Maasziekenhuis Bij Nacht
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Plooivorming of littekenweefsel in de gele vlek (macula pucker)
Patiëntenfolder

Plooivorming of littekenweefsel in de gele vlek (macula pucker)

Uw behandelend arts heeft een macula pucker bij u geconstateerd. In deze folder leest u informatie over deze aandoening en de behandelingsmogelijkheden.

Wat is een macula pucker?

Het netvlies is de binnenbekleding van het oog. De macula is het middelste (centrale) deel van het netvlies achter in het oog. Dit is het gebied waarmee u scherp kunt zien. Het wordt ook wel de gele vlek genoemd.

Figuur. Een dwarsdoorsnede van het oog

Figuur. Een dwarsdoorsnede van het oog

Een macula pucker is littekenweefsel of een vliesje dat over de gele vlek groeit. Doordat littekenweefsel een beetje samentrekt, gaat het onderliggende netvlies wat plooien (pucker betekent plooiing, vouw, rimpel). Hierdoor staan de lichtgevoelige cellen in de macula niet meer mooi geordend en kunt u de beelden vertekend gaan zien.

Klachten

De macula pucker kan leiden tot vermindering van het gezichtsvermogen, het ontstaan van een vertekend beeld en dubbelbeelden. De klachten zijn onder andere afhankelijk van de ernst van de pucker. Het kan variëren van zeer gering tot ernstig. Heel vaak wordt een macula pucker bij toeval ontdekt door de oogarts en geeft het weinig of vage klachten.

Behandeling

Een groot deel van de patiënten met macula pucker hoeft niet behandeld te worden, omdat er weinig klachten zijn of omdat het gezichtsvermogen nog redelijk goed is. Als de diagnose ‘macula pucker’ is gesteld, is de kans groot dat het ziektebeeld niet zo veel meer gaat veranderen: meestal blijft de gezichtsscherpte stabiel. Bij een klein deel van de patiënten neemt de macula pucker toch toe en neemt het zicht verder af. Het wel of niet behandelen van een macula pucker is afhankelijk van verschillende factoren. De oogarts zal dit met u bespreken.

Redenen om tot een operatie over te gaan, kunnen zijn:

  • Een storend vertekend beeld. Sommige patiënten hebben een storend vertekend beeld, terwijl de gezichtsscherpte nog redelijk goed is. Dit betekent dat u een storend beeld ziet bij het kijken met twee ogen.
  • De aanwezigheid van een laag gezichtsvermogen.
  • Een afnemend gezichtsvermogen dat in de loop van de tijd merkbaar is geworden.

De operatie (vitrectomie)

De operatie wordt een vitrectomie genoemd. Deze operatie vindt niet plaats in het Maasziekenhuis. U wordt hiervoor doorverwezen naar een ander ziekenhuis. Uitgebreide informatie over deze operatie kunt lezen in de folder Glasvochtoperatie (vitrectomie) op de website www.oogartsen.nl.

Soms wordt een vitrectomie gecombineerd met een staaroperatie, bijvoorbeeld als er ook enige mate van staar aanwezig is.

Resultaten van de operatie

De bedoeling van de operatie is om de gezichtsscherpte te verbeteren en/of de beeldvertekening te verminderen. In ongeveer 90% van de gevallen lukt het om de macula pucker goed te verwijderen.

Gezichtsscherpte

Bij ongeveer 50 tot 70% van de geopereerde mensen treedt er een verbetering op van het gezichtsvermogen. De mate van verbetering is onder andere afhankelijk van hoe lang de pucker heeft bestaan. Bij een deel van de patiënten (25 tot 45%) zal het gezichtsvermogen niet verbeteren. En bij ongeveer 5 tot 10% van de gevallen kan de operatie zelfs leiden tot een achteruitgang als er bij het verwijderen van de pucker schade aan het netvlies is ontstaan. Het uiteindelijke gezichtsvermogen na de operatie blijft meestal wel beperkt. Dat wil zeggen dat het gezichtsvermogen niet meer zo goed zal worden als vroeger.

Vervorming van het netvlies

Beeldvertekening ontstaat doordat de lichtgevoelige kegels en staafjes scheef staan. Na de operatie vermindert bij 80% van de patiënten de beeldvertekening. Er kan een rest van vertekening overblijven. Dit komt dan doordat de kegeltjes en staafjes niet meer helemaal de normale positie innemen.

Herstelperiode

Het netvlies herstelt zich meestal langzaam in de loop van enkele maanden tot een jaar. Direct na de operatie mag u dan ook niet meteen resultaat verwachten. In de eerste 3 maanden na de operatie wordt het meeste herstel bereikt. Het gezichtsvermogen kan in de loop van de maanden langzaam vooruitgaan.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde op telefoonnummer 0485–84 53 70. Voor meer informatie over macula pucker en de operatie kijkt u op www.oogartsen.nl.

 

April 2020 - versie 3
OOG034

Specialismen