeft u de dag voor de ingreep griep of koorts? Neemt u dan contact op met uw KNO-arts. Deze bekijkt of het nodig is om een nieuwe afspraak te maken.

Volgt u verder de instructies en voorbereidingen, zoals afgesproken met uw KNO-arts en de anesthesioloog (zie ook de folders ‘Anesthesiologie’). Algemene informatie over opname in het Maasziekenhuis kunt u ook lezen in de folder ‘Wegwijzer bij opname’.

De opname

In het ziekenhuis meldt u zich op de afgesproken dag en tijdstip bij de balie van de verpleegafdeling. De verpleegkundige stelt u enkele vragen over bijvoorbeeld medicijngebruik. Ook kunt u zelf vragen stellen. Ze bereidt u verder voor op de ingreep door de temperatuur op te nemen en u het operatiejasje te geven.

Als de anesthesioloog medicatie heeft voorgeschreven, geeft de verpleegkundige die ook. Deze krijgt u ongeveer een half uur tot een uur voor de operatie. U mag hierna niet meer uit bed, omdat u er duizelig en slaperig van kunt worden. Vervolgens brengt een verpleegkundige u naar de voorbereidingsruimte.

De ingreep

De ingreep vindt onder narcose plaats en afhankelijk van de bevindingen heeft u na de ingreep enkele dagen een spreekverbod. Uw KNO-arts informeert u hierover na de ingreep. Bij u is een afwijking op de stembanden geconstateerd. De stembanden worden met behulp van een microscoop onderzocht, waarbij een buis in de mond wordt gebracht. Afwijkingen worden zo nodig verwijderd en voor weefselonderzoek verzonden.

Na de ingreep

Uw KNO-arts heeft u verteld of u wel of geen spreekverbod heeft.

Heeft u wel een spreekverbod? Houdt u zich dan goed aan de afgesproken periode en maak dan ook geen geluiden, zoals hummen, kuchen of het schrapen van de keel. Fluisteren mag ook niet! Spreken is niet goed voor de genezing.

Op de verpleegafdeling worden de polsslag en de bloeddruk gecontroleerd. In principe mag u na de ingreep gewoon eten en drinken. De arts heeft tijdens de behandeling gebruik gemaakt van een buis om de stembanden goed in beeld te kunnen krijgen. Uw tong kan daarom na de behandeling gevoelig zijn.

Ontslag

In principe mag u de eerste dag na de ingreep naar huis. Afhankelijk van onder andere de uitslag van de behandeling heeft u tussen de twee en zes weken na de ingreep een controleafspraak bij de KNO-arts. Als u naar huis gaat, krijgt hiervoor een afspraak mee.

Uitslag van de behandeling

De uitslag van de behandeling is ongeveer één week na de ingreep bekend. Uw arts bespreekt de uitslag met u telefonisch of tijdens de controleafspraak.

Werkhervatting en sporten

Als u zich goed genoeg voelt, mag u weer gaan werken en sporten. Meestal zal dit enkele dagen na de ingreep zijn.

Mogelijke complicaties

Door het gebruik van de buis in de mond kan er een stukje van een tand afbreken. Dit gebeurt echter zeer zelden. Als er zich thuis problemen voordoen, die met de operatie te maken hebben, neem dan contact op met de polikliniek KNO op telefoonnummer 0485-84 53 85. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan de KNO-arts of de verpleegkundige. De polikliniek KNO is bereikbaar op telefoonnummer 0485-84 53 85.

 


Maart 2021 – Versie 5
KNO015