Maasziekenhuis Pantein Hal
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Stembanden behandeling
Patiëntenfolder

Stembanden behandeling

In overleg met uw KNO-arts heeft u besloten tot een behandeling van de stembanden. Door u goed voor te bereiden op de ingreep kunt u bijdragen aan een vlot herstel. Het lezen van deze folder kan u daarbij helpen.

Voorbereiding

Het behandelen van de stembanden gebeurt onder algehele verdoving (narcose). Daarom moet u vanaf 12 uur ’s nachts nuchter blijven en mag u gedurende 24 uur vóór uw opname geen alcohol gebruiken en niet roken, ook niet gedurende de dag van de operatie. Gebruik zeven dagen voor de ingreep geen aspirine meer. Aspirine heeft namelijk als gevolg dat het bloed langzamer stolt.

Heeft u de dag voor de ingreep griep of koorts? Neemt u dan contact op met uw KNO-arts. Deze bekijkt of het nodig is om een nieuwe afspraak te maken.

Volgt u verder de instructies en voorbereidingen, zoals afgesproken met uw KNO-arts en de anesthesioloog (zie ook de folders ‘Anesthesiologie’). Algemene informatie over opname in het Maasziekenhuis kunt u ook lezen in de folder ‘Wegwijzer bij opname’.

De opname

In het ziekenhuis meldt u zich op de afgesproken dag en tijdstip bij de balie van de verpleegafdeling. De verpleegkundige stelt u enkele vragen over bijvoorbeeld medicijngebruik. Ook kunt u zelf vragen stellen. Ze bereidt u verder voor op de ingreep door de temperatuur op te nemen en u het operatiejasje te geven.

Als de anesthesioloog medicatie heeft voorgeschreven, geeft de verpleegkundige die ook. Deze krijgt u ongeveer een half uur tot een uur voor de operatie. U mag hierna niet meer uit bed, omdat u er duizelig en slaperig van kunt worden. Vervolgens brengt een verpleegkundige u naar de voorbereidingsruimte.

De ingreep

De ingreep vindt onder narcose plaats en afhankelijk van de bevindingen heeft u na de ingreep enkele dagen een spreekverbod. Uw KNO-arts informeert u hierover na de ingreep. Bij u is een afwijking op de stembanden geconstateerd. De stembanden worden met behulp van een microscoop onderzocht, waarbij een buis in de mond wordt gebracht. Afwijkingen worden zo nodig verwijderd en voor weefselonderzoek verzonden.

Na de ingreep

Uw KNO-arts heeft u verteld of u wel of geen spreekverbod heeft.

Heeft u wel een spreekverbod? Houdt u zich dan goed aan de afgesproken periode en maak dan ook geen geluiden, zoals hummen, kuchen of het schrapen van de keel. Fluisteren mag ook niet! Spreken is niet goed voor de genezing.

Op de verpleegafdeling worden de polsslag en de bloeddruk gecontroleerd. In principe mag u na de ingreep gewoon eten en drinken. De arts heeft tijdens de behandeling gebruik gemaakt van een buis om de stembanden goed in beeld te kunnen krijgen. Uw tong kan daarom na de behandeling gevoelig zijn.

Naar huis

In principe mag u de eerste dag na de ingreep naar huis. Afhankelijk van onder andere de uitslag van de behandeling heeft u tussen de twee en zes weken na de ingreep een controleafspraak bij de KNO-arts. Als u naar huis gaat, krijgt hiervoor een afspraak mee.

Uitslag van de behandeling

De uitslag van de behandeling is ongeveer één week na de ingreep bekend. Uw arts bespreekt de uitslag met u telefonisch of tijdens de controleafspraak.

Werkhervatting en sporten

Als u zich goed genoeg voelt, mag u weer gaan werken en sporten. Meestal zal dit enkele dagen na de ingreep zijn.

Mogelijke complicaties

Door het gebruik van de buis in de mond kan er een stukje van een tand afbreken. Dit gebeurt echter zeer zelden. Als er zich thuis problemen voordoen, die met de operatie te maken hebben, neem dan contact op met de polikliniek KNO op telefoonnummer 0485-84 53 85. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Logopedische revalidatie na de operatie

Om het best mogelijke resultaat van de operatie aan uw stemplooien te krijgen, is het belangrijk dat u na de operatie begint met revalideren van de stem. Hiermee wordt de kans op hinderlijk littekenweefsel op uw stemplooien en daarmee blijvende heesheid verminderd. Het gaat vooral om het langzaam opbouwen van de stembelasting na de operatie en het afleren van oude gewoontes, zoals spreken met veel spierspanning of spreken met verkeerde ademdruk. Meestal zijn hier 6 tot 9 afspraken bij de logopedist voor nodig. Na de operatie krijgt u meestal voor 2 dagen een spreekverbod. Probeer een afspraak bij de logopedist te plannen vlak nadat uw spreekverbod stopt, dus vanaf dag 3 na de operatie. Bij voorkeur zegt u de eerste woorden bij de logopedist als u start met de revalidatie. Na de operatie heeft u 6 weken lang, elke week een afspraak bij de logopedist.

Opbouw van de stembelasting na de operatie

De logopedist kan hiervan afwijken als hij of zij dit nodig vindt op basis van uw persoonlijke situatie en vorderingen.

Week 1 en 2

  • Vanaf dag 3 na de operatie begint u met het spreken van alleen het hoognodige. Dit betekent per dag een paar losse woorden of een paar zinnen.
  • Spreek bewust. Gebruik uw nieuw aangeleerde technieken, spreek niet luid en spreek langzaam.
  • U mag nog altijd niet fluisteren en niet kuchen.

Week 3 en 4

  • U mag korte gesprekjes voeren, maar neem duidelijke rustperioden tussendoor. Geen beeldbellen, geen groepsgesprekken en eventueel korte telefoongesprekken.
  • Let wel op: u mag nog altijd niet luid spreken.

Week 5 en 6
De stembelasting mag nog verder uitgebouwd worden, maar is nog niet maximaal. Bespreek met uw logopedist in hoeverre u de stem mag belasten.

Spreekverbod na de operatie

Bespreek voor de operatie met uw naasten, familie en vrienden dat u in de eerste 2 dagen na de operatie niets mag zeggen en de 2 weken daarna slechts weinig mag spreken. Hiermee voorkomt u dat u onbedoeld te veel zegt.

Bespreek het spreekverbod ook met uw werkgever. Pas vanaf week 3 na de operatie mag u korte gesprekjes voeren. Voor mensen die een beroep of hobby hebben met een intensieve stembelasting (zoals zanger, docent, coach, verkoper) betekent dit tot 6 weken na de operatie geen optredens, geen presentaties, niet voor de klas staan en niet met klanten in de winkel.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan de KNO-arts of de verpleegkundige. De polikliniek KNO is bereikbaar op telefoonnummer 0485-84 53 85.