Maasziekenhuis Pantein Hal
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Fietsproef of inspannings-ECG
Patiëntenfolder

Fietsproef of inspannings-ECG

In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt voor een fietsproef in het Maasziekenhuis. Met een fietsproef kunnen we onderzoeken of uw klachten te maken hebben met het functioneren van uw hart. Dit onderzoek wordt ook wel inspannings-ECG genoemd. In deze folder leest u hoe het onderzoek verloopt en hoe u zich op het onderzoek kunt voorbereiden.

Voor het onderzoek

Voorbereiding

  • Wij raden u aan tijdens het onderzoek gemakkelijk zittende kleding en schoenen te dragen.
  • In verband met de inspanning die u moet leveren, is het belangrijk om voor het onderzoek iets te eten. U mag niet fietsen als u niet gegeten of gedronken heeft.
  • Neem uw legitimatiebewijs mee als u zich aanmeldt voor het onderzoek.
  • Als u niet in staat bent om te fietsen of inspanning te leveren, neemt u dan contact op met de polikliniek Cardiologie op telefoonnummer 0485-84 53 40.

Medicijnen

Als de fietsproef in de ochtend gepland staat, dan is het belangrijk dat u uw medicijnen voor uw hart twee uur voor de fietsproef inneemt. De medicijnen werken dan het beste tijdens het fietsen.

Als de fietsproef ‘s middags gepland staat, dan kunt u uw medicijnen voor uw hart gewoon ’s morgens innemen.

Soms hoeft u op de dag van de fietsproef en één of twee dagen daarvoor bepaalde medicijnen juist niet in te nemen. Als dat bij u van toepassing is, dan bespreekt de cardioloog dat voor het onderzoek met u.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek wordt onderzocht hoe het hart reageert op inspanning. Terwijl u fietst op een hometrainer bent u aangesloten bent op een ECG-apparaat en wordt uw hartslag geregistreerd en de bloeddruk gemeten.

Het verloop van het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hartfunctielaborant(e). Tijdens het onderzoek vertelt hij/zij steeds wat er gaat gebeuren. U wordt verzocht het bovenlichaam te ontbloten. Bij mannen is het soms nodig om de borstharen weg te scheren.

Als u op de fiets zit, brengt de hartfunctielaborant(e) verschillende elektroden aan op uw borst en rug en bevestigt een bloeddrukmanchet om uw arm. Vervolgens kunt u gaan fietsen. De elektrische activiteit van het hart verschijnt op het beeldscherm. De hartfunctielaborant(e) beoordeelt constant de beelden en maakt elke minuut een hartfilmpje (ECG). Daarnaast wordt regelmatig uw bloeddruk gemeten.

Tijdens het onderzoek zult u merken dat het fietsen steeds zwaarder gaat. Het is de bedoeling dat u dezelfde snelheid blijft aanhouden en het zo lang mogelijk probeert vol te houden.

De arts die u behandelt bekijkt of er zuurstoftekort ontstaat in de hartspier en of er andere afwijkingen worden waargenomen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek, inclusief de voorbereiding, duurt ongeveer 30 minuten. Na afloop kunt u zich opfrissen.

Na het onderzoek

Nazorg

Na het onderzoek is geen verdere nazorg nodig. U kunt meteen naar huis of naar de cardioloog als dit is afgesproken.

Uitslag

De cardioloog bekijkt het resultaat van de fietsproef en de uitslag krijgt u van de arts zoals het is afgesproken.

Risico’s en mogelijke complicaties

Over het algemeen zijn er geen risico’s aan dit onderzoek verbonden. Uw hartslag en bloeddruk worden geregistreerd, dus mogelijke overbelasting van het hart wordt tijdig geregistreerd. Wel kunt u door de inspanning die u moet leveren tijdens het onderzoek tijdelijk wat (meer) last van uw klachten krijgen.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken datum verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk met de polikliniek Cardiologie op telefoonnummer 0485–84 53 40. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek Cardiologie op telefoonnummer 0485–84 53 40.

Specialismen