Maasziekenhuis Pantein receptie
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Beenmergonderzoek (cristabiopsie)
Patiëntenfolder

Beenmergonderzoek (cristabiopsie)

Binnenkort krijgt u een onderzoek waarbij beenmerg en een stukje bot uit de bekkenkam wordt weggenomen voor onderzoek naar de beenmergcellen. Dit onderzoek wordt een botboring of cristabiopsie genoemd. In deze folder kunt u lezen hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd.

Voorbereiding op het onderzoek

Geen speciale voorbereiding nodig

Er is geen speciale voorbereiding noodzakelijk. Voorafgaand aan de biopsie mag u gewoon eten en drinken.

Medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bijvoorbeeld Sintrom mitis of Marcoumar? Staat u onder controle van de trombosedienst? Bent u allergisch voor jodium? Geeft u dit dan van te voren door te geven aan de behandelend specialist.

Het onderzoek

Melden

Voor het onderzoek kunt u zich melden bij de balie van de afdeling B1 op de 1e etage.

Als u opgenomen bent, 1kan het ook zijn dat het onderzoek op de verpleegafdeling wordt uitgevoerd.

Verloop van het onderzoek

Het stukje bot wordt uit de ‘crista’ ofwel bekkenkam (onderzijde van de rug) gehaald.

Het onderzoek wordt uitgevoerd terwijl u op uw rechter- of linkerzij op de onderzoekstafel ligt. De arts ontsmet de huid aan de onderzijde van uw rug. Op deze plaats krijgt u een spuitje ter verdoving.

Vervolgens zuigt de arts met een holle naald met schroefdraad een beetje beenmerg op uit de bekkenkam. Meestal wordt er ook een klein pijpje bot weggenomen. Dit kan even gevoelig zijn, omdat de plaatselijke verdoving niet tot in het beenmerg werkt. Nadat de naald verwijderd is, wordt deze plek aangedrukt en afgedekt met een pleister.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u, bij voorkeur onder begeleiding, naar huis. De pleister kunt u de volgende dag verwijderen. Als u opgenomen bent, wordt u eventueel teruggebracht naar de afdeling.

De uitslag

Het duurt 1 tot 2 weken voordat de uitslag van het beenmergonderzoek bekend is. U krijgt de
uitslag via de behandelend specialist.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken datum verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de poli waar u de afspraak heeft gemaakt. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

  • Polikliniek Interne Geneeskunde: 0485-84 53 60
  • Polikliniek Oncologie: 0485-84 84 55 26

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de poli Interne Geneeskunde op telefoonnummer 0485-84 53 60.

 

Mei 2019 – Versie 2
INT023