Maasziekenhuis Pantein Hal
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Myelodysplastisch syndroom
Behandeling

Myelodysplastisch syndroom

Myelodysplastisch syndroom (MDS) is een verzamelnaam voor beenmergstoornissen waarbij de productie en ontwikkeling van de bloedcellen is verstoord. De bloedcellen zijn vaak misvormd (dysplastisch) en van slechte kwaliteit. Hierdoor kan er een tekort ontstaan aan zowel rode als witte bloedcellen en bloedplaatjes. Myelodysplastisch syndroom kan variëren van relatief mild tot heel ernstig. De ziekte ontstaat vaak zeer langzaam en wordt vaak toevallig ontdekt bij een bloedonderzoek.

Netwerk hematologische zorg

Maasziekenhuis Pantein is aangesloten bij het netwerk hematologische zorg. Met het Radboudumc en andere ziekenhuizen in de regio werkt het Maasziekenhuis samen om de beste mogelijke zorg te bieden aan patiënten met hematologische aandoeningen. Het voordeel van deze samenwerking is dat de ziekenhuizen werken volgens dezelfde procedures en werkwijzen. De artsen en verpleegkundigen hebben intensief contact met elkaar en de behandeling vindt zo dicht mogelijk bij huis plaats.

Meer informatie over het netwerk hematologische zorg

Betrokken specialismen

Interessante links