Maasziekenhuis Pantein Hal met trap
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Kies of wortelrest verwijderen
Patiëntenfolder

Kies of wortelrest verwijderen

Soms is het nodig om een (verstands)kies of wortelrest te laten verwijderen. In deze folder leest u wat de werkwijze is bij het verwijderen van een (verstands)kies of wortelrest en welke nazorg nodig is. Heeft u na het lezen nog vragen, stel deze dan gerust aan uw behandelend arts of de verpleegkundige.

Voor de operatie

Voorbereiding

 • Neem uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee.
 • Wij vragen u om voorafgaand aan het ziekenhuisbezoek bij uw eigen apotheek een geneesmiddelenpaspoort op te halen. Het geneesmiddelpaspoort is een lijst met de geneesmiddelen die u op dit moment gebruikt.
 • U hoeft niet nuchter te zijn voor de operatie. U kunt gewoon eten en drinken.
 • U mag uw medicijnen zoals gebruikelijk innemen.
 • Neem 1 uur voor de ingreep twee paracetamol in.
 • U mag na de behandeling niet zelf autorijden. Zorg ervoor dat u naar huis wordt gebracht door een begeleider.

De operatie

Bij de operatie zijn een kaakchirurg en assistent aanwezig. Uw hoofd wordt steriel afgedekt met een doek, de mond en neus worden vrij gelaten. U krijgt een plaatselijke verdoving. Vervolgens verwijdert de kaakchirurg de (verstands)kies of wortelrest. Indien nodig wordt er rondom wat bot weg geboord. Na de ingreep mag u weer naar huis. U mag na de behandeling niet zelf autorijden. Zorg ervoor dat u naar huis wordt gebracht door een begeleider.

Hechtingen

Meestal hecht men het tandvlees. Dit gebeurt met een materiaal dat vanzelf oplost. Het oplossen van de hechting duurt ongeveer 1 tot 2 weken.

Duur van de operatie

De operatie duurt ongeveer een half uur.

Na de operatie

Pijnklachten

De verdoving is na ongeveer vier uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen. Deze is goed te bestrijden met pijnstillers. Hiervoor kunt u Paracetamol 500mg 4 x per dag innemen om de 6 uur, tot maximaal 2 tabletten per keer. Indien u een recept voor Brufen Bruis meekrijgt neemt u deze 3x per dag in om de 8 uur. Het is verstandig om de eerste pijnstiller zo snel mogelijk in te nemen, voordat de verdoving is uitgewerkt.

Zwelling

Door de behandeling kan de wang opzetten. De zwelling is na twee dagen het hevigst en slinkt daarna langzaam. Soms ontstaat ook een bloeduitstorting. De wang verkleurt dan en blijft langer dik. Dit trekt vanzelf weer weg.

Nabloeding

Tot 24 uur na de ingreep kan de wond enigszins nabloeden. Dat houdt meestal vanzelf op. Wanneer het bloeden erger wordt mag u absoluut niet spoelen.
Wel kunt u het volgende doen:

 • Neem een gaasje of een schone zakdoek en maak daarmee de mond schoon en droog.
 • Pak een tweede gaasje en vouw dat dubbel of leg een knoop in een schone zakdoek.
 • Leg het opgevouwen gaasje of de knoop op de wond.
 • Houd de tanden een half uur stevig op elkaar.
 • Het is belangrijk dat er druk op de wond wordt uitgeoefend.

Adviezen voor thuis

Het is beter de dag van de ingreep de mond zo weinig mogelijk te spoelen. U kunt wel tanden en kiezen poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond. Vanaf de dag ná de ingreep moet u ook de wond voorzichtig schoonborstelen van tandvlees naar tand.

U kunt de eerste dagen na de behandeling beter niet roken of alcohol drinken. Beiden zijn slecht voor de genezing van de wond.

Door het verwijderen van de kies of wortelrest ontstaat een gaatje. Het kaakbot vult dit gaatje weer op. Dit duurt enkele maanden.

Risico’s en mogelijke complicaties

Een enkele keer verloopt de genezing van de wond niet helemaal zoals het behoort. Het is verstandig contact met ons op te nemen als:

 • u koorts krijgt boven 39,0 graden (een geringe verhoging is normaal).
 • na vier of vijf dagen de pijn of zwelling niet afneemt maar juist erger wordt.
 • de wond blijft bloeden, nadat u de wond een half uur heeft dichtgehouden met een gaasje.
 • u vragen heeft of zich ongerust maakt.

Wanneer zich thuis deze problemen voordoen, neemt u dan contact op met de polikliniek Chirurgie via telefoonnummer 0485-84 53 35.

Voor spoed buiten kantooruren kunt u contact opnemen met onderstaande ziekenhuizen:
Van maandag t/m donderdag: Elkerliek ziekenhuis in Helmond, telefoonnummer 0492 - 595571 (de SEH en vragen naar dienstdoende kaakchirurg).
Vrijdag t/m zondag: Radboud UMC in Nijmegen, telefoonnummer 024 - 3614187 (de SEH en vragen naar dienstdoende kaakchirurg).

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijd verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Chirurgie op telefoonnummer 0485-84 53 35.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek, neemt u dan gerust contact op met polikliniek Chirurgie, op telefoonnummer 0485-84 53 35.