Maasziekenhuis Pantein Hal
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Sedatie bij kinderen tijdens een onderzoek of ingreep
Patiëntenfolder

Sedatie bij kinderen tijdens een onderzoek of ingreep

Binnenkort krijgt uw kind een onderzoek of een ingreep waarbij stilliggen erg belangrijk is. Daarom gaat uw kind met behulp van medicatie slapen. Dit wordt sedatie genoemd. Sedatie is het verlagen van het bewustzijn, het is geen narcose. Hieronder kunt u de folder bekijken, daarin leest u informatie over u wat sedatie is en hoe de voorbereiding, de werkwijze en de nazorg verloopt.

Wat is sedatie?

Binnenkort krijgt uw kind een onderzoek of ingreep, waarbij stilliggen heel belangrijk is. Zuigelingen, kinderen onder de 7 of 8 jaar en kinderen die het uit zichzelf moeilijk vinden om stil te liggen, krijgen daarom rustgevende medicijnen waardoor ze slaperig worden. Dit heet sedatie. Bij sedatie worden speciale medicijnen toegediend om uw kind te kalmeren. Na het toedienen van de slaapmiddelen is het bewustzijn van uw kind verminderd en zal hij of zij minder reageren op of schrikken van de dingen die rondom hem of haar gebeuren. Uw kind merkt niets van het onderzoek of de ingreep. De medicijnen kunnen worden toegediend via de mond, via de neus, via een prik (injectie) in de spier, via een infuus of via de anus (rectaal). De arts zal dit met u bespreken.

Voorbereiding

Voor het onderzoek of de ingreep wordt uw kind opgenomen op de verpleegafdeling C4. 
Uw kind hoeft niet nuchter te zijn. Wel is het belangrijk dat uw kind één uur voor de sedatie niet meer eet en drinkt, in verband met de kans op verslikken. De arts komt bij uw kind langs om toestemming te geven voor de sedatie.
Soms komt uw kind in een diepere slaap terecht. Daarom worden de hartslag, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte van uw kind gecontroleerd. Hiervoor krijgt uw kind een aantal plakkers op de borst. Deze worden aangesloten op een monitor. Als dat nodig is, kan er extra zuurstof toegediend worden. Soms wordt er voor de sedatie een infuus ingebracht.

Procedure

Uw kind wordt voor de sedatie in een rustige kamer in bed gelegd. Alleen de ouders/verzorgers mogen in deze kamer aanwezig zijn. De verpleegkundige geeft de medicijnen zoals afgesproken is door de arts. 
Tijdens het onderzoek of de ingreep zal een verpleegkundige uw kind blijven bewaken. Als het onderzoek of de ingreep het toelaat, mag u bij uw kind blijven. Houdt u er rekening mee dat u en uw kind ruim een halve dag in het ziekenhuis doorbrengen. 

Bijwerkingen

Het is mogelijk dat de volgende bijwerkingen kunnen optreden:
 • Verminderde ademhaling of een bloeddrukdaling.
 • Slaperigheid en verminderde alertheid, ook nog uren na het onderzoek.
 • Onrust en verwardheid (in plaats van rust en ontspanning). Dit komt zelden voor.

Nazorg

Zodra het onderzoek of de ingreep is afgerond, komt uw kind weer op de afdeling terug. Zolang uw kind slaapt, blijft hij of zij aangesloten op de monitor. Het eventuele infuus wordt pas verwijderd als uw kind wakker is. Zodra de sedatie is uitgewerkt, mag uw kind weer eten en drinken. Na toestemming van de arts of verpleegkundige mag u met uw kind naar huis. 

Weer naar huis

Na de behandeling mag uw kind weer naar huis als:
 • uw kind weer goed wakker is;
 • de hartslag en bloeddruk van uw kind goed zijn;
 • uw kind kan drinken en niet misselijk is.
Als het nodig is, krijgt u pijnstillers mee naar huis.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

Als uw kind last krijgt van onderstaande klachten, neemt u dan contact op met de verpleegafdeling C4:
 • misselijkheid en/of braken;
 • toenemende sufheid. 
Verpleegafdeling C4 is bereikbaar op telefoonnummer 0485-84 55 40.

Adviezen voor thuis

De eerste 24 uur na het onderzoek is het mogelijk dat uw kind een beetje last heeft van  coördinatiestoornissen. Daarom is het belangrijk dat u hem of haar niet zelfstandig laat traplopen, klimmen en fietsen.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de behandelend arts via een telefonische afspraak of een afspraak of de polikliniek.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de verpleegafdeling C4 op telefoonnummer 0485-84 55 40.
KIN024 / december 2021 / versie 3