Gebouw Maasziekenhuis Pantein
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Laserbehandeling ter vermindering van de oogdruk (gonio)
Patiëntenfolder

Laserbehandeling ter vermindering van de oogdruk (gonio)

De oogarts heeft geconstateerd dat bij u de oogdruk te hoog is. Door verhoogde oogdruk treedt schade op aan de oogzenuw. Dit heet glaucoom en kan leiden tot slechtziendheid en zelfs blindheid. Door de oogdruk te verlagen wordt de kans op (verergering van) glaucoom kleiner. Dit kan door middel van een laserbehandeling. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

De laserbehandeling

Door een laserbehandeling kan de afvoer van het oogvocht toenemen, waardoor de oogdruk daalt. Een andere manier om de afvoer te stimuleren is met behulp van oogdruppels (glaucoommedicatie). Deze druppels moeten dagelijks (en soms meerdere keren per dag) gebruikt worden om effect te hebben.

De laserbehandeling wordt poliklinisch verricht. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de polikliniek Oogheelkunde. Ter voorbereiding op de behandeling heeft u thuis al uw beide ogen met pupilvernauwende druppels gedruppeld. Deze druppels heeft u samen met een instructieformulier meegekregen.

De laserbehandeling duurt 10 minuten per oog. Meestal wordt één oog per keer behandeld. U krijgt een druppelverdoving in uw oog, waardoor u geen last heeft van het speciale contactlensje dat de oogarts tegen uw oog zet. Dit lensje zorgt ervoor dat uw oog openblijft. Met uw andere oog kunt u normaal knipperen.

Met de laserstraal maakt de oogarts vervolgens zeer kleine littekentjes in het afvoersysteem. De oogdruk daalt hierdoor. U voelt slechts tikjes of speldenprikjes in het oog.

Het is van groot belang dat u tijdens de behandeling beide ogen goed openhoudt. U dient gedurende de behandeling stil te blijven zitten en te kijken in een richting die de oogarts u aanwijst. Om te voorkomen dat u uw hoofd beweegt, is het belangrijk dat u tijdens de behandeling niet meer praat.

Na de behandeling

Als gevolg van de behandeling kan de oogdruk enkele uren verhoogd zijn. Hiervoor krijgt u nog een oogdrukverlagende druppel in uw oog. Daarnaast krijgt u een recept voor oogdruppels mee, om het oog tot rust te brengen. Door de pupilvernauwende druppels is het mogelijk dat u tijdelijk wazig ziet of hoofdpijn heeft. Dit kan enkele uren aanhouden. Wij raden u aan om niet zelf auto te rijden en iemand mee te nemen die u naar huis kan brengen.

Resultaat

Deze behandeling is niet bij iedereen effectief. Het is mogelijk om de behandeling een keer te herhalen, omdat slechts de helft van het oog wordt gelaserd. De herhaling (behandeling van de andere helft) en behandeling van het andere oog is alleen zinvol als de eerste behandeling effect heeft gehad.

Aangezien het een korte, pijnloze behandeling is, is het vaak een goede aanvulling op of vervanging van de dagelijkse druppels.

Erfelijkheid

Hoge oogdruk en glaucoom zijn vaak erfelijk. Daarom is het verstandig dat uw broers, zussen en uw kinderen vanaf 35 jaar hun ogen door een oogarts laten controleren. Het laten meten van de oogdruk door een opticien is niet voldoende, omdat de oogdruk kan wisselen van hoogte.

Controle

Na de laserbehandeling krijgt u een datum en tijdstip mee voor de controle. Deze controle gebeurt door de oogarts of de optometrist die hier speciaal voor is opgeleid.

Verhinderd?

Bent u op de afgesproken datum verhinderd, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Oogheelkunde. Het telefoonnummer is 0485–84 53 70. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over de laserbehandeling, dan kunt u deze voorafgaand aan de behandeling of telefonisch (0485–84 53 70) stellen. De oogarts kan dan uitsluitend op vragen over dit onderwerp ingaan.

Met uw overige vragen of oogklachten kunt u op het spreekuur terecht. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met polikliniek Oogheelkunde op telefoonnummer 0485–84 53 70.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze folder bij uw afsprakenkaartje te bewaren en de informatie op de dag van de behandeling nogmaals door te lezen.

Specialismen