Maasziekenhuis Pantein atrium
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Polycythemia vera
Behandeling

Polycythemia vera

Bij polycythemia vera (PV) vormen zich in het beenmerg te veel rode bloedcellen. Hierdoor wordt het bloed dikker en stroomt het moeilijker door de kleine bloedvaatjes. Dit vergroot de kans op stolsels in aders en slagaders (trombose).

Netwerk hematologische zorg

Maasziekenhuis Pantein is aangesloten bij het netwerk hematologische zorg. Met het Radboudumc en andere ziekenhuizen in de regio werkt het Maasziekenhuis samen om de beste mogelijke zorg te bieden aan patiënten met hematologische aandoeningen. Het voordeel van deze samenwerking is dat de ziekenhuizen werken volgens dezelfde procedures en werkwijzen. De artsen en verpleegkundigen hebben intensief contact met elkaar en de behandeling vindt zo dicht mogelijk bij huis plaats.

Meer informatie over het netwerk hematologische zorg

Betrokken specialismen

Interessante links