Maasziekenhuis Pantein receptie
  1. Home
  2. Behandeling & onderzoek
  3. Beenmergonderzoek (cristabiopsie)
Patiëntenfolder

Beenmergonderzoek (cristabiopsie)

Binnenkort krijgt u een onderzoek waarbij beenmerg en een stukje bot uit de bekkenkam wordt weggenomen voor onderzoek naar de beenmergcellen. Dit onderzoek wordt een botboring of cristabiopsie genoemd. In deze folder kunt u lezen hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd.

Voorbereiding op het onderzoek

Geen speciale voorbereiding nodig

Er is geen speciale voorbereiding noodzakelijk. Voorafgaand aan de biopsie mag u gewoon eten en drinken.

Medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Staat u onder controle van de trombosedienst? Bent u allergisch voor jodium of lidocaïne? Geeft u dit dan van te voren door aan de behandelend specialist.

Het onderzoek

Melden

Voor het onderzoek kunt u zich melden bij de balie van afdeling B1 op de 1e etage.

Als u opgenomen bent, kan het ook zijn dat het onderzoek op de verpleegafdeling wordt uitgevoerd.

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd terwijl u met opgetrokken knieën op uw rechter- of linkerzij op de onderzoekstafel/bed ligt. De arts ontsmet de huid ter plaatse van de bekkenkam aan de onderzijde van de rug. Op deze plaats krijgt u een spuitje ter verdoving, wat een branderig gevoel kan geven.

Vervolgens zuigt de arts met een holle naald een beetje (vloeibaar) beenmerg op uit de bekkenkam. Het opzuigen kan kortdurend (enkele seconden) een vreemd gevoel geven.

Daarna wordt meestal nog een pijpje bot uit de bekkenkam verwijderd, het (vaste) beenmerg. Dit gebeurt met een andere naald, die met een draaiende beweging wordt ingebracht, wat een drukkend gevoel kan geven.

Nadat de naald verwijderd is, wordt deze plek aangedrukt en afgedekt met een pleister.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Naar huis

Na het onderzoek blijft u nog even op de rug liggen zodat de plek van de punctie wordt dichtgedrukt. De verpleegkundige neemt nog bloed bij u af.

Als zich geen nabloeding voordoet, kunt u naar huis. Laat u zich bij voorkeur door iemand naar huis laat brengen. Als u bent opgenomen in het zieken, dan wordt u teruggebracht naar de afdeling.

De pleister laat u 24 uur zitten. De volgende dag mag u zelf de pleister verwijderen. Het is mogelijk dat u na het onderzoek last heeft van een beurs gevoel op de punctieplek. Zo nodig mag u hiervoor een paracetamol nemen.

De uitslag

Het duurt 1 tot 3 weken voordat de uitslag van het beenmergonderzoek bekend is. U krijgt de uitslag via de behandelend specialist.

Bericht van verhindering

Bent u op de afgesproken datum verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de poli waar u de afspraak heeft gemaakt.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de poli Interne Geneeskunde op telefoonnummer 0485-84 53 60.

Interessante links

Patiëntenorganisatie Hematon heeft een infographic over beenmergonderzoek ontwikkeld. Bron: Hematon Magazine. Infographic Beenmergonderzoek