Maasziekenhuis Pantein Hal met trap
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Slokdarmechocardiografie onder sedatie
Patiëntenfolder

Slokdarmechocardiografie onder sedatie

Poliklinisch echo-onderzoek van uw hart via de slokdarm met een roesje

In overleg met uw arts heeft u een afspraak gemaakt voor een slokdarmechocardiogram. Dit onderzoek wordt uitgevoerd als een normaal echocardiogram onvoldoende informatie oplevert, bijvoorbeeld bij onduidelijke beelden. In deze folder vindt u informatie over het onderzoek, de voorbereiding en de nazorg.

Voor het onderzoek

Voorbereiding

  • U mag tot 6 uur voor het onderzoek niet meer eten, drinken en roken. Het is belangrijk dat u nuchter bent.
  • U kunt het beste gemakkelijke kleding dragen. Geen nauwsluitende kleding.
  • De medicijnen die u gewoonlijk inneemt, kunt u gewoon blijven innemen tot 2 uur voor het onderzoek met een kleine hoeveelheid water.
  • Neem uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee naar het onderzoek.
  • Heeft u diabetes mellitus en gebruikt u medicijnen? Dan kan het zijn dat de medicijnen iets aangepast moeten worden. Dit komt doordat u vóór het onderzoek niet eet. Dit wordt van tevoren met u overlegt.
  • U wordt gevraagd een sedatieformulier in te vullen om uw gezondheidsrisico’s in te kunnen schatten. Deze levert u in bij poli Cardiologie, route 113, of terugsturen in de bijgesloten antwoordenvelop.

Vervoer

Op de dag van het onderzoek mag u niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer of reizen met het openbaar vervoer of taxi. Het is belangrijk dat iemand u begeleidt van en naar het ziekenhuis. Vanwege de sedatie mag u ook niet alleen van de afdeling vertrekken.

Melden

U gaat met de trap of lift naar afdeling B2, op de tweede verdieping. Hier kunt u zich melden aan de balie voordat u plaatsneemt in de wachtruimte.

Het onderzoek

Een echocardiogram brengt de bouw en werking van het hart en eventueel de grote lichaamsslagader (aorta) in beeld. Dit gebeurt met voor de mens onhoorbare geluidsgolven. Door een apparaatje (de zogenaamde transducer) tegen de borst te houden, verschijnen de beelden van een echocardiogram op een monitor.
Om een beter beeld te krijgen van het hart, kan het nodig zijn om het hart ook van de achterkant te bekijken. Omdat de slokdarm zich vlak achter het hart bevindt, is het mogelijk om met een 'scoop' vanuit de slokdarm afbeeldingen van het hart te maken (=slokdarmecho). Een scoop is een soepele en bestuurbare slang, die via de mond in de slokdarm wordt geschoven. Aan het eind van deze dunne slang zit een klein apparaatje dat naar het hart kijkt.

Sedatie

Bij sedatie wordt via een infuusnaald een slaapmiddel toegediend en eventueel nog een pijnstiller. De middelen werken rustgevend, spierontspannend, pijnstillend en verminderen angstgevoelens. Sedatie is geen narcose. U hoeft niet beademd te worden. Het onderzoek is op deze manier minder belastend. De meeste mensen herinneren zich na het onderzoek weinig tot niets.

Het verloop van het onderzoek

Een verpleegkundige begeleidt u naar een bed. Hier krijgt u een infuusnaald ingebracht. Daarna wordt u naar de onderzoekskamer gebracht waar de cardioloog, sedatiespecialist en de echografist aanwezig zijn. U wordt aangesloten op de bewakingsmonitor en het echoapparaat. U krijgt een kapje op de vinger om het zuurstofgehalte te meten en een bloeddrukband voor de bloeddrukcontrole. Als u een gebitsprothese hebt, vragen we deze, indien mogelijk, te verwijderen. Hierna krijgt u een bitje tussen de tanden ter bescherming van uw tanden en de scope. U draait op uw linkerzijde. Een slaapmiddel wordt toegediend waarna u slaperig wordt en de cardioloog met het onderzoek kan beginnen. Door het slaapmiddel kunt u zich niet alles meer herinneren wat er gebeurt. De scope wordt nu door de cardioloog via de mond ingebracht en door de echografist worden de benodigde beelden opgenomen. Na het onderzoek gaat u weer naar de patiëntenkamer.

Duur van het onderzoek

U dient een half uur voor aanvang van het onderzoek aanwezig te zijn. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. Hierna blijft u nog ongeveer een uur tot u goed wakker bent, geen klachten heeft en eten en drinken goed gaat. U bent ongeveer 2 uur in het ziekenhuis.

Na het onderzoek

Nazorg en uitslag

De keel kan gevoelig zijn door de scope, soms kan er een spoortje bloed opgehoest worden. In verband met de sedatie kunnen de volgende bijwerkingen optreden: slaperigheid, verminderde alertheid. De cardioloog geeft u een voorlopige uitslag waarbij het aan te raden is uw begeleider mee te laten luisteren. Eventueel wordt een afspraak gemaakt met uw behandelend cardioloog.
U kunt na het onderzoek meestal onder begeleiding direct naar huis. Verricht op de dag van het onderzoek geen activiteiten waarbij coördinatie of alertheid nodig is. (autorijden, fietsen, machines of elektronisch gereedschap bedienen, koken, geen belangrijke beslissingen nemen). Gebruik de eerste 24 uur geen alcohol of drugs.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijdstip verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Cardiologie om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek neemt u dan gerust contact op met de polikliniek Cardiologie op telefoonnummer 0485–84 53 40.

CAR015 versie 5 mei 2021

Specialismen