Maasziekenhuis Bij Nacht
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Kijken in de urineleider/nier (ureterorenoscopie)
Patiëntenfolder

Kijken in de urineleider/nier (ureterorenoscopie)

In overleg met uw uroloog heeft u besloten om een onderzoek of behandeling in uw urineleider of nier te doen. In deze folder leest u hoe deze ingreep verloopt, hoe u zich hierop voorbereidt en het herstel na de ingreep.

Wat is een ureterorenoscopie?

Bij een ureterorenoscopie kijken we met een kleine flexibele camera (uretero-renoscoop), via uw blaas in uw urineleider (ureter) en de nier. Als er een niersteen of een kleine poliep gevonden wordt, dan kunnen we deze verwijderen. Als de oorzaak van uw klachten niet duidelijk is, kunnen we met een kijkprocedure in uw nier kijken. We kunnen ook wat weefsel (biopten) afnemen voor verder onderzoek.

Voorbereiding op de opname

Welke verdoving?

Een goede verdoving bij een operatie is belangrijk. Een ureterorenoscopie vindt bijna altijd plaats onder algehele narcose. Tijdens het pre-operatief spreekuur ter voorbereiding op de operatie bespreekt de anesthesioloog de verdoving met u. Over de wijze van verdoving kunt u meer lezen in de folder ‘Anesthesiologie’ van het Maasziekenhuis.

Voorbereiding op de operatie

De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip vóór de operatie u niet meer mag eten en drinken. Dit wordt nuchter blijven genoemd. U mag dan alleen een slokje water drinken. Wij raden u ook aan gedurende 24 uur vóór uw opname geen alcohol te gebruiken en niet te roken, ook niet gedurende de dag van de operatie.

Wij verzoeken u, voordat u naar het ziekenhuis komt, te douchen of te baden, uw nagels kort te knippen, eventuele nagellak te verwijderen en geen crème of make-up te gebruiken. Tijdens de ingreep mag u geen lenzen, piercings of sieraden dragen. U kunt wel een bril meenemen, die u tijdens de opname kunt dragen.

Heeft u de dag voor de ingreep griep of koorts? Neemt u dan contact op met het Opnamebureau op telefoonnummer 0485-84 57 10. U hoort dan of het nodig is om een nieuwe afspraak te maken.

Volgt u verder de instructies en voorbereidingen op, zoals afgesproken met uw behandeld arts, de anesthesioloog en de informatieverpleegkundige (zie ook de folder ‘Anesthesiologie’). In de folder ‘Wegwijzer bij opname’ kunt u meer lezen over de opname en de voorbereiding hierop.

Medicatie

De anesthesioloog vertelt u tijdens het pre-operatief spreekuur welke medicijnen u mag gebruiken en met welke u tijdelijk dient te stoppen.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

Neem uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee naar het onderzoek.

Opname en verblijf in het ziekenhuis

Dag van opname

In het ziekenhuis meldt u zich op de afgesproken dag en tijdstip bij de balie van de verpleegafdeling. Een verpleegkundige wijst u uw kamer en bed. Zij voert met u het opnamegesprek en bereidt u verder voor op de operatie. Ook beantwoordt zij mogelijke vragen van u.

Tussen de aankomst op de afdeling en de operatie moet u enige tijd wachten. Wij proberen deze tijd zo kort mogelijk te houden. U zou wat kunnen lezen of televisie kijken. Wij vragen u om de afdeling niet meer te verlaten.

De operatie

De operatie is gericht op behandeling of alleen op onderzoek. Dit is afhankelijk van eerdere bevindingen.

Bij een behandeling gaat het bijvoorbeeld om het verwijderen van een steen uit uw urineleider en/of nier. De behandeling van de steen kan op verschillende manieren. Dit kan met pneumatische shockgolven/echogolven, maar meestal met een flexibele laserdraad. De steentjes verwijderen we met kleine mandjes (baskets). Vaak moet u ze ook na de ingreep uitplassen, als ze zijn vergruisd.
Bij een vernauwing op de overgang van nier naar urineleider kunnen we een inwendige katheter (JJ-katheter) plaatsen. Bij andere afwijkingen in urineleiders en nieren nemen we bijvoorbeeld weefsel (biopt) af voor verder onderzoek.

Tijdens de operatie ligt u op uw rug met opgetrokken benen in de beensteunen, zodat uw arts via de plasbuis de blaas kan inspecteren. De uretero-renoscoop leiden we via de plasbuis en blaas door de afvoeropening van de urineleider in de blaaswand tot in de urineleider. De uretero-renoscoop spoelen we voortdurend door met spoelvloeistof. Dit zorgt voor beter zicht tijdens de operatie.

Aan het eind van de operatie brengen we een dun slangetje, de katheter, in uw blaas. Vaak laten we er tijdelijk, tijdens een nacht, een extra slangetje tot in de nier achter (ureterkatheter). Zo heeft u minder last van zwellingen en afvloed belemmering van de geopereerde nier/ urineleider.

Duur van het onderzoek

De operatie duurt ongeveer 1 uur.

Na het onderzoek

Risico’s en mogelijke complicaties

Soms ontstaat na de operatie een urineweginfectie. Om dit te voorkomen, krijgt u tijdens en soms voor of na de ingreep antibiotica. Uw behandelend arts bepaalt wanneer de blaaskatheter verwijderd mag worden. Dit kan gebeuren na enkele uren of de volgende dag. De urine kan geruime tijd na de ingreep wat bloederig zijn. Eventuele koliekpijnen (pijn als gevolg van verkramping) kunnen na de ingreep optreden. Deze zijn meestal na enkele dagen verdwenen.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

In de volgende gevallen neemt u contact op met de polikliniek Urologie:

  • Als u thuis koorts, hoger dan 38,5°C.
  • Als u pijn in uw zij krijgt.

Als zich thuis bovenstaande problemen voordoen, neemt u dan contact op met de polikliniek Urologie, via telefoonnummer 0845-84 53 45. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 0485-84 53 31.

Adviezen voor thuis

  • Het is belangrijk om in de dagen na de operatie goed te drinken. Drink minimaal 2 liter op een dag.
  • Gebruik geen alcoholische dranken.

Controleafspraak

Na de operatie komt u nog een keer terug op de polikliniek Urologie voor controle. Als er tijdens de operatie weefsel is afgenomen voor verder onderzoek, bespreekt de uroloog de uitslag van het onderzochte weefsel. Als het mogelijk is kan de controleafspraak ook telefonisch plaatsvinden.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek, neemt u dan gerust contact op met poli Urologie, op telefoonnummer 0845-84 53 45.