Gebouw Maasziekenhuis Pantein
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Evoked Potentials
Patiëntenfolder

Evoked Potentials

Evoked Potentials is een verzamelnaam voor verschillende onderzoeken waarbij we bekijken hoe de hersenen reageren na het stimuleren van een zintuig. Er zijn drie onderzoeken op dit gebied, namelijk onderzoek van de oogzenuw (het zien, VEP), de gehoorzenuw en de hersenstam (BAEP) en de lichaamszenuwen (armen en benen, SSEP). Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). In deze folder leest u meer over de onderzoeken, de voorbereiding en de nazorg.

Voor het onderzoek

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
  • Wij vragen u om bij uw thuisapotheek toestemming te geven om uw medicatiegegevens met ons te delen. Wanneer u geen toestemming heeft gegeven, verzoeken wij u bij iedere afspraak in het ziekenhuis een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen. U kunt een AMO laten uitprinten door uw apotheek.

Voorbereiding

  • Ter voorbereiding op het onderzoek wast u thuis uw haren met shampoo. Daarna mag u er geen haarlak, gel of crème in doen, omdat dit het onderzoek bemoeilijkt.
  • Neemt u uw bril of contactlenzen mee, als u die heeft. Dit is nodig voor het VEP-onderzoek.
  • Zorg dat uw handen en voeten goed warm zijn. De huidtemperatuur moet hoger zijn dan 30˚C. Zo nodig worden de handen en/of voeten opgewarmd in een bak met warm water.

Het onderzoek

De laborant(e) zet met een speciaal potlood streepjes op uw hoofd en/of nek en rug om de posities van de elektroden aan te geven. Vervolgens ‘schuurt’ hij of zij deze plekjes met een scrub-gel. Dit kan even wat gevoelig zijn. Daarna brengt de laborant(e) de dopjes (elektroden) met een kleefpasta aan. Deze dopjes sluit hij of zij aan op het zogenaamde EP-apparaat.

Uw arts bespreekt met u voor welke van onderstaande onderzoeken u in aanmerking komt.

VEP: Visual Evoked Potential

Met dit onderzoek wordt de zenuwgeleiding van de oogzenuw gemeten. Eerst brengt de laborant(e) enkele elektroden aan op uw hoofd. Vervolgens richt u uw blik op een fixatiepunt in het midden van een beeldscherm met een verspringend schaakbordpatroon. De laborant(e) dekt eerst het linker- en daarna het rechteroog af. De kamer is dan verduis-terd.

Afhankelijk van de aanvraag en de resultaten, kan het onderzoek worden herhaald. Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.

BAEP: Brainstem Auditory Evoked Potential

Met dit onderzoek meet de laborant(e) de gehoorzenuw en de hersenstam door. Eerst worden enkele elektroden op uw hoofd en bij de oren aangebracht. Vervolgens krijgt u een koptelefoon op en wordt de gehoordrempel bepaald door u in een afnemende sterkte klikjes te laten horen. U geeft telkens aan wat u nog wel en wat u niet meer hoort. Hierna krijgt u vrij hard klinkende klikgeluiden aan het ene oor en ruisgeluiden aan het andere oor te horen.

Afhankelijk van de aanvraag en de resultaten, kan het onderzoek worden herhaald. Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

SSEP: SomatoSensibele Evoked Potential

Met dit onderzoek meet de laborant(e) bepaalde lichaamszenuwen, meestal van de armen en/of benen, door. Eerst brengt de laborant(e) elektroden aan op het hoofd en/of lichaam. Afhankelijk van de aanvraag wordt de zenuw vervolgens met lichte elektrische schokjes op de pols en/of naast de enkel of op een andere plaats gestimuleerd. De elektrische schokjes zijn niet geheel pijnloos, maar over het algemeen wel goed te verdragen.

Afhankelijk van de aanvraag en de resultaten, kan het onderzoek worden herhaald. Dit onderzoek duurt 60 tot maximaal 90 minuten.

Na het onderzoek

Nazorg

Na afloop verwijdert de laborant(e) de elektroden. Uw haar blijft wat vettig. Na eenmaal wassen is de kleefpasta geheel uit uw haar verdwenen.

Risico’s en mogelijke complicaties

Aan het onderzoek zijn geen risico's verbonden. De onderzoeken zijn geheel ongevaarlijk, ook als u zwanger bent.

De uitslag

De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld door de neuroloog. Uw behandelend arts ontvangt deze gegevens en stelt u op de hoogte van de resultaten.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken dag en tijdstip verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling KNF om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek, neemt u dan gerust contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). De afdeling is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op telefoonnummer 0485–84 55 84.

Specialismen