Maasziekenhuis Pantein Gebouw avond
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Koorts en keelpijn bij gebruik medicijnen Thiamazol (Strumazol), Carbimazol of PTU
Patiëntenfolder

Koorts en keelpijn bij gebruik medicijnen Thiamazol (Strumazol), Carbimazol of PTU

In overleg met uw internist gaat u één van de volgende medicijnen gebruiken: Thiamazol (Strumazol), Carbimazol of PTU (Propylthiouracil). Deze medicijnen worden als geneesmiddel gebruikt bij patiënten met een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie). Deze folder is bedoeld voor patiënten die één van deze middelen gebruiken. Deze folder geeft u advies wat u moet doen bij klachten van koorts en zeker als er ook sprake is van keelpijn, tijdens gebruik van deze medicijnen.

Te snelle schildklier

Als uw schildklier te snel werkt, heeft u teveel schildklierhormoon in uw bloed. Daardoor kunnen verschillende klachten ontstaan. Bijvoorbeeld: vermoeidheid, gejaagdheid, bonkende/versnelde hartslag, kortademigheid, nervositeit, spierpijn, diarree en vermagering. Met medicijnen (thyreostatica) kan de werking van de schildklier geremd worden. De schildklier geeft dan minder schildklierhormoon af. Medicijnen met deze werking zijn: Thiamazol (Strumazol), Carbimazol en Propylthiouracil (PTU).

Ernstige bijwerkingen

Net als veel andere geneesmiddelen kunnen ook deze medicijnen soms bijwerkingen geven. De meest ernstige bijwerking is een verstoring van de aanmaak van witte bloedcellen in het beenmerg. De witte bloedcellen zijn nodig voor de afweer tegen infecties. De belangrijkste verschijnselen zijn keelpijn en koorts (boven de 38,5°C).

Deze bijwerking is zeldzaam (1 op de 1000 patiënten) en kan van de ene op de andere dag ontstaan. Regelmatig bloedonderzoek voor controle van de witte bloedcellen is daarom niet zinvol en moet alleen plaatsvinden als u koorts heeft en zeker als er ook sprake is van keelpijn.

Heeft u koorts (hoger dan 38,5°C) en keelpijn?

Stop dan onmiddellijk het gebruik van uw medicijn en neem direct contact op met uw behandelend internist of huisarts. Uw arts kan ervoor zorgen dat dezelfde dag uw bloed wordt onderzocht. Bij het stoppen van het geneesmiddel treedt vrijwel altijd volledig herstel op van de witte bloedlichaampjes. Als uit het bloedonderzoek blijkt dat de witte bloedcellen normaal zijn, kunt u het geneesmiddel weer gebruiken.

Bereikbaarheid en telefoonnummers

Tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag):
Uw internist is bereikbaar via de polikliniek Interne geneeskunde.
Telefoonnummer: 0485-84 53 60.

Buiten kantooruren, ’s avonds en in het weekend:
Huisartsenpost Boxmeer/Nijmegen.
Telefoonnummer 0900 – 8880.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over de medicatie, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek Interne geneeskunde via telefoonnummer 0485-84 53 60.