Maasziekenhuis Pantein Ontvangst balie
 1. Home
 2. Behandeling & onderzoek
 3. Holteronderzoek
Patiëntenfolder

Holteronderzoek

In overleg met uw behandelend arts is er een afspraak gemaakt voor een holteronderzoek. Tijdens het onderzoek wordt de elektrische activiteit van uw hart geregistreerd met behulp van een opnamerecorder. Uit de registratie kan de arts zien hoe uw hart reageert op dagelijkse activiteiten zoals slapen, fietsen, traplopen of emoties zoals blij of boos zijn. In deze folder leest u hoe het onderzoek verloopt.

Voor het onderzoek

Voorbereiding

 • Er is geen speciale voorbereiding voor dit onderzoek nodig. U mag dus gewoon eten en
  drinken op de dag van het onderzoek en uw medicijnen innemen zoals u gewend bent.
 • U kunt het beste gemakkelijk zittende kleding dragen op de dag dat u naar het ziekenhuis
  komt. De opnamerecorder (holter) wordt hoog op het borstbeen geplaatst. Draag dus
  geen knellende of te strakke bovenkleding.
 • Gebruik op de dag van het onderzoek geen bodylotion of andere crèmes. Dat zorgt voor
  een vette huid waardoor de plakelektrode kan loslaten en storing kan geven.
 • Neem uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) mee naar het onderzoek.

Het onderzoek

Bevestigen van de opnamerecorder

Door uw hartritme te registreren kunnen eventueel optredende ritmestoornissen worden vastgelegd. Op de functieafdeling sluit een laborant de recorder aan. De laborant plakt één grote elektrode met de recorder op uw borst. Hiermee kunnen de signalen van uw hart opgevangen worden. Het aanbrengen van de recorder duurt ongeveer 10 minuten.

Het dagboek

Nadat de recorder bij u is bevestigd, gaat u naar huis en kunt u uw dagelijkse bezigheden hervatten. Ook ’s nachts blijft de recorder uw hartslag registreren. U kunt er gewoon mee slapen.

U krijgt een dagboekje mee waarin u noteert wat u doet en welke klachten daarbij eventueel optreden. Houd uw activiteiten zo nauwkeurig mogelijk bij en noteer deze kort en bondig. Vermeld ook het tijdstip zo exact mogelijk.

Klachtenregistratie

Als u klachten heeft, zoals druk of pijn op de borst, duizeligheid, hartkloppingen, benauwdheid of misselijkheid, noteert u dit duidelijk in uw dagboekje. Schrijf het tijdstip, wat u op dat moment aan het doen was, welke klacht en hoe lang die ongeveer duurde op in het dagboekje.
Gedurende de opnameperiode wordt de gehele tijd uw ritme geregistreerd. Maar bij het aangeven van klachten, wordt er extra aandacht aan die momenten gegeven.

 • De opnamerecorder mag niet nat worden. U kunt niet zwemmen, of in bad. Douchen is beperkt mogelijk. De hartfunctielaborant kan u daar uitleg over geven.
 • Het aanraken van de elektrode en de huid eromheen moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Probeer ook bij jeuk of irritatie de elektrode en de huid niet aan te raken.
 • Slapen op een waterbed of een elektrische deken is toegestaan.
 • Pas uw dagelijkse activiteiten niet aan. Doe op de dag(en) van het onderzoek wat u anders ook zou doen.

Einde van het onderzoek

Er is met u afgesproken hoe lang het onderzoek duurt. Als deze tijd voorbij is, haalt u de elektrode met recorder van uw borst af. De recorder mag u van de elektrode afhalen. Zet de recorder niet uit. De grote plak-elektrode kunt u weggooien. Eventuele plakresten van de elektrode kunt u met aceton of olie van uw huid verwijderen.
Wacht hier bij voorkeur nog een dag mee, omdat uw huid na het verwijderen van de elektrode wat gevoeliger kan zijn.

Na het onderzoek

Inleveren recorder

De recorder en het dagboekje brengt u op de afgesproken dag, tijd en locatie terug naar het Maasziekenhuis, in de daarvoor bestemde envelop.

Uitslag

De gegevens van de recorder worden verwerkt door een holterlaborant. Als er ritmestoornissen zijn geweest, dan zijn deze geregistreerd, ook als u die zelf niet heeft waargenomen. Speciale aandacht is er voor de momenten waarop u klachten aangegeven hebt. Er wordt bekeken of er een verband is tussen de bijzondere klachten en het hartritme van dat moment. De resultaten van het onderzoek worden naar uw cardioloog gestuurd. Tijdens een vervolgafspraak bespreekt de cardioloog de uitslag met u.

Risico’s

Aan het onderzoek zijn geen risico’s verbonden. Het onderzoek doet geen pijn en u kunt uw normale werkzaamheden gewoon uitvoeren. Het enige verschil is dat u een kleine recorder met u meedraagt.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken datum verhinderd, bel dan zo spoedig mogelijk naar de poli Cardiologie, telefoonnummer 0485–84 53 40. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw behandelend arts of neem contact op met de poli Cardiologie, telefoonnummer 0485–84 53 40.

Specialismen