Gebouw Maasziekenhuis Pantein
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Isolatieverpleging op de kinderafdeling
Patiëntenfolder

Isolatieverpleging op de kinderafdeling

Uw kind is opgenomen op de kinderafdeling van Maasziekenhuis Pantein met een (verdenking op een) infectie die overgedragen kan worden door (in)direct contact of door de lucht. Om te voorkomen dat andere kinderen, ziekenhuismedewerkers of bezoekers besmet raken, wordt uw kind geïsoleerd verpleegd. In deze folder leest u welke maatregelen gelden bij isolatieverpleging op de kinderafdeling.

Uw kind ligt op een éénpersoonskamer. De kamer heeft ofwel een zogenaamde sluis voor de deur of een directe toegang tot de gang. Dit is afhankelijk van de reden van de isolatieverpleging. Bovendien geldt een aantal maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. De verpleegkundige zal u hierover goed informeren.

Er zijn verschillende vormen van isolatie. Er zijn algemene maatregelen die bij alle isolatievormen van toepassing zijn. Daarnaast is er bij bepaalde vormen sprake van specifieke maatregelen. Op de deur van de kamer hangt een kaart waarop staat welke vorm van isolatie van toepassing is. Hierop staat ook met symbolen aangeven welke isolatiemaatregelen moeten worden genomen.

Algemene maatregelen

Isolatieverpleging brengt beperkingen mee. Voor u als ouder/verzorger, maar vooral voor uw kind. Uw kind mag namelijk de kamer niet verlaten en kan dus ook niet naar de speelkamer.

Handhygiëne

Als uw kind in een sluiskamer verblijft, gebruikt u altijd de sluisingang. Voordat u de kamer van uw kind verlaat, desinfecteert u uw handen met handalcohol. Deze maatregel geldt voor iedereen die op de kamer is geweest, dus ook voor bezoek en voor kinderen. Handalcohol is te vinden op de kamer. Hoe u uw handen goed desinfecteert, ziet u op de afbeelding hieronder.

Handhygiëne afbeelding handen wassen

Speelgoed

U mag eigen speelgoed van thuis meenemen. Dit speelgoed moet dan wel goed reinigbaar zijn. Zodra uw kind weer thuis is, moet het speelgoed namelijk goed schoongemaakt worden.

Uw kind mag ook gebruik maken van speelgoed van het ziekenhuis. De medisch pedagogisch zorgverlener zal samen met u kijken welk speelgoed geschikt is. Het speelgoed dat uw kind gebruikt, mag niet door andere kinderen gebruikt worden (dus ook niet door bezoek) en moet op de kamer blijven.

Kleding

Uw kind mag zijn/haar eigen kleding dragen. De kleding moet wel op 60°C gewassen worden. U kunt de was het beste in een gesloten zak mee naar huis nemen.

Op de kamer blijven

Als u op bezoek bent bij uw kind, vragen wij u om niet van de kamer af te gaan als dit niet echt nodig is. Als u vragen heeft, kunt op de bel drukken. Er komt dan zo snel mogelijk een verpleegkundige naar u toe.

Bezoek van broertjes, zusjes en andere kinderen

Over het algemeen mogen broertjes en zusjes gewoon op bezoek komen. Kinderen kunnen zich echter niet altijd aan de isolatiemaatregelen houden. Overleg daarom eerst met een verpleegkundige of het verstandig is om kinderen op bezoek te laten komen.

Omdat kinderen (vooral kleine kinderen) zich vaak niet aan de isolatiemaatregelen kunnen houden, willen wij u vragen om hen niet op de gang of in de speelkamer te laten spelen.

Bezoek aan andere patiënten

Als u, naast uw kind, ook nog andere patiënten in het ziekenhuis wilt bezoeken, gaat u eerst bij deze patiënten op bezoek voordat u naar uw kind gaat. Vanwege het risico op besmetting, wordt u verzocht om, na het bezoek aan uw kind, het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten.

Rooming-in

Als u wilt, kunt u bij uw kind blijven slapen. Het is dan wel belangrijk dat u zich aan de geldende isolatiemaatregelen houdt.

Afronding van isolatieverpleging

Zodra uw kind niet meer geïsoleerd verpleegd hoeft te worden, worden alle maatregelen opgeheven. Uw kind kan mogelijk verhuizen naar een andere kamer en mag gebruikmaken van de speelkamer.

Specifieke maatregelen

Bij de verschillende isolatievormen worden diverse aanvullende maatregelen genomen. Op de volgende pagina’s leest u welke maatregelen bij welke vormen van isolatie van belang zijn.

Contactisolatie

Deze vorm van isolatie is van toepassing bij ziekteverwekkers die zich via direct of indirect contact (bijvoorbeeld via de handen of deurklink) verspreiden, bijvoorbeeld bacteriën of virussen die diarree veroorzaken.

