Maasziekenhuis Pantein Hal
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Verhoogde oogdruk - glaucoom
Patiëntenfolder

Verhoogde oogdruk - glaucoom

Glaucoom is een van de meest voorkomende oorzaken van gezichtsveldverlies. In het beginstadium veroorzaakt glaucoom geen klachten. Vroege herkenning is daarom belangrijk, omdat glaucoom tot onherstelbare schade van de oogzenuw en tot blindheid kan leiden. In deze folder leest u meer hierover.

Wat is glaucoom?

Bij glaucoom is er sprake van slijtage van de oogzenuw. De oogzenuw geeft het beeld dat we zien door aan de hersenen. Door de schade aan de oogzenuw wordt uw gezichtsveld langzaam kleiner. U merkt dat zelf meestal nauwelijks, totdat de slijtage het centrale zicht treft. De slijtage die optreedt is onomkeerbaar. Gelukkig verloopt dit proces traag. Doel van behandeling is dan ook om stabilisatie te krijgen en verslechtering te voorkomen.

Oorzaak

Er spelen vele factoren een rol in het ontstaan van glaucoom: hoge oogdruk, hogere leeftijd, hoge bijziendheid of verziendheid, glaucoom in de familie, het gebruik van bepaalde medicatie, bloedvoorziening van de oogzenuw. Op de meeste oorzaken hebben we geen invloed. Het enige dat we wel kunnen beïnvloeden is de oogdruk.

Oogdruk

De bolle vorm van het oog wordt mede in stand gehouden doordat binnen in het oog vocht wordt geproduceerd, dat kamerwater heet. Dit heeft niets te maken met het traanvocht. De hoogte van de oogdruk is afhankelijk van het evenwicht tussen de productie en de afvoer van kamerwater. Als de afvoer belemmerd wordt, stijgt de oogdruk.
Een verhoogde oogdruk voelt u niet en kan alleen vastgesteld worden door een meting van de oogdruk bij opticien of oogarts.

Onderzoek

Bij de oogarts wordt de oogdruk gemeten. Er worden nog meer onderzoeken gedaan (zoals een scan of gezichtsveldonderzoek) om te meten hoe groot de slijtage van de oogzenuw is.

Vormen van glaucoom

De meest voorkomende vorm van glaucoom is ‘open kamerhoek glaucoom’. Hierbij speelt de afvoer van het kamerwater een grote rol. De afvoer wordt belemmerd, waardoor de oogdruk stijgt.

Het ‘normale druk glaucoom’ komt relatief weinig voor en daar spelen andere factoren (zoals bloedvoorziening) dan de oogdruk een grotere rol in de slijtage van de oogzenuw.

Bij ‘nauw kamerhoek glaucoom’ wordt de afvoer van kamerwater bepaald door de bouw van het oog; dit treedt vaker op bij patiënten met een hoge verziendheid (plusbril), waarbij het oog wat korter is dan gemiddeld.

Bij ‘acuut glaucoom’ kan het kamerwater opeens niet meer worden afgevoerd (vaak ook door de bouw van het oog), waarbij de oogdruk in korte tijd heel erg hoog wordt. Patiënten worden hier heel ziek van en er treedt vaak flinke beschadiging van de oogzenuw op. Gelukkig komt dit weinig voor.

Behandeling

Glaucoom is niet te genezen. Het gedeelte van het gezichtsveld dat weg is, blijft weg. Maar er zijn wel behandelingen mogelijk om verder verlies te vertragen of te stoppen.

Meestal begint de behandeling van glaucoom met oogdrukverlagende druppels. Uw oogarts zoekt samen met u naar het beste medicijn, gelet op uw gezondheid, de bijwerkingen en het effect.

De regelmaat waarmee u de druppels gebruikt, is heel erg belangrijk. Voor het beste effect van de druppels moet u elke dag rond dezelfde tijd druppelen. Dat gaat meestal het beste als u het inbouwt in uw routine, bijvoorbeeld na het tandenpoetsen. Er zijn hulpmiddelen op de markt om het druppelen te vergemakkelijken.

Als druppels niet het gewenste effect hebben (de oogdruk blijft te hoog of er zijn teveel bijwerkingen) kan een laserbehandeling of operatie overwogen worden. Alle behandelingen hebben hetzelfde doel: het verlagen van de oogdruk en het stabiel houden van de oogdruk.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde via telefoonnummer 0485-84 53 70.

Meer informatie kunt u ook lezen op de website www.oogartsen.nl, onder de rubriek Oogziekten.

 

Specialismen