Maasziekenhuis Pantein receptie
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Pijnstilling na bezoek aan de Spoedeisende Hulp
Patiëntenfolder

Pijnstilling na bezoek aan de Spoedeisende Hulp

U heeft een bezoek gebracht aan de Spoedeisende Hulp. Na uw behandeling mag u naar huis. In deze folder leest u informatie over het gebruik van pijnstilling thuis.

Uw pijnmedicatie

De arts adviseert u de volgende (aangevinkte) pijnstillers in te nemen:

 • Paracetamol:
  4 keer per dag 2 tabletten van 500 mg
 • Diclofenac:
  3 keer per dag 1 tablet van 50 mg
 • Pantoprazol (maagbeschermer):
  1 keer per dag 1 tablet van 40 mg
 • Oxycontin (langwerkend):
  2 keer per dag 1 tablet van …… mg
 • Oxynorm (kortwerkend):
  Zo nodig tot … keer per dag …… mg
 • Movicolon (soepele ontlasting):
  1 tot 2 keer per dag 1 zakje

Werking en tips voor gebruik

 • Paracetamol heeft een pijnstillende en koortsverlagende werking. Tabletten innemen met een tussentijd van ongeveer 6 uur. Bijvoorbeeld 3 keer bij de maaltijd en voor het naar bed gaan. U hoeft er niet voor uit bed te komen.
 • Diclofenac (een zogenaamde “NSAID”) remt ontstekingen, werkt pijnstillend en koortsverlagend. Verdeel de tabletten goed over de dag. Innemen met een tussentijd van ongeveer 8 uur, bij voorkeur samen met de maaltijd. Bent u bekend met een verminderde functie van uw nieren, meld dit dan bij de arts of verpleegkundige.
 • Pantoprazol beschermt de maagwand. De arts bepaalt of het nodig is dat u pantoprazol inneemt in combinatie met de diclofenac. Neem in dat geval elke dag dat u diclofenac neemt ook 1 tablet pantoprazol.
 • Oxycontin is een sterke pijnstiller met een langdurige werking (ongeveer 12 uur). Het kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Verdeel de tabletten goed over de dag.
 • Oxynorm is een sterke pijnstiller met een kortdurende werking
 • (4-6 uur). Oxynorm mag u innemen indien u nog pijn heeft ondanks het gebruik van oxycontin.
 • Movicolon is ter voorkoming van obstipatie (verstopping van de ontlasting) bij het gebruik van oxycontin en/of oxynorm. U mag 1 tot 2 zakjes gebruiken per dag. Bij diarree mag u (tijdelijk) minder movicolon gebruiken.

Hieronder wordt extra informatie gegeven over de pijnmedicatie die u heeft meegekregen uit het ziekenhuis en over het afbouwen van pijnmedicatie.

Pijnmedicatie

Bij ontslag uit het ziekenhuis kunt u een recept voor pijnstilling mee naar huis krijgen. Dit recept kunt u inwisselen bij uw eigen apotheek of bij apotheek Maasheggen in het Maasziekenhuis. Apotheek Maasheggen is dagelijks geopend van 8.30 tot 23.00 uur. De (bij)werkingen van de verschillende medicijnen vindt u in de bijsluiter. Als de voorgeschreven medicatie onvoldoende is voor u, kunt u contact opnemen met uw huisarts of de Spoedeisende Hulp.

Gebruik pijnmedicatie en bloedverdunnende medicijnen

NSAID’s (bijvoorbeeld diclofenac) versterken de werking van bloedverdunnende medicijnen zoals Acenocoumarol/Sintrom of Fenprocoumon/Marcoumar. Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, brengt u dan altijd de trombosedienst op de hoogte dat u een NSAID gaat gebruiken. Meestal past de trombosedienst de hoeveelheid in te nemen bloedverdunnende medicijnen iets aan.

Het afbouwen van de pijnmedicatie

Wij adviseren u te starten met het afbouwen van de pijnmedicatie als u acceptabele pijn heeft. Hiernaast vindt u een afbouwschema. U start met het afbouwen van het sterkste medicijn dat bovenin het schema staat. Als laatste bouwt u de paracetamol af. Heeft u nauwelijks of geen pijn, dan mag u altijd sneller afbouwen dan in het schema is aangegeven. De verpleegkundige, arts-assistent of arts van de Spoedeisende Hulp kan u hierover meer informatie geven.

Afbouwschema
Medicijn Dosering Stoppen
Oxynorm Dit medicijn wordt zo nodig gebruikt, maximaal 4-6x per dag. Oxynorm mag naar eigen inzicht zo snel mogelijk worden afgebouwd en gestopt.
Oxycontin
 • Bij starten 2x per dag 1 tablet om 7.00 en 20.00 uur
 • Na 2 dagen acceptabele pijn 1x per dag 1 tablet om 20.00 uur
Als u bij het gebruik van 1x per dag oxycontin 2 dagen acceptabele pijn heeft, mag u stoppen met oxycontin.
Movicolon Innemen bij gebruik van oxycontin en/of oxynorm. U mag stoppen wanneer u geen oxynorm of oxycontin meer gebruikt (tenzij u de movicolon al als medicatie gebruikt).
Diclofenac
 • Bij starten 3x per dag 1 tablet om 7.00, 15.00 en 22.00 uur
 • Na 2 dagen acceptabele pijn 2x per dag 1 tablet om 7.00 en 17.00 uur
 • Na opnieuw 2 dagen acceptabele pijn 1x per dag 1 tablet om 22.00 uur
Als u bij het gebruik van 1x per dag diclofenac 2 dagen acceptabele pijn heeft, mag u stoppen met diclofenac.
Pantoprazol 1x per dag 1 tablet om 7.00 uur Stoppen met gebruiken als de diclofenac is gestopt (tenzij u pantoprazol al als medicatie gebruikt).
Paracetamol
 • Bij starten 4x per dag 2 tabletten om 7.00, 12.00, 17.00 en 22.00 uur
 • Na 2 dagen acceptabele pijn 2x per dag 2 tabletten om 7.00 en 17.00 uur
 • Na opnieuw 2 dagen acceptabele pijn 1x per dag 2 tabletten om 7.00 uur.
Als u pijnvrij bent mag u stoppen met de paracetamol.

 

Andere pijnmedicatie

Wij raden u af andere pijnmedicatie zonder recept te gebruiken naast deze voorgeschreven medicatie. Hiermee bedoelen we medicatie die vrij te koop is bij de drogist of apotheek. Medicatie die u voor andere klachten gebruikt kunt u voortzetten, tenzij de arts anders voorschrijft.

Eventuele overige opmerkingen

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Ten slotte

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of de verpleegkundige van de Spoedeisende Hulp via 0485-84 53 31.

 


December 2020 – Versie 2
SEH009

 

 

Specialismen