Maatregelen voor ziekenhuispersoneel

Het ziekenhuispersoneel draagt handschoenen als zij (direct of indirect) in contact komen met uw kind. Soms is het noodzakelijk om daarnaast ook een plastic schort aan te trekken.

Maatregelen voor u en bezoek

Bij deze vorm van isolatie hoeft u zich alleen aan de algemene hygiënemaatregelen te houden, zoals handdesinfectie. Er zijn dus geen extra maatregelen nodig.

Druppel-contact-isolatie

Deze vorm van isolatie is van toepassing bij ziekteverwekkers die zich via ‘druppels’ verspreiden, bijvoorbeeld bij hoesten, niezen of braken. Deze druppels verspreiden zich niet verder dan anderhalve meter bij uw kind vandaan. Daarnaast kunnen deze ziekteverwekkers zich ook verspreiden via (in)direct contact. Voorbeelden zijn het RS-virus, kinkhoest, corona-virus en influenza.

Maatregelen voor ziekenhuispersoneel

Het ziekenhuispersoneel draagt handschoenen, een plastic schort en een mondneusmasker.

Maatregelen voor u en bezoek

Alle bezoekers worden geadviseerd een mondneusmasker te dragen. Deze maskers zijn niet geschikt voor kinderen onder de zes jaar. Overleg daarom van tevoren met een verpleegkundige als er kinderen op bezoek willen komen.

U hoeft het masker alleen te dragen als u binnen 1,5 meter van uw kind bent. Nadat u uw masker heeft weg gegooid en uw handen hebt gedesinfecteerd, mag u de kamer verlaten.

In een aantal gevallen kunt u als ouders/verzorgers meegenomen worden in de isolatie. Dit houdt in dat u bij uw kind geen mondneusmasker op hoeft, maar dit wel draagt als u van de kamer af gaat. U loopt dan wel het risico om ook besmet te raken. U kunt dit bespreken met de verpleegkundige die voor uw kind zorgt.

Aërogene isolatie

Deze vorm van isolatie is van toepassing bij ziekteverwekkers die zich alleen verspreiden via microdruppels, die zich over grote afstand via de lucht kunnen verplaatsen. Deze druppels kunnen zich verspreiden door hoesten en niezen maar ook bij het ademen. Een voorbeeld hiervan is tuberculose (TBC).

In dit geval wordt uw kind verpleegd in een isolatiekamer met sluis. Iedereen moet via de sluis de kamer betreden. De rechtstreekse deur naar de gang moet altijd dicht blijven!

Maatregelen voor ziekenhuispersoneel

Het ziekenhuispersoneel zal een mondneusmasker dragen.

Maatregelen voor u en bezoek

Het bezoek moet een mondneusmasker dragen. Deze maskers zijn niet geschikt voor kinderen onder de zes jaar. Overleg daarom van tevoren met een verpleegkundige als er kinderen op bezoek willen komen.

Nadat u uw handen hebt gedesinfecteerd, mag u de kamer zonder masker verlaten.

Strikte isolatie voor MRSA

Bij een verdenking of bewezen dragerschap met MRSA gelden strikte isolatiemaatregelen omdat MRSA zich zowel via (in)direct contact als via de lucht kan verspreiden (door middel van stof en huidschilfers). Meer informatie over MRSA leest u in de folder ‘MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis’.

Uw kind wordt verpleegd in een isolatiekamer met sluis. Iedereen moet via de sluis de kamer betreden. De rechtstreekse deur naar de gang moet altijd dicht blijven!

Maatregelen voor ziekenhuispersoneel

Het ziekenhuispersoneel draagt handschoenen, een schort, een mondneusmasker en hoofdbedekking.

Maatregelen voor u en bezoek

Er gelden voor bezoek geen specifieke maatregelen, omdat dit in de thuisomgeving ook niet gebeurt. Goede handdesinfectie voor vertrek is voldoende. Vanwege het risico op besmetting, wordt u verzocht om, na het bezoek aan uw kind, het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten.

Strikte isolatie (overig)

Strikte isolatie vindt bijvoorbeeld plaats bij waterpokken of mazelen.

Maatregelen voor ziekenhuispersoneel

Het ziekenhuispersoneel draagt handschoenen, een schort en een mondneusmasker.

Maatregelen voor u en bezoek

De verpleegkundige zal u informeren over de specifieke maatregelen die bij deze vorm van isolatie gelden.

Tot slot

Met deze folder hebben we geprobeerd om u zo volledig mogelijk te informeren over het geïsoleerd verplegen van uw kind op de kinderafdeling in Maasziekenhuis Pantein. Deze folder is een aanvulling op de mondelinge informatie die u ontvangt van een verpleegkundige van de kinderafdeling. Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen aan een van de verpleegkundigen.

Specialismen