Maasziekenhuis Pantein Hal boven
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis
Video's

MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis

Tijdens uw opname of consult in Maasziekenhuis Pantein worden extra maatregelen getroffen, omdat u mogelijk de moeilijk te bestrijden bacterie MRSA bij u draagt. In deze folder vindt u meer informatie over deze bacterie en de maatregelen die het Maasziekenhuis treft.

Om de video te kunnen bekijken dient u de cookies te accepteren. 

 

Wat is MRSA?

Stafylococcus aureus is een bacterie die voorkomt bij veel mensen. De bacterie bevindt zich bij voorkeur op warme vochtige plaatsen zoals in de keel en de neus, tussen de bilnaad, in wonden en op de huid. Meestal merkt u hier niets van en gezonde mensen worden van deze bacterie niet ziek. Bij mensen met een verminderde weerstand kan deze bacterie echter wel infecties veroorzaken maar deze zijn goed te behandelen.

MRSA (Meticilline Resistente Stafylococcus aureus) is een variant van bovengenoemde bacterie en is moeilijk te bestrijden met de gebruikelijke medicijnen. MRSA kan zich ook verspreiden naar andere patiënten. Patiënten met verlaagde weerstand of wonden hebben een verhoogd risico om MRSA op te lopen. Een infectie met MRSA vertraagt en bemoeilijkt het genezingsproces. Daarom vormt MRSA een gevaar voor u én uw medepatiënten. Als u de bacterie bij u draagt (hierna te noemen: MRSA-drager), kan deze bacterie zich ook verspreiden naar andere plaatsen op uw lichaam. MRSA vormt voor gezonde mensen geen gevaar.

Hoe wordt MRSA verspreid?

Er zijn verschillende manieren waarop u de MRSA-bacterie kunt oplopen.

 • In deze regio bevinden zich veel varkens-, vleeskalveren- en vleeskuikenbedrijven. Deze dieren dragen de MRSA-bacterie vaak bij zich. U kunt MRSA oplopen als u in contact komt met besmette varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.
 • U kunt de bacterie ook oplopen in een buitenlands ziekenhuis omdat MRSA daar veelvuldig voorkomt.
 • Verder kunt u de bacterie hebben verkregen door contact met een MRSA-drager.
 • Ook is het mogelijk dat u MRSA heeft opgelopen in een Nederlands ziekenhuis waar een MRSA-uitbraak is geweest.

De overdracht van MRSA vindt hoofdzakelijk plaats via de handen. Een goede handhygiëne van alle patiënten, ziekenhuismedewerkers en bezoekers is dan ook absoluut noodzakelijk om verspreiding tegen te gaan. Daarnaast kunnen ook huidschilfers MRSA verspreiden.

Ben ik drager van de MRSA-bacterie?

Om na te gaan of u risicofactoren heeft voor MRSA worden u, telkens als u in het ziekenhuis komt, vragen gesteld met betrekking tot MRSA en andere resistente bacteriën.

Om na te gaan of u de MRSA-bacterie bij u draagt, kunnen tijdens uw consult of vóór uw opname MRSA-kweken worden afgenomen. Dit gebeurt op lichaamsplaatsen waar MRSA-bacteriën bij voorkeur verblijven. Met wattenstokjes worden uitstrijkjes gemaakt van het slijmvlies van keel, neus, bilnaad en eventueel aanwezige wondjes of eczeem.

Van iedere afnameplaats worden twee uitstrijken gemaakt. De wattenstokjes worden opgestuurd naar het laboratorium en onderzocht op de aanwezigheid van de MRSA. Het duurt ongeveer 3 tot 7 dagen voordat de uitslag bekend is. De specialist of verpleegkundige zal u over de uitslag informeren.

Negatieve kweekuitslag (geen MRSA aangetoond)

Wanneer de uitslagen van alle kweken negatief zijn en u voorheen nooit drager bent geweest, zijn er bij vervolgafspraken geen extra maatregelen van toepassing.
Echter, als u werkzaam of woonachtig bent op een bedrijf met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens en weer een nieuwe opname krijgt in het ziekenhuis, kan het zijn dat er weer opnieuw kweken afgenomen worden.

Positieve kweekuitslag (MRSA aangetoond)

Wanneer de uitslag van één of meerdere kweken positief is, dan betekent dit dat u (nog steeds) drager bent van de MRSA-bacterie. Zowel bij bezoeken aan de polikliniek als bij een opname worden extra maatregelen genomen.

Welke maatregelen worden er getroffen op de polikliniek?

Als al bekend is dat u MRSA-drager bent, dragen de specialist en verpleegkundige tijdens het consult handschoenen en eventueel een overschort én is uw afspraak bij voorkeur aan het einde van het spreekuur gepland.

Welke maatregelen worden er getroffen op de verpleegafdeling?

Wanneer u MRSA-drager bent óf u bent nog niet hierop getest maar u heeft een hoog risico om MRSA-drager te zijn, dan wordt u tijdens de opname geïsoleerd verpleegd. Dit is noodzakelijk om verspreiding te voorkomen van de (mogelijk aanwezige) MRSA-bacterie naar personeel en medepatiënten. Zolang de uitslag van het onderzoek niet bekend is, ligt u op deze isolatiekamer.

Bent u werkzaam of woonachtig op een varkens-, vleeskalveren of vleeskuikenbedrijf en bent u korter dan 3 maanden geleden nog negatief bevonden op de polikliniek, dan wordt u niet in isolatie verpleegd. Wel zullen er MRSA-kweken afgenomen worden om te controleren of u nog steeds negatief bent, want u bent na uw laatste kweekuitslag waarschijnlijk nog in contact geweest met de varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.

Wat betekent geïsoleerd verplegen?

Als u geïsoleerd verpleegd wordt, verblijft u in een eenpersoons-kamer. Deze kamer heeft bij de ingang een sluis om ervoor te zorgen dat de bacteriën niet naar de gang gaan. U mag de kamer niet verlaten tenzij onderzoek of behandeling op een andere plaats binnen het ziekenhuis noodzakelijk is. Op de kamerdeur hangt een kaart om de aandacht te vestigen op de te nemen maatregelen. Deze maatregelen gelden voor alle ziekenhuismedewerkers. Zij moeten zich tijdens onderzoek, behandeling of verzorging voorzien van een muts, mondneusmasker, beschermende jas en wegwerphandschoenen. Voordat het ziekenhuis-personeel de sluis verlaat, trekken zij de beschermende kleding uit en desinfecteren zij de handen met handalcohol.

Wanneer worden de isolatiemaatregelen stopgezet?

Op de polikliniek stoppen de isolatiemaatregelen als u, als MRSA-drager, drie keer een negatieve MRSA-uitslag heeft en na een half jaar en een jaar nog steeds een negatieve uitslag heeft. U wordt dan niet langer als MRSA-drager beschouwd. Bij een MRSA-verdachte worden geen maatregelen genomen.

Op een verpleegafdeling blijft u, als MRSA-verdachte, in isolatie tot u één negatieve MRSA-kweekset heeft. Voor een MRSA-drager geldt dat u in isolatie blijft tot ontslag of tot u de MRSA-bacterie bent kwijtgeraakt. Hiervoor moet u drie maal een negatieve MRSA-uitslag hebben. Na drie negatieve uitslagen worden de isolatiemaatregelen versoepeld. Als ook na een half jaar en een jaar de kweken negatief blijken te zijn, wordt u MRSA-negatief verklaard. De MRSA-bacteriën kunnen namelijk voor een korte tijd even verdwijnen om vervolgens toch weer terug te keren. Houdt u er wel rekening mee dat de isolatie van lange duur kan zijn.

Wanneer wordt u behandeld voor MRSA?

Als u MRSA-drager bent, kan uw arts een behandeling voorschrijven. De behandeling kan bedoeld zijn om te zorgen dat u de MRSA-bacterie helemaal kwijtraakt. Bijvoorbeeld als u de bacterie in een buitenlands ziekenhuis heeft opgelopen of als u gestopt bent met uw varkens-, vleeskalveren- of vleeskuikenbedrijf.

Ook is het mogelijk dat de behandeling erop gericht is om te zorgen dat er tijdens uw operatie nauwelijks of geen MRSA-bacteriën aanwezig zijn. Dit maakt de kans op een complicatie door MRSA zo klein mogelijk. Deze behandeling wordt eradicatie genoemd. Het kan worden toegepast wanneer u werkzaam of woonachtig bent op een varkens-, vleeskalveren- of vleeskuikenbedrijf. Aangezien u voortdurend in aanraking komt met de MRSA-bron is het niet zinvol u te blijven behandelen om zo de MRSA volledig kwijt te raken.

Wat houdt een MRSA-behandeling in?

Een MRSA-behandeling bestaat onder andere uit het aanbrengen van speciale neuszalf en het wassen van het lichaam en de haren met een desinfecterende zeep, gedurende een aantal dagen. Het kan noodzakelijk zijn dat de basisbehandeling wordt uitgebreid met medicijnen. Na de behandeling wordt gecontroleerd of de MRSA-bacteriën verdwenen zijn. Deze controles vinden niet plaats als u een preoperatieve eradicatie behandeling heeft gehad.

Mag ik bezoek ontvangen?

Tijdens de isolatie mag u, in overleg met de verpleegkundige, gedurende de hele dag bezoek ontvangen en zijn er geen vaste bezoektijden. MRSA is niet gevaarlijk voor gezonde personen, ook niet voor zwangere vrouwen.

Voorschriften voor bezoekers

 • Bezoek dient zich voor het betreden van de isolatiekamer éénmalig te melden bij een verpleegkundige voor instructie (gebruik van de sluis, het niet betreden van overige ruimtes tijdens bezoek aan het Maasziekenhuis zoals bijvoorbeeld zithoek, speelkamer enz.)
 • Geen kledingvoorschrift. Bij uitzondering kunnen op advies van de deskundige Infectiepreventie of de arts-microbioloog beschermende maatregelen afgesproken worden (bijvoorbeeld bezoek dat werkzaam is in de zorg).
 • Het bezoek dient de handen te desinfecteren na het verlaten van de kamer.
 • Het bezoek dient na de visite het ziekenhuis direct te verlaten en mag geen andere patiënten meer bezoeken.

Hoe omgaan met persoonlijke eigendommen?

Wasgoed, boeken, tijdschriften etc. worden in een plastic zak mee naar huis gegeven en vormen thuis geen gevaar. Boeken en tijdschriften hoeven niet speciaal gereinigd te worden. Was de kleding thuis direct uit op de hoogst mogelijke temperatuur. Droog de kleding het liefst in de wasdroger en strijk uw wasgoed. De hoge temperatuur doodt de MRSA-bacterie.

MRSA positief na ontslag

Als u, als MRSA-drager, naar huis mag of naar een andere instelling wordt overgeplaatst, stelt de afdelingsleiding uit het ziekenhuis de huisarts, de thuiszorg etc. op de hoogte.

Mocht u onverhoopt op langere termijn toch een polibezoek of een opname krijgen in een ziekenhuis, meldt u dan aan de zorgverleners dat u MRSA-drager bent. Zo kunnen zij tijdens uw behandeling de juiste maatregelen treffen.

Tot slot

De werkwijze in het Maasziekenhuis zoals beschreven in deze folder, volgt de landelijke MRSA-richtlijn. Een isolatieperiode kan zeer ingrijpend en onaangenaam zijn. Heeft u vragen of problemen? Aarzel niet te informeren bij uw behandelend arts, verpleegkundige of bij de deskundige infectiepreventie. Zij zullen graag uw vragen beantwoorden.

 


Februari 2021 – Versie 4
HYG